Υποτροφίες 2016-2017 | Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Αυγούστου 2016.

 • 1 Μεταπτυχιακή ή Διδακτορική Υποτροφία (Απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής ή Βιολογίας)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ INTEGRIN-LINKED KINASE (ILK) ΜΕ ΤΟ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟ KRAS ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ: ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών στο πλαίσιο της πράξης «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015» με Επιστημονικά Υπεύθυνη την ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΑΒΟΥ, ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι:

(α) απόφοιτοι των Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας και

(β) μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι σε ΜΔΕ ή πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδακτορικού), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή παθογένεια-ιστοπαθολογία καρκίνου πνεύμονα.».

Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι:

Απαραίτητα προσόντα*

1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε συναφές γνωστικό αντικείμενο (για τους απόφοιτους Τμήματος Βιολογίας)

2. Καλή γνώση των παρακάτω αντικειμένων

 • Ιστοπαθολογία καρκίνου πνεύμονα
 • Μοριακή καρκινογένεση πνεύμονα
 • Τεχνικές επεξεργασίας ιστών
 • Ιστοχημεία, Ανοσοιστοχημεία, Ανοσοφθορισμός

3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Επιθυμητά προσόντα*

4. Εμπειρία σε τεχνικές μοριακής-κυτταρικής βιολογίας (κυτταροκαλλιέργειες, RTPCR, Western Immunoblotting).

5. Εμπειρία σε τεχνικές μικροσκοπίας

6. Σχετικές δημοσιεύσεις (δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αλλά θα αξιολογηθούν με ιδιαίτερη βαρύτητα).

7. Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων στατιστικής ανάλυσης Το έργο δύναται να υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Aνατομίας, του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο, μέχρι την 22/08/2016 (κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες από την ανάρτηση).

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση:

1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Τίτλοι σπουδών

4. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας 

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Επισημαίνεται ότι στους υποβαλλόμενους φακέλους υποψηφιότητας θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός του έργου (Φ.Κ. Ε.658), το ονοματεπώνυμο του Επιστημονικού Υπευθύνου και η θέση (αύξων αριθμός και ειδικότητα) για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα .Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Ανατομίας, του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τηλέφωνο 2610-969195, ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (κα Μπράβου)

 • 1 Διδακτορική Υποτροφία (Απόφοιτοι των Τμημάτων ΤΕΕΑΠΗ, ΠΤΔΕ, Φιλοσοφίας & μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδακτορικού, με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο « Συγκρότηση νοητικών κατηγοριών & επιστημονική εκπαίδευση: αξιοποίηση φιλοσοφικών θεωριών στην επιστημονική εκπαίδευση της πρώτης σχολικής ηλικίας»)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Συγκρότηση νοητικών κατηγοριών & επιστημονική εκπαίδευση: αξιοποίηση φιλοσοφικών θεωριών στην επιστημονική εκπαίδευση της πρώτης σχολικής ηλικίας» στα πλαίσια της πράξης «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015» που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, με Επιστημονική Υπεύθυνο την Ζ. Γασπαράτου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι:

(α) απόφοιτοι των Τμημάτων ΤΕΕΑΠΗ, ΠΤΔΕ, Φιλοσοφίας και

(β) μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα που

οδηγεί σε λήψη διδακτορικού, με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο

«Συγκρότηση νοητικών κατηγοριών & επιστημονική εκπαίδευση: αξιοποίηση φιλοσοφικών

θεωριών στην επιστημονική εκπαίδευση της πρώτης σχολικής ηλικίας».

Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι: 

Απαραίτητα προσόντα

- Καλή γνώση των παρακάτω αντικειμένων (όπως τεκμηριώνεται από Αναλυτικές Βαθμολογίες & Ερευνητικές Εργασίες Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Σπουδών)

 • Φιλοσοφία
 • Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Διδακτική της Βιολογίας
 • Διδακτική της Φυσικής
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • Ποιοτικές & ποσοτικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων

- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα (δεν αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση αλλά θα αξιολογηθούν με ιδιαίτερη βαρύτητα)

- Εμπειρία Χρήσης Λογισμικών Ανάλυσης Ποιοτικών δεδομένων

- Σχετικές δημοσιεύσεις

- Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

- Συμμετοχή σε επιχειρησιακά προγράμματα

- Συμμετοχή σε οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων

- Συμμετοχή σε επικουρικό διδακτικό έργο

- Θα συνεκτιμηθεί ο βαθμός πτυχίου & ΜΔΠ

- Θα συνεκτιμηθούν τυχόν διακρίσεις (υποτροφίες, ακαδημαϊκά βραβεία κ.λπ.)

Το έργο δύναται να υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου «Διδακτικής των Θετικών Επιστημών» του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο, μέχρι την 22/08/2016 (κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες από την ανάρτηση).

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση:

- Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

- Τίτλοι σπουδών

- Βεβαιώσεις εμπειρίας σε ερευνητικά ή επιχειρησιακά προγράμματα ή επικουρικό διδακτικό έργο

- Αναλυτικές βαθμολογίες πτυχίου & ΜΔΕ

- Αντίτυπα δημοσιεύσεων

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Επισημαίνεται ότι στους υποβαλλόμενους φακέλους υποψηφιότητας θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός του έργου (Φ.Κ.E.667), το ονοματεπώνυμο του Επιστημονικού Υπευθύνου και η θέση (αύξων αριθμός και ειδικότητα) για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο «Διδακτικής των Θετικών Επιστημών», του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ), του Πανεπιστημίου Πατρών, στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή το τηλέφωνο 2610-997637 (κα Γασπαράτου).

 • 1 Μεταπτυχιακή ή Διδακτορική Υποτροφία (μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι σε ΜΔΕ ή πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδακτορικού), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης».)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Επιχειρηματική Νοημοσύνη», που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Βουτσινά Βασίλειο, Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι:

(α) μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι σε ΜΔΕ ή πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδακτορικού), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης».

Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι:

Απαραίτητα προσόντα*

1. Καλή γνώση των παρακάτω αντικειμένων

 • java
 • avascript
 • MS SQL Server/Mysql

2. Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών Data Mining

3. Εμπειρία σε ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης

4. Εργαστηριακή Διδακτική Εμπειρία σε 3/βάθμια Εκπαίδευση

Επιθυμητά προσόντα*

1. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Το έργο δύναται να υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο, μέχρι την 22/08/2016 (κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες από την ανάρτηση).

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση:

1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Τίτλοι σπουδών

4. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας

5. Άλλο…………………….

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Επισημαίνεται ότι στους υποβαλλόμενους φακέλους υποψηφιότητας θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός του έργου (Φ.Κ.: Ε.569), το ονοματεπώνυμο του Επιστημονικού Υπευθύνου (Β.Βουτσινάς) και η θέση (αύξων αριθμός και ειδικότητα) για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τηλέφωνο 2610-969838 , ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (κος Βουτσινάς Βασίλειος).

 • 1 Διδακτορική Υποτροφία (Απόφοιτοι Τμήματος Βιολογίας, Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδακτορικού), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο «Δομικός χαρακτηρισμός νάνο-κρυσταλλικών υλικών με τη συνδυαστική χρήση της περίθλασης ηλεκτρόνιων καθώς και Ακτίνων-Χ»)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Combination of Electron and X-ray Diffraction for the Structural characterization of nano-crystalline materials», που χρηματοδοτείται από την Εταιρεία NanoMEGAS SPRL, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Μαργιωλάκη Ειρήνη, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση ή διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας δώδεκα(12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι:

(α) απόφοιτοι του Τμήματος Βιολογίας, και

(β) μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδακτορικού), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο «Δομικός χαρακτηρισμός νάνο-κρυσταλλικών υλικών με τη συνδυαστική χρήση της περίθλασης ηλεκτρόνιων καθώς και Ακτίνων-Χ».

Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι:

Απαραίτητα προσόντα*

1. Καλή γνώση των παρακάτω αντικειμένων:

 • Θεωρία Περίθλασης
 • Βασικές αρχές κρυσταλλογραφίας
 • Βασικές αρχές κρυστάλλωσης βιολογικών μακρομορίων
 • Βασικές τεχνικές Μοριακής Βιολογίας για την έκφραση & Απομόνωση

Πρωτεϊνών

2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα*

3. Βασικές γνώσεις Υπολογιστών.

4. Προηγούμενη συμμετοχή σε πειραματικές μετρήσεις.

5. Καλή/Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

6. Σχετικές δημοσιεύσεις (δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αλλά θα αξιολογηθούν με ιδιαίτερη βαρύτητα).

Το έργο δύναται να υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Δομικής Βιολογίας, του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο, μέχρι την 22/08/2016 (κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες από την ανάρτηση).

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση:

1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Τίτλοι σπουδών

4. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας/Συστατική Επιστολή

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Επισημαίνεται ότι στους υποβαλλόμενους φακέλους υποψηφιότητας θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός του έργου (Φ.Κ. D.474), το ονοματεπώνυμο του Επιστημονικού Υπευθύνου και η θέση (αύξων αριθμός και ειδικότητα) για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα .Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Δομικής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τηλέφωνο 2610- 997408, ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (κ. Μαργιωλάκη).

 • 1 Μεταπτυχιακή ή Διδακτορική Υποτροφία (Απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι σε ΜΔΕ ή πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδακτορικού), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο «Κβαντική Πληροφορία».)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Κβαντική Πληροφορία σε Σχετικιστικά Συστήματα» που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών στο πλαίσιο της πράξης «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Χαράλαμπο Αναστόπουλο, Επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες, που οδηγούν σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι:

(α) απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και

(β) μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι σε ΜΔΕ ή πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδακτορικού), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο «Κβαντική Πληροφορία».

Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι:

Απαραίτητα προσόντα*

1. Καλή γνώση των παρακάτω αντικειμένων

 • Κβαντική Μηχανική
 • Ειδική Σχετικότητα

2. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα*

3. Σχετικές δημοσιεύσεις (δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αλλά θα αξιολογηθούν με ιδιαίτερη βαρύτητα).

Το έργο δύναται να υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τομέα Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο, μέχρι την 22/08/2016 (κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες από την ανάρτηση).

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση:

1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Τίτλοι σπουδών

4. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Επισημαίνεται ότι στους υποβαλλόμενους φακέλους υποψηφιότητας θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός του έργου (Φ.Κ. Ε.611), το ονοματεπώνυμο του Επιστημονικού Υπευθύνου και η θέση (αύξων αριθμός και ειδικότητα) για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον Τομέα Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τηλέφωνο 2610-997478, ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (κος Αναστόπουλος).

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Αυγούστου 2016.

Περισσότερες ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr