Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ., που βρίσκεται στο 2ο όροφο του κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (κτίριο Διοίκησης) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση μέχρι 20-06-2014 σε έντυπο που χορηγείται από το παραπάνω Τμήμα συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Πληροφορίες
Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στις επιμέρους προκηρύξεις και κατά αλφαβητική σειρά:
1. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Νικολάου Αβραμίδη, ακαδ. έτος 2014-2015
2. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Λ. Αθανασούλα (εξωτερικού), ακαδ. έτος 2014-2015
3. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη (εσωτ.), ακαδ. έτος 2013-2014
4. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη (εξωτ.), ακαδ. έτος 2014-2015
5. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Γεώργιου Βάρκα, ακαδ. έτος 2014-2015
6. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα, ακαδ. έτος 2014-2015
7. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Ιωάννη Ιμβριώτη ( εσωτ.), ακαδ. έτος 2014-2015
8. Προκήρυξη Υποτροφίας Δωρεάς «Ν. Κατσανίκα», ακαδ. έτος 2013-2014
9. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα, ακαδ. έτος 2013-2014
10. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα (Γυμνάσιο), ακαδ. έτος 2013-2014
11. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα (εξωτ.), ακαδ. έτος 2014-2015
12. Xορήγηση οικονομικής ενίσχυσης Δωρεάς «Αφων Κοντίδου» για το 2014
13. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη ( εσωτ.), ακαδ. έτος 2013-2014
14. Xορήγηση οικονομικής ενίσχυσης Υπ.Διδάκτ. Δωρεάς «Γιάννη Α. Παπαϊωάννου», για το 2014
15. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Ουρανίας Παπαχριστοδούλου, ακαδ. έτος 2013-2014
16. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος «Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη», ακαδ. έτος 2013-2014
17. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Στυλ. Σαμαρά – Θεολογική (εξωτ.), ακαδ. έτος 2014-2015
18. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά – Ιατρική (εξωτ.), ακαδ. έτος 2014-2015
19. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακοπούλου, ακαδ. έτος 2013-2014
20. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου, ακαδ. έτος 2014-2015
21. Προκήρυξη Υποτροφίας κληροδοτήματος Χατζηπαμπούκα, ακαδ. έτος 2013-2014
22. Προκήρυξη υποτροφίας Δωρεάς «Λ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ», ακαδ. έτος 2013-2014

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr