Υποτροφίες Εξωτερικού

Υποτροφίες 2016: 115 θέσεις για 71 υποτροφίες στο εξωτερικό (19/8)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε στις 19 Αυγούστου 2016, 115 θέσεις για 71 Υποτροφίες στο εξωτερικό. 

Οι Υπο…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες 2016: 212 θέσεις για 115 υποτροφίες στο εξωτερικό (12/8)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε στις 12 Αυγούστου 2016, 212 θέσεις για 115 Υποτροφίες στο εξωτερικό. 

Οι Υ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες 2016: 44 θέσεις για 22 υποτροφίες στο εξωτερικό (3/8)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε στις 3 Αυγούστου 2016, 44 θέσεις για 22 Υποτροφίες στο εξωτερικό. 

Οι Υποτροφ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες 2016: 44 θέσεις για 24 υποτροφίες στο εξωτερικό (28/7)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε στις 28 Ιουλίου 2016, 44 θέσεις για 24 Υποτροφίες στο εξωτερικό. 

Οι Υποτροφ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες 2016: 101 θέσεις για 53 υποτροφίες στο εξωτερικό (25/7)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε στις 25 Ιουλίου 2016, 101 θέσεις για 53 Υποτροφίες στο εξωτερικό. 

Οι Υποτρ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες 2016: 66 θέσεις για 34 υποτροφίες στο εξωτερικό (20/7)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε στις 20 Ιουλίου 2016, 66 θέσεις για 34 Υποτροφίες στο εξωτερικό. 

Οι Υποτροφ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες 2016: 134 θέσεις για 69 υποτροφίες στο εξωτερικό (18/7)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε στις 18 Ιουλίου 2016, 134 θέσεις για 69 Υποτροφίες στο εξωτερικό. 

Οι Υποτρ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες 2016: 42 θέσεις για 23 υποτροφίες στο εξωτερικό (15/7)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε στις 15 Ιουλίου 2016, 42 θέσεις για 23 Υποτροφίες στο εξωτερικό. 

Οι Υποτροφ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες 2016: 77 θέσεις για 47 υποτροφίες στο εξωτερικό (12/7)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε στις 12 Ιουλίου 2016, 77 θέσεις για 47 Υποτροφίες στο εξωτερικό. 

Οι Υποτροφ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες 2016: 154 θέσεις για 79 υποτροφίες στο εξωτερικό (5/7)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε στις 5 Ιουλίου 2016, 154 θέσεις για 79 Υποτροφίες στο εξωτερικό. 

Οι Υποτροφ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες 2016: 122 θέσεις για 61 υποτροφίες στο εξωτερικό (30/6)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε στις 30 Ιουνίου 2016, 122 θέσεις για 61 Υποτροφίες στο εξωτερικό. 

Οι Υποτρ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες 2016: 112 θέσεις για 66 υποτροφίες στο εξωτερικό (27/6)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε στις 27 Ιουνίου 2016, 112 θέσεις για 66 Υποτροφίες στο εξωτερικό. 

Οι Υποτρ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες 2016: 81 θέσεις για 37 υποτροφίες στο εξωτερικό (23/6)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε στις 23 Ιουνίου 2016, 81 θέσεις για 37 Υποτροφίες στο εξωτερικό. 

Οι Υποτροφ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες 2016: 235 θέσεις για 129 υποτροφίες στο εξωτερικό (21/6)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε στις 21 Ιουνίου 2016, 235 θέσεις για 129 Υποτροφίες στο εξωτερικό. 

Οι Υπο…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες 2016: 83 θέσεις για 65 υποτροφίες στο εξωτερικό (17/6)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε στις 17 Ιουνίου 2016, 83 θέσεις για 51 Υποτροφίες στο εξωτερικό. 

Οι Υποτροφ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες 2016: 115 θέσεις για 65 υποτροφίες στο εξωτερικό (13/6)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε στις 13 Ιουνίου 2016, 115 θέσεις για 65 Υποτροφίες στο εξωτερικό. 

Οι Υποτρ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια