Μεταπτυχιακές Υποτροφίες

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Υποτροφιών ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΠΑΤΕΡΑ προκηρύσσει για το Ακαδημαΐκόν Ετος 2014-2015 υποτροφίες για σπουδαστές και επιστήμονες καταγόμενους από το Νομό Χίου για σπουδές σε ΑΕΙ και για μεταπτυχιακές σπουδές σε…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το υπουργείο παιδείας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 72/2014/7-08-2014 Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Αθήνα οι αρμόδιες αρχές της Ελβετίας θα χορηγήσουν υποτροφίες για έρευνα σε υποψηφίους…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «ΙΒΜ», που χρηματοδοτείται από την ΙΒΜ (Ερευνητικό Κέντρο Ζυρίχης) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Θεόδωρο Αντωνακόπουλο…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, αξιοποιώντας την ευγενή χορηγία – στη μνήμη του εκλιπόντος Προέδρου Γεωργίου Κασιμάτη – του IST College και του Ομίλου Ξυνή, προσφέρει τέσσερις υποτροφίες για Μεταπτυχια…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, αξιοποιώντας την ευγενή χορηγία – στη μνήμη του εκλιπόντος Προέδρου Γεωργίου Κασιμάτη – του IST College και του Ομίλου Ξυνή, προσφέρει τέσσερις υποτροφίες για Μεταπτυχια…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Μεταπτυχιακές σπουδές για απόφοιτους και τελειό-φοιτους των κλάδων Καλών Τεχνών, Κινηματογρά-φου, Δραματικών Τεχνών, Μουσικής και Αρχιτεκτονι-κής: 31/10/2014

Μεταπτυχιακές σπουδές για ενδιαφερόμενους όλων των κλάδων: 09/…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στo εξωτερικό, στον κλάδο της Θεολογίας, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Οι όροι απονο…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών υλοποιεί το πιο καινοτόμο πρόγραμμα υποτροφιών που έγινε ποτέ στη χώρα μας! Σε εφαρμογή της με αριθ. 115561/Β7/22-7-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κα…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Εγγραφή από Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 έως Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Μια πρώτης τάξεως ευκαιρία σε 120 νέους δίνει η γερμανική κάτω βουλή όπως γράφει το iefimerida, καθώς τους προσφέρει υποτροφίες που θα περιλαμβάνουν σεμινάρια και πρακτική εξάσκηση δίπλα σε βουλευτές της γερμανικής Κάτω…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στον κλάδο της Φιλοσοφίας, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεω…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Η Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ προκηρύσσει διαγωνισμό για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2014 με σκοπό τη χορήγηση δύο (2) Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές (ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου) σε σπουδαστές που έχουν γίνει δεκτοί…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια
Εκατό νέες υποτροφίες, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, με τις οποίες συνδέονται οι μεταπτυχιακές σπουδές με την απασχόληση, προσφέρει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, μέσω του νέου προγράμματος «2+2».
«Το ΙΚΥ, σχεδία…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) θέσπισε το καινοτόμο Πρόγραμμα Υποτροφιών «2+2» όπου η αριστεία επιβραβεύεται με τον πιο ουσιαστικό τρόπο.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας και άριστοι ε…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

H Διοικητική Επιτροπή Υποτροφιών Κληροδοτήματος Μαρίας Κασιμάτη ανακοίνωσε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη και κατά προτίμηση στην Αγγλία.
Υποτροφίες


Οι υποτροφίες θα δοθούν για μεταπτυχιακές σπουδές:
Α) σ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Αρχική » Πανεπιστήμιο Πειραιώς » Υποτροφίες » Χρηματοοικονομικό ΠΑ.ΠΕΙ: Υποτροφίες Αριστείας για Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Χρηματοοικονομικό ΠΑ.ΠΕΙ: Υποτροφίες Αριστείας για Μεταπτυχιακά Προγράμματα
 Δημοσιεύτηκε πριν από 2…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια