Νέοι δικαιούχοι και απορριφθέντες φοιτητές για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ (2017-2018) - ΠΙΝΑΚΕΣ

Νέοι δικαιούχοι και απορριφθέντες φοιτητές για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ (2017-2018)

Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ: Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες -Β’ Κύκλος» του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ (Απόφαση της 5ης/18.03.2020 Συν. του Δ.Σ. του ΙΚΥ).

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 2261/10.02.2020 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Υποβολής Δικαιολογητικών Υποψηφίων της πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες -Β’ Κύκλος» και της ολοκλήρωσης του ελέγχου των υποβληθεισών αιτήσεων, το ΙΚΥ ενημερώνει τους αιτούντες ότι έχουν αναρτηθεί οι εξής πίνακες:

5ος ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ,

1ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ/ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 261/10.02.2020 «Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Υποβολής Δικαιολογητικών Υποψηφίων της πράξης

2ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ/ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 261/10.02.2020 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Υποβολής Δικαιολογητικών διότι δεν είχε υποβληθεί οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση και δεν συμπεριλαμβάνονται στον από 31/7/2018 πίνακα κατάταξης της πράξης,

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με τις απαιτούμενες ενέργειες για την έναρξη και καταβολή της υποτροφίας τους.

Οι παραπάνω πίνακες αφορούν το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr