Μεταπτυχιακές Υποτροφίες

Το EMMIR είναι το Ευρωπαϊκό Master στη μετανάστευση και τις διαπολιτισμικές σχέσεις.Είναι το πρώτο Αφρο-Ευρωπαϊκό Erasmus Mundus Master Course στην Μελέτη Μετανάστευσης.

Το EMMIR είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα σπουδών με ε…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το South Bank University του Λονδίνου προσκαλεί τους υποψήφιους υποτρόφους να υποβάλουν αιτήσεις για υποτροφίες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα υποτροφιών προσφέρει μια σειρά από βραβεία αξίας από £1000 έως και…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία ετήσια υποτροφία στο όνομα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο πιάνο.

Οι υποψήφιοι, Ελλη…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Η Γιάννα Αγγελοπούλου μαζί με το Clinton Global Initiative University, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της συμμετοχής Ελλήνων φοιτητών σε ενέργειες κοινωνικής δράσης και αλληλεγγύης, στηρίζει συμμετοχές σε πρόγραμμα διεθνούς…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα για 100 υποτροφίες από το ΙΚΥ και την Εθνική Τράπεζα Με ανακοίνωση του το ΙΚΥ κάνει γνωστό ότι τα τελικά αποτελέσματα για 100 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το ΙΚΥ και την…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα του πιο καινοτόμου προγράμματος υποτροφιών που έγινε ποτέ στη χώρα μας! 

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες των αποτελεσμάτων με τους επιλεγέντες, επιλαχό…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος προκηρύσσει πρόγραμμα χορηγήσεως υποτροφίας σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία, ύψους 1.000,…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Υποτροφιών ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΠΑΤΕΡΑ προκηρύσσει για το Ακαδημαΐκόν Ετος 2014-2015 υποτροφίες για σπουδαστές και επιστήμονες καταγόμενους από το Νομό Χίου για σπουδές σε ΑΕΙ και για μεταπτυχιακές σπουδές σε…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το υπουργείο παιδείας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 72/2014/7-08-2014 Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Αθήνα οι αρμόδιες αρχές της Ελβετίας θα χορηγήσουν υποτροφίες για έρευνα σε υποψηφίους…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «ΙΒΜ», που χρηματοδοτείται από την ΙΒΜ (Ερευνητικό Κέντρο Ζυρίχης) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Θεόδωρο Αντωνακόπουλο…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, αξιοποιώντας την ευγενή χορηγία – στη μνήμη του εκλιπόντος Προέδρου Γεωργίου Κασιμάτη – του IST College και του Ομίλου Ξυνή, προσφέρει τέσσερις υποτροφίες για Μεταπτυχια…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, αξιοποιώντας την ευγενή χορηγία – στη μνήμη του εκλιπόντος Προέδρου Γεωργίου Κασιμάτη – του IST College και του Ομίλου Ξυνή, προσφέρει τέσσερις υποτροφίες για Μεταπτυχια…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Μεταπτυχιακές σπουδές για απόφοιτους και τελειό-φοιτους των κλάδων Καλών Τεχνών, Κινηματογρά-φου, Δραματικών Τεχνών, Μουσικής και Αρχιτεκτονι-κής: 31/10/2014

Μεταπτυχιακές σπουδές για ενδιαφερόμενους όλων των κλάδων: 09/…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στo εξωτερικό, στον κλάδο της Θεολογίας, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Οι όροι απονο…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών υλοποιεί το πιο καινοτόμο πρόγραμμα υποτροφιών που έγινε ποτέ στη χώρα μας! Σε εφαρμογή της με αριθ. 115561/Β7/22-7-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κα…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Εγγραφή από Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 έως Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια