ΙΚΥ: 30 υποτροφίες σε ξένους υπηκόους για παρακολούθηση μαθημάτων προχωρημένου επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας

Υποτροφίες: Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει 30 θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση μαθημάτων προχωρημένου επιπέδου ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Β1 και άνω) τον Σεπτέμβριο 2019. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1ο Πρόγραμμα Προχωρημένου Επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας 2019

Advanced Course in Greek Language

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) προκηρύσσει τριάντα (30) θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας προχωρημένου επιπέδου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και η κατάκτησή της σε ανώτατο επίπεδο μέσω εντατικών μαθημάτων και σεμιναρίων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφίους με επίπεδο γνώσης ελληνικής γλώσσας Β1 και άνω.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:

 1. Nα είναι αλλογενείς ή ομογενείς (δηλαδή να μην έχουν ελληνική υπηκοότητα).
 2. Να μην έχουν διπλή ιθαγένεια (ξένη και ελληνική).
 3. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου του εξωτερικού.
 4. Να μην είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
 5. Να έχουν πιστοποιημένη γνώση ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Β1.

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις έως την προθεσμία υποβολής

 των αιτήσεων.

Οποιαδήποτε απόκλιση από τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης. Ελλιπείς ή ανακριβείς αιτήσεις απορρίπτονται.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση συμπληρωμένη στην ελληνική γλώσσα καθ’ όλα τα σημεία, υπογεγραμμένη με μία (1) πρόσφατη φωτογραφία και βιογραφικό σημείωμα πρότυπο «Europass» στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
 2. Πανεπιστημιακός/οι τίτλος/οι σπουδών.
 3. Πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1 και άνω.
 4. Πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου υγειονομικού φορέα, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια (σύμφωνα με  τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας).
 5. Μια τουλάχιστον συστατική επιστολή.
 6. Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταυτότητας.

Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως τις 21/07/2019.

Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ

Επισημαίνεται ότι οι επιλεγέντες υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν στην Υπηρεσία του ΙΚΥ επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών υπ. αριθμ. 2 και 4, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. 

Τα υπ’ αριθμ. 2 και 4  έγγραφα θα πρέπει να είναι θεωρημένα με επισημείωση apostille, ή επικυρωμένα από την αρμόδια Ελληνική Διπλωματική Αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο) στο εξωτερικό στην περίπτωση που η χώρα προέλευσης του/της υποψηφίου/ιας δεν ανήκει σε εκείνες όπου έχει καταργηθεί η υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (Σύμβαση Χάγης 5-10-1961). 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Επίπεδο ελληνομάθειας υποψηφίων.
 • Ισοκατανομή των υποτρόφων σε τρία επίπεδα σπουδών (Β2, Γ1, Γ2).
 • Στο πλαίσιο της εγγύησης ίσων ευκαιριών, το ΙΚΥ θα επιδιώξει την ισοκατανομή των θέσεων σε γυναίκες και άνδρες και τη συμμετοχή όλων των ηλικιακών ομάδων.

Γεωγραφική Στόχευση

 • Υποψήφιοι προερχόμενοι από χώρες με μικρή παρουσία της ελληνικής γλώσσας ή από γεωγραφικές περιοχές που δεν υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας θα προτιμούνται.
 • Υποψήφιοι από χώρες όπως Παλαιστίνη, Γεωργία, Αρμενία, Αιθιοπία, Ζιμπάμπουε, Κένυα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα προτιμούνται.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών λήγει στις 21/07/2019.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν κατά τους θερινούς μήνες του 2019.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία διαρκεί ένα (1) μήνα είναι συνεχής και χορηγείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση ειδικού κύκλου προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας προχωρημένου επιπέδου, σε ένα από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Ελλάδας, το οποίο ορίζεται από το Ι.Κ.Υ. μετά από διαδικασία επιλογής.

Ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των μαθημάτων θα γνωστοποιηθεί από την Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ. 

Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος

Τα μαθήματα θα γίνονται σε τμήματα 08-12 ατόμων.

Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στα τμήματα μετά από γραπτή δοκιμασία.

Οι υπότροφοι θα παρακολουθήσουν εντατικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Η υποτροφία περιλαμβάνει:

 1. Υποτροφία χιλίων (1.000,00) ευρώ, (μικτό ποσό συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων υπέρ του ελληνικού Δημοσίου).
 2. Εφάπαξ ποσό διακοσίων (200,00) ευρώ ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης.
 3. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μόνο σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης-Ασθένειας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα της χώρας προέλευσής τους.
 4. Κάλυψη διδάκτρων και λοιπών λειτουργικών δαπανών του Πανεπιστημίου. 

Δεν παρέχεται διαμονή και σίτιση.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του εντατικού προγράμματος.

Η παρουσία και η συμμετοχή των υποτρόφων στο ανωτέρω πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητη, ώστε να χορηγηθεί από το ελληνικό Πανεπιστήμιο σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος ελληνικής γλώσσας με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


5 1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 5.00 (1 ψήφος)