20 διαθέσιμες υποτροφίες σε φοιτητές σε ένα από τα MA Design: Management pathways. Κάθε υποτροφία προσφέρει £5,000. Η υποτροφία αποτελείται από μείωση £2,000 των διδάκτρων κατά την εγγραφή και £3,000 επίδομα εξόδων διαβίωσης, τα οποία καταβάλλονται σε 4 τμήματα, 1η Οκτωβρίου, 1η Φεβρουαρίου, 1η Απριλίου και την 1η Ιούλιο (ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα).

Θέμα Μελέτης :

Οι υποτροφίες χορηγούνται σε μία από τις ακόλουθες πλήρους απασχόλησης MA Design: Management pathways; Advertising Design Management pathway, Fashion Management pathway, Fashion Marketing & Branding pathway, Design Management pathway, Global Media Management pathway and Luxury Brand Management pathway.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιούλίου 2015

Περισσότερες λεπτομέρειες:

http://scholarship-positions.com

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr