Υποτροφία 2016, κληροδοτήματος Τρέκα, φοιτητή ΕΜΠ Υποτροφία (2016) κληροδοτήματος Τρέκα σε ενεργό φοιτητή του ΕΜΠ

Υποτροφία (2016) κληροδοτήματος Τρέκα σε ενεργό φοιτητή του ΕΜΠ

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με ανακοίνωση της γνωστοποιεί ότι από το Κληροδότημα «Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα» χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε προπτυχιακό φοιτητή του Ιδρύματος για το ακαδ. έτος 2015-2016.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Προϋποθέσεις χορήγησης της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης:

 1. η φοίτηση, κατά προτίμηση, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ
 2. η ελληνική υπηκοότητα ή καταγωγή
 3. η ηλικία μέχρι 36 ετών
 4. η αποφοίτηση από Λύκειο της Τρίπολης Αρκαδίας και επικουρικώς από Λύκειο άλλη πόλης του νομού Αρκαδίας
 5. η οικονομική αδυναμία του υποψηφίου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του που συνδέονται άμεσα με τις σπουδές του όπως είναι τα έξοδα διαμονής-διατροφής, η αγορά πρόσθετων βιβλίων, η προμήθεια τεχνολογικών βοηθημάτων, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, η εκπαίδευση σε υπολογιστές, κλπ.
 6. η διάκριση του υποψηφίου ως προς το χαρακτήρα (καλός και ηθικός χαρακτήρας) και τα πνευματικά του χαρίσματα.

Η επιλογή του σπουδαστή θα γίνει με την εξής σειρά προτεραιότητας:

 1. απόφοιτος από Λύκειο της Τρίπολης που σπουδάζει στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
 2. απόφοιτος από Λύκειο της Τρίπολης που σπουδάζει σε άλλη Σχολή του ΕΜΠ
 3. απόφοιτος από Λύκειο άλλης πόλης του νομού Αρκαδίας που σπουδάζει στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
 4. απόφοιτος από Λύκειο άλλης πόλης του νομού Αρκαδίας που σπουδάζει σε άλλη Σχολή του ΕΜΠ

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 350 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου 2016.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του / της δικαιούχου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη: Δ/ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΩΜΑΙΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ – ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τηλ. 210 772 1951 - 210 772 1330 συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. πρωτότυπο πιστοποιητικό σπουδών για το τρέχον ακαδ. έτος
 2. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 3. απολυτήριο Λυκείου
 4. αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α’
 5. αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων, φορολογικού έτους 2014
 6. αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας προσωπικό, φορολογικού έτους 2014 εάν υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι "δεν έχω προσωπικά εισοδήματα και δεν κάνω δήλωση εισοδήματος στην εφορία"
 7. δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από καθηγητές του υποψηφίου στο Λύκειο ή μέλη ΔΕΠ της Σχολής φοίτησης του υποψηφίου στο Πολυτεχνείο
 8. πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για το τρέχον ακαδ. έτος (στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και ο τρόπος εγγραφής).

Περισσότερες ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr