ΙΚΥ: Τελικά αποτελέσματα υποτροφιών κληροδοτημάτων «Μ. Ζαούση» και «Φ. Σαριγιάννη»

Υποτροφίες:  Αναρτήθηκαν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) οι πίνακες υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» και του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη».

Τελικοί πίνακες επιλεξιμότητας αιτήσεων «Μ. Ζαούση»

Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, σε αντικείμενο του τομέα της Ψυχιατρικής/Ψυχικής Υγείας.

Ειδικότερα, οι πίνακες καταρτίστηκαν μετά την εξέταση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που περιήλθαν στην Υπηρεσία και περιλαμβάνουν υποψηφίους που α) πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής και β) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης ή δεν έχουν υποβάλει πλήρη τα οριζόμενα σε αυτή δικαιολογητικά και ως εκ τούτου δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής. 

Τελικός Πίνακας επιλέξιμων

Τελικός Πίνακας μη επιλέξιμων

Πίνακας επιλεξιμότητας αιτήσεων «Φ. Σαριγιάννη»

Αναρτήθηκε ο πίνακας επιλεξιμότητας του υποψηφίου που υπέβαλε αίτηση χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη» για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Ειδικότερα, ο πίνακας περιλαμβάνει τον υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και δικαιούται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

Πίνακας επιλέξιμων

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr