Μεταπτυχιακές Υποτροφίες

Μεταπτυχιακές σπουδές για απόφοιτους και τελειό-φοιτους των κλάδων Καλών Τεχνών, Κινηματογρά-φου, Δραματικών Τεχνών, Μουσικής και Αρχιτεκτονι-κής: 31/10/2014

Μεταπτυχιακές σπουδές για ενδιαφερόμενους όλων των κλάδων: 09/…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στo εξωτερικό, στον κλάδο της Θεολογίας, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Οι όροι απονο…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών υλοποιεί το πιο καινοτόμο πρόγραμμα υποτροφιών που έγινε ποτέ στη χώρα μας! Σε εφαρμογή της με αριθ. 115561/Β7/22-7-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κα…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Εγγραφή από Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 έως Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Μια πρώτης τάξεως ευκαιρία σε 120 νέους δίνει η γερμανική κάτω βουλή όπως γράφει το iefimerida, καθώς τους προσφέρει υποτροφίες που θα περιλαμβάνουν σεμινάρια και πρακτική εξάσκηση δίπλα σε βουλευτές της γερμανικής Κάτω…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στον κλάδο της Φιλοσοφίας, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεω…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Η Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ προκηρύσσει διαγωνισμό για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2014 με σκοπό τη χορήγηση δύο (2) Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές (ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου) σε σπουδαστές που έχουν γίνει δεκτοί…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια
Εκατό νέες υποτροφίες, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, με τις οποίες συνδέονται οι μεταπτυχιακές σπουδές με την απασχόληση, προσφέρει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, μέσω του νέου προγράμματος «2+2».
«Το ΙΚΥ, σχεδία…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) θέσπισε το καινοτόμο Πρόγραμμα Υποτροφιών «2+2» όπου η αριστεία επιβραβεύεται με τον πιο ουσιαστικό τρόπο.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας και άριστοι ε…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

H Διοικητική Επιτροπή Υποτροφιών Κληροδοτήματος Μαρίας Κασιμάτη ανακοίνωσε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη και κατά προτίμηση στην Αγγλία.
Υποτροφίες


Οι υποτροφίες θα δοθούν για μεταπτυχιακές σπουδές:
Α) σ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Αρχική » Πανεπιστήμιο Πειραιώς » Υποτροφίες » Χρηματοοικονομικό ΠΑ.ΠΕΙ: Υποτροφίες Αριστείας για Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Χρηματοοικονομικό ΠΑ.ΠΕΙ: Υποτροφίες Αριστείας για Μεταπτυχιακά Προγράμματα
 Δημοσιεύτηκε πριν από 2…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece προκηρύσσει υποτροφίες μερικής και πλήρους φοίτησης για την κάλυψη των διδάκτρων αποκλειστικά για αποφοίτους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα ακ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, συνεχίζοντας το πρόγραμμα υποτροφιών, προκηρύσσει τη χορήγηση 20 θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονικά πεδία, για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015.

Οι ενδια…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

To Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “ΕΠΕΑ-Θ”: Ευφυής Πόλος Εξειδίκευσης και Ανάπτυξης Θεσσαλίας: Έρ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ανακοινώθηκε ότι θα χορηφηθούν 20 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονικά πεδία, για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια