ΙΚΥ: Τροποποίηση όρων και της διαδικασίας επιλογής φοιτητών 2017-2018 για τις υποτροφίες επιμελών φοιτητών ΕΚΟ

ΙΚΥ: Τροποποίηση όρων και της διαδικασίας επιλογής φοιτητών 2017-2018 για τις υποτροφίες επιμελών φοιτητών ΕΚΟ

Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ: Οι Υφυπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων κος Ιωάννης Τσακίρης και Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Βασίλειος Διγαλάκης προχώρησαν σε τροποποίηση της 64833/Ζ1/2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) αναφορικά με την χορήγηση υποτροφιών από το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε Επιμελείς Φοιτητές/τριες που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), προέβησαν 

Η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) αφορά τον ορισμό της μονογονεϊκή οικογένειας.

Είσαι Πρωτοετής; Μείνετε Συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» καθώς μέσα από την ροή ειδήσεων της αρχικής σελίδας foititikanea.gr θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου, φοιτητικών συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, δωρεάν στέγασης, φοιτητικών επιδομάτων, διαδικασία μετεγγραφών κτλ. Συντονίσου στην κεντρική σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών στο facebook Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα που σε αφορούν και για όλα τα τελευταία νέα στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom.


Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παραθέτουν το ΦΕΚ με την η τροποποίηση:

«Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο της πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)» (Β΄ 1625).

Εχοντας υπόψη:

Την ανάγκη απορρόφησης των πόρων του Προγράμματος και αποτελεσματικότερης οικονομικής ενίσχυσης των επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της 64833/Ζ1/2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στο πλαίσιο της πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – Β’ Κύκλος” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)» (Β’ 1625), αφότου άρχισε να ισχύει ως ακολούθως:  

Άρθρο 1

1. Η περίπτωση (στ) της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίσταται ως εξής: «Μονογονεϊκή Οικογένεια: Η οικογένεια όπου ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:

α) δυνάμει δικαστικής απόφασης, ή

β) παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη, ή

γ)υιοθεσία από έναν γονέα ή

δ) ο ένας γονέας έχει αποβιώσει.».

2. Οι περιπτώσεις Β.1.4 και Β.1.5 του Κεφαλαίου Γ’ αντικαθίστανται ως εξής: «Β.1.4 Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τέσσερα τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 8 μόρια. Β. 1.5 Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τρία τέκνα (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 4 μόρια.».

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά, η 64833/Ζ1/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1625) ισχύει ως έχει.

Άρθρο 3

Το Ι.Κ.Υ. οφείλει να εξετάσει τις αιτήσεις των υποψηφίων που υπάγονται στις παραπάνω περιπτώσεις, χωρίς να θίγονται υποψήφιοι που έχουν ήδη καταταγεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, στους πίνακες επιλεγέντων.

ΤΟ ΦΕΚ

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα τελευταία νέα για τα Φοιτητικά Επιδόματα μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Τι είναι το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ πάτησε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών