Τετραετές Φοιτητικό Επίδομα ύψους 4.500 ευρώ το χρόνο (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

Τετραετές Φοιτητικό Επίδομα ύψους 4.500 ευρώ το χρόνο (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

Το ΙΚΥ γνωστοποιεί στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη όλες οι διαδικασίες όμως βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την ανάρτηση της «προκήρυξης για τις 2.700 θέσεις προπτυχιακών υποτροφιών» που θα χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ και θα αφορούν φοιτητές των Πανεπιστημίων/ΤΕΙ της Ελλάδας για την επιλογή των οποίων θα ληφθούν υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Πιο συγκεκριμένα το ύψος του βοηθήματος/επιδόματος που θα λαμβάνουν οι υπότροφοι θα είναι ύψους 500 το μήνα για 4 χρόνια. Το πρόγραμμα που αναμένεται να προκηρυχθεί θα έχει τίτλο «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες».

Με την δημοσίευση της προκήρυξης από το ΙΚΥ η οποία δημοσιευθεί στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr θα ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις  χορήγησης των υποτροφιών, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είσαι Φοιτητής και θέλεις να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα Φοιτητικά Νέα ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Ύψος Υποτροφίας

Το ύψος έκαστης υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των:

  • 4.500 ευρώ το χρόνο (500 ευρώ για 9 μήνες) ανά φοιτητή/τρια που σπουδάζει σε Πανεπιστήμιο-ΤΕΙ (ΑΕΙ), το οποίο βρίσκεται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων ή / και της οικογένειάς τους ή εκτός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένειά τους ακίνητη ιδιοκτησία.
  • 3.600 ευρώ το χρόνο (400 ευρώ για 9 μήνες) ανά φοιτητή/τρια που σπουδάζει σε Πανεπιστήμιο-ΤΕΙ (ΑΕΙ), το οποίο βρίσκεται εντός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων ή / και της οικογένειάς τους ή εντός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένειά τους ακίνητη ιδιοκτησία.

Ως περιοχή τόπου κατοικίας θεωρείται η αντίστοιχη Περιφερειακή ενότητα, με εξαίρεση τις Νησιωτικές περιοχές. Για τις νησιωτικές περιοχές νοείται ως τόπος κατοικίας ή ιδιοκτησίας η νήσος.

Δικαιούχοι

Προυπόθεση για την οικονομική ενίσχυση αποτελεί οι φοιτητές να προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχής εξέτασης τουλάχιστον του 65% των μαθημάτων των δύο προηγούμενων εξαμήνων που προσφέρονται για πρώτη φορά κατά τα εξάμηνα αυτά με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών εκάστου Τμήματος ή Σχολής και δηλώθηκαν από το φοιτητή.

Οι δικαιούχοι φοιτητές είναι αυτοί που φοιτούν σε Πανεπιστήμιο-ΤΕΙ (ΑΕΙ) της Ελλάδας σε προπτυχιακό κύκλο σπουδών και οι οποίοι έχουν:

  1. Χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα
  2. Επιβαρυμένη οικογενειακή κατάσταση
  3. Ευάλωτη κοινωνική κατάσταση

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν με την ανάρτηση της προκήρυξης. Αν θέλετε να ενημερωθείτε πρώτοι ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Περισσότερες ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στην κατηγορία «Υποτροφίες» του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr