Μεταπτυχιακές υποτροφίες, σπουδές Ελλάδα, εξωτερικό, 2016-2017, Ίδρυμα Μποδοσάκη

Μεταπτυχιακές υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 2016-2017 από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, ενημερώνουν τους φοιτητές ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοίνωσε το 44ο πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 2016-2017 σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Επίσης, ανακοίνωσε και πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών στη μνήμη του «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου».

Για τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές του Πανεπιστημιακού Τομέα των ΑΕΙ των εξής επιστημονικών κλάδων και για τα αντίστοιχα πεδία μεταπτυχιακών σπουδών:

Φοιτητή αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

1. Βιολογίας:

 • Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

2. Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών και Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης:

 • Ανθρώπινη Ανάπτυξη (Human Development),
 • Διαχείριση Έργου,
 • Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
 • Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών,
 • Διοίκηση Διακυβερνητικών Οργανισμών,
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας,
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
 • Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων,
 • Διοίκηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,
 • Διοίκηση Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters),
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων,
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα,
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,
 • Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων,
 • Περιβαλλοντικά Οικονομικά.

3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής:

 • Βιοϊατρική Τεχνολογία,
 • Διοίκηση Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters),
 • Επιχειρηματική Πληροφορική,
 • Ηλεκτρονική Μάθηση,
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα,
 • Μηχανική Όραση & Οπτική Αναγνώριση,
 • Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα,
 • Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις – Ρομποτική,
 • Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
 • Πληροφορική Επιστημών Ζωής.

4. Περιβαλλοντικών Επιστημών:

 • Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

5. Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας:

 • Αγροβιομηχανία,
 • Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική,
 • Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία,
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας,
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών,
 • Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων,
 • Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων,
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,
 • Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία,
 • Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων,
 • Συστήματα Ζωικής Παραγωγής- Ιχθυοκαλλιέργεια,
 • Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας,
 • Τεχνολογία Μεταποίησης Τροφίμων.

6. Ιατρικής:

 • Αναγεννητική Ιατρική,
 • Διαχείριση Πόνου,
 • Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας (Για τη συγκεκριμένη ειδίκευση μπορούν επίσης να υποβάλλουν αιτήσεις και πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι τμημάτων AEI σχετικών με τις επιστήμες της Διαιτολογίας – Διατροφής),
 • Μοριακή Ιατρική – Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική,
 • Ρομποτική Χειρουργική – Τηλεχειρουργική.

7. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας:

 • Βιοκλιματικός Σχεδιασμός,
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη,
 • Προστασία Μνημείων.

8. Πολιτικών Μηχανικών:

 • Αντισεισμική Τεχνολογία,
 • Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική,
 • Δομοστατικό Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων,
 • Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

9. Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών:

 • Νανοτεχνολογία,
 • Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρομποτικής,
 • Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου,
 • Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος,
 • Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών.

10. Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Επιστήμης Υλικών:

 • Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων,
 • Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών,
 • Νανοτεχνολογία,
 • Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
 • Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου.

Οι Πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. όλων των παραπάνω επιστημονικών κλάδων μπορούν να υποβάλουν στο Ίδρυμα αίτηση για υποτροφία για τη λήψη πτυχίου Μ.Β.Α., One Planet M.B.A., NGO Management και Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα.

Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών ορίζονται:

1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος.

2. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

3. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει. Η γνώση αυτή πιστοποιείται από πτυχίο Proficiency ή TOEFL ή IELTS για την αγγλική γλώσσα, Superieur III ή Sorbonne II για την γαλλική γλώσσα, Mittelstuffe II για την γερμανική γλώσσα ή αντίστοιχο πτυχίο για τις λοιπές γλώσσες.

4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, First Class  Honours για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, 3,2 μόρια στα 4 για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια.

5. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1989. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων της ιατρικής να μην είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1987.

6. Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο. Σε καμμία περίπτωση οι ιατροί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον χρόνο της υποτροφίας για τη λήψη ειδικότητας.

7. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

8. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνον εφ’ όσον είναι πλήρως συμπληρωμένες (χωρίς καμμία παράλειψη) και συνοδεύονται από OΛΑ τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα, που συνοδεύει την παρούσα προκήρυξη.

9. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2016, μετά την οποία καμμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β’ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης της συστημένης επιστολής. Η υποβολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι αποδεκτή.

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται ατομικά σε κάθε υποψήφιο με επιστολή.

Ο αριθμός των υποτροφιών θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών με την παρούσα προκήρυξη εντύπων και να τα εκτυπώσουν μέσω Διαδικτύου στη Δ/νση www.bodossaki.gr

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 - 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

1. Αίτηση και Δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του Υποψήφιου

- Αίτηση και τρία (3) φωτοαντίγραφα της αίτησης.

Η αίτηση υποβάλλεται εγγράφως μετά από ηλεκτρονική συμπλήρωση όλων των πεδίων και εκτύπωση του σχετικού υποδείγματος που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Μόνο η σελίδα 11 συμπληρώνεται χειρογράφως. Στην αίτηση περιλαμβάνονται δηλώσεις σχετικά με τη φύση των μεταπτυχιακών σπουδών, τη διάρκειά τους, τη χώρα πραγματοποίησής τους, τον επιδιωκόμενο τίτλο σπουδών και την ειδίκευση ή το θέμα της διδακτορικής διατριβής, αν ο υποψήφιος έχει ήδη ξεκινήσει διδακτορικό.

– Αντίγραφο αίτησης / αιτήσεων στο/α Πανεπιστήμιο/α, που ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές. Αν δεν έχει ακόμα υποβληθεί, προσκομίζεται αμέσως μετά την υποβολή της.

– Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο ερευνητικής πρότασης και λίστα με τους επιβλέποντες καθηγητές του προγράμματος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες Ιατροί πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο ερευνητικού πρωτοκόλλου.

– Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες επικολλημένες στο έντυπο της αίτησης και στα (3) αντίγραφά της.

– Πιστοποιητικό γεννήσεως, που θα πιστοποιεί και την ιθαγένεια του υποψήφιου.

– Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών του υποψήφιου, καθώς και αντίγραφο πτυχίου του Πανεπιστημίου, εάν ο υποψήφιος είναι ήδη πτυχιούχος.

– Συστατικές επιστολές Καθηγητών του Πανεπιστημίου (τουλάχιστον 2). Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο συστατικής επιστολής, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, διαφορετικά θα πρέπει με τις συστατικές επιστολές των καθηγητών να απαντώνται τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω πρότυπο.

– Αντίγραφο του πτυχίου της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει, καθώς και αποτελέσματα εξετάσεων GMAT & GRE για όσους το πρόγραμμα σπουδών επιβάλει αυτές τις εξετάσεις.

– Βεβαίωση προϋπηρεσίας του υποψήφιου, εφ’ όσον η προϋπηρεσία έχει ορισθεί ως προϋπόθεση για την αποδοχή του στο Πανεπιστήμιο, στο οποίο σκοπεύει να σπουδάσει. Τούτο απαιτείται μόνο για τους υποψήφιους για λήψη πτυχίου ΜΒΑ.

– Αντίγραφο πλήρους φορολογικής δήλωσης των τελευταίων δύο οικονομικών ετών για το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα του υποψήφιου και θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ. αντίγραφα των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. (Δεν απαιτείται θεώρηση για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την αρμόδια εφορία. Πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται αντίγραφα των εντύπων δηλώσεων Ε-1 και Ε-3 (για επιτηδευματίες και εταιρίες των οποίων είναι διαχειριστές), εκκαθαριστικού σημειώματος, καθώς και αντίγραφο βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης των 2 τελευταίων ετών.

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υποψήφιου ότι

Α) δεν έχει επιλεγεί για χορήγηση και δεν είναι δικαιούχος άλλης υποτροφίας ή οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα και ότι αν επιλεγεί για να λάβει ή αν λάβει στο μέλλον άλλη υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση θα το δηλώσει αμέσως στο Ίδρυμα εγγράφως, καθώς και ότι, αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής από το Ίδρυμα, επιλεγεί από άλλο φορέα για υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση και την αποδεχθεί, αυτομάτως θα θεωρείται ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από το Ίδρυμα,

Β) δεν έχει καταδικασθεί, ούτε εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για πράξεις που διώκονται από τον ποινικό νόμο, και

Γ) δίνει τη συγκατάθεσή του στο Ίδρυμα για την επεξεργασία, στο πλαίσιο των σκοπών του, των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την αναζήτηση και χρήση πληροφοριών σχετικών με κάθε είδους οικονομική ενίσχυση που λαμβάνει ο υποψήφιος ή θα λαμβάνει κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.

2. Διαδικασία επιλογής.

Η Επιτροπή Επιλογής του Ιδρύματος καλεί κατά την κρίση της σε συνέντευξη υποψήφιους υποτρόφους, προεπιλέγει τους επικρατέστερους και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον τελικό κατάλογο των προτεινομένων υποτρόφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση του για την επιλογή των υποτρόφων και για τον αριθμό των υποτροφιών που θα δοθούν σε κάθε επιστημονικό κλάδο, ανάλογα με τα προσόντα, τις διακρίσεις και την ανάγκη των υποψηφίων για οικονομική στήριξη, χωρίς δικαίωμα των υποψηφίων για υποβολή ένστασης ή αντίρρησης.

3. Οριστικοποίηση της υποτροφίας.

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποτροφία, ο υποψήφιος που θα ειδοποιηθεί ότι έχει κατ’ αρχήν επιλεγεί πρέπει να υποβάλει στο Ίδρυμα:

Α) Το Πτυχίο του, αν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης προς το Ίδρυμα ήταν τελειόφοιτος.

Β) Πιστοποιητικό εγγραφής ή προεγγραφής του Πανεπιστημίου που θα φοιτήσει, το οποίο πρέπει να αναφέρει τη διάρκεια φοίτησης, το ετήσιο κόστος σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών, τον επιδιωκόμενο τίτλο σπουδών και την ειδίκευση ή το θέμα της διδακτορικής διατριβής, αν ο υποψήφιος έχει ήδη ξεκινήσει διδακτορικό.

Γ) Έγγραφη δήλωση αν του προσφέρεται ή όχι υποτροφία, έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία και σε θετική περίπτωση το ύψος και τη διάρκειά της.

Η υποτροφία οριστικοποιείται και χορηγείται μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας. Η έναρξη της υποτροφίας δεν δύναται να ανασταλεί.

4. Ποσό υποτροφίας και άλλες παροχές.

Το χορηγούμενο μηνιαίο ποσό για την αντιμετώπιση δαπανών διαβίωσης είναι: 

 • Για τους υποτρόφους στα Ελληνικά ή Κυπριακά Πανεπιστήμια € 550, εφ’ όσον ο υπότροφος σπουδάζει σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του, και € 400, εφ’ όσον σπουδάζει σε απόσταση μικρότερη των 60 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του.
 • Για τους υποτρόφους στην υπόλοιπη Ευρώπη € 750.
 • Για τους υποτρόφους στις Η.Π.Α. $ 1.000.
 • Το χορηγούμενο για υποτρόφους σε άλλα Κράτη ποσό θα καθορίζεται κατά περίπτωση.

Το Ίδρυμα χορηγεί, επίσης, για δίδακτρα, εφ’ όσον απαιτούνται:

 • Για τους υποτρόφους στα Ελληνικά ή Κυπριακά Πανεπιστήμια μέχρι € 3.000.
 • Για τους υποτρόφους σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης μέχρι € 8.400.
 • Για τους υποτρόφους σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και άλλων Κρατών, μέρος των διδάκτρων, το οποίο θα καθορίζεται κατά περίπτωση.

Η υποτροφία χορηγείται για ένα χρόνο και μπορεί να παραταθεί για έως τρία ακόμη χρόνια σε σπουδάζοντες στο εξωτερικό και για έως τέσσερα ακόμη χρόνια σε σπουδάζοντες στην Ελλάδα.

Η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ελάχιστου χρόνου σπουδών, που καθορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου.

5. Υποχρεώσεις του υποτρόφου.

Ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση:

Α) Να συντάσσει και να υποβάλλει στο Ίδρυμα σε ηλεκτρονική μορφή έκθεση προόδου και πρόβλεψη του χρόνου περάτωσης των σπουδών του κάθε έξι (6) μήνες.

Β) Να υποβάλλει στο Ίδρυμα βεβαιώσεις κανονικής παρακολούθησης των σπουδών του και πιστοποιητικά βαθμολογίας κατά την λήξη κάθε περιόδου σπουδών.

Γ) Σε περίπτωση που θα του χορηγηθεί οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση ή αποκτήσει εισόδημα απόοποιαδήποτε πηγή (π.χ. υποτροφία, αμοιβή από έμμισθη θέση βοηθού κ.λπ.) από το Πανεπιστήμιο που σπουδάζει ή από άλλο φορέα, να το γνωστοποιήσει αμέσως στο Ίδρυμα εγγράφως.

Δ) Εφ’ όσον στη σύμβαση της υποτροφίας προβλέπεται παράταση, να υποβάλει στο Ίδρυμα σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του διανυόμενου ακαδημαϊκού έτους της υποτροφίας.

6. Διακοπή υποτροφίας

Το Ίδρυμα μπορεί να διακόψει τη χορήγηση της υποτροφίας στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) Αν ο υπότροφος περατώσει ή διακόψει σε νωρίτερο χρόνο τις σπουδές του.

2) Αν από τα υποβαλλόμενα από τον ίδιο ή το Πανεπιστήμιο στοιχεία προκύπτει ότι η πρόοδος των σπουδών του δεν είναι ικανοποιητική ή παραβιάζεται το πρόγραμμα σπουδών.

3) Αν λάβει οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση από άλλον φορέα ή αποκτήσει εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή. Ειδικώς για τους υποτρόφους υποψηφίους διδάκτορες που τυχόν χρηματοδοτηθούν από Ευρωπαϊκά ή άλλα ερευνητικά προγράμματα για οποιοδήποτε ερευνητικό αντικείμενο, το Ίδρυμα θα αποφασίζει κατά περίπτωση είτε για τη συνέχιση ή μη της υποτροφίας είτε για τον περιορισμό του ποσού της.

4) Όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (μεταβολή της οικονομικής κατάστασης του υποτρόφου, δήλωση ψευδών στοιχείων, αποσιώπηση στοιχείων κ.λπ.) που το επιβάλουν.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 0.00 (0 ψήφοι)