Μεταπτυχιακές υποτροφίες στα Ναυτιλιακά από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Υποτροφίες: Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr μέσα από το παρόν άρθρο σας παρουσιάζουν τις τέσσερις (προκηρύξεις) υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετιζόμενους με το ναυτιλιακό αντικείμενο, που προκηρύσσει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

Συγκεκριμένα, η Ένωση στη μνήμη του αειμνήστου προέδρου της Αντωνίου Χανδρή χορηγεί υποτροφία, σε πανεπιστήμια των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας, ύψους 10.000 δολαρίων ΗΠΑ. Η υποτροφία αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Επιπλέον, η εταιρεία NEPTUNE LINES στη μνήμη του ιδρυτή της, Νικολάου Τραυλού, χορηγεί υποτροφία διαμέσου της ΕΕΕ, σε πανεπιστήμια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας, ύψους 10.000 Ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Ακόμη, η κ. Ειρήνη Νταϊφά, στη μνήμη του Σταύρου Α. Νταϊφά, χορηγεί υποτροφία διαμέσου της ΕΕΕ, σε πανεπιστήμια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδος, ύψους 15.000 Δολαρίων ΗΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Τέλος, η εταιρεία «Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε» χορηγεί υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 διαμέσου της ΕΕΕ σε πανεπιστήμια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) ύψους 10.000 Ευρώ.

Για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και για άλλες συναφείς πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών στον Πειραιά.

Υποτροφία “ΧΑΝΔΡΗ” 2018-2019 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018 -  2019, ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΡΑΤΩΝ –ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣHΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,

ΥΨΟΥΣ 10.000 ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ.

Η Ενωσις Ελλήνων Εφοπλιστών θα χορηγήσει στη μνήμη του αειμνήστου Προέδρου της Αντωνίου Χανδρή, υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου, κατά προτίμηση σε παιδί ναυτικού, απόφοιτο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι για σπουδές σε τομείς σχετιζόμενους με την ναυτιλία σε Πανεπιστήμια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ελλάδος. 

Απαιτούμενες προϋποθέσεις-δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να σταλούν μέχρι και την 4η Μαρτίου 2019 στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ακτή Μιαούλη 85, Πειραιά 185 38, τηλ: 210 4291159-65, Υπόψη κας Ε. Πρασίνου) είναι τα εξής:

1. Επιστολή / αίτηση του ενδιαφερόμενου/νης με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα. (Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής).

2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) δεόντως επικυρωμένο. Πέραν της βαθμολογίας θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου.

3. Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό μεταφρασμένη και επικυρωμένη.

4. Όριο ηλικίας υποψηφίων το 26ο.

5. Πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για πραγματοποίηση των σπουδών.

 • Αγγλικά: Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS.
 • Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II
 • Γερμανικά: Mittelstufe III
 • Ιταλικά: Superiore
 • Ισπανικά: Superiore
 • Πορτογαλικά: Superior

6. Συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο.

7. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος της οικογένειας και του ίδιου του/της υποψηφίου/ας, στην περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση, συνοδευόμενο από φωτοτυπία του εντύπου Ε9. 

8. Για τους άρρενες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών.  

Υποτροφία “ΝΤΑΪΦΑ” 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΨΟΥΣ 15.000 ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ.

*

Η κ. ΕΙΡΗΝΗ ΣΤ. ΝΤΑΪΦΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ, ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΤΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΥ Α. ΝΤΑΪΦΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ,  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019, ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ή Τ.Ε.Ι. ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 

ΥΨΟΥΣ 15.000 ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ 

Απαιτούμενες προϋποθέσεις-δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να σταλούν μέχρι και την 4η Μαρτίου 2019  στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ακτή Μιαούλη 85, Πειραιά 185 35, τηλ.: 210 4291159-65, Υπόψη κας Ε. Πρασίνου) είναι τα εξής:

1. Επιστολή / αίτηση του ενδιαφερόμενου/νης με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα. (Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής)

2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον 7 δεόντως επικυρωμένο. Πέραν της βαθμολογίας θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου.

3. Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό μεταφρασμένη και επικυρωμένη.

4. Όριο ηλικίας το 26ο.

5. Πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για πραγματοποίηση των σπουδών:

 • Αγγλικά: Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS.
 • Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II
 • Γερμανικά: Mittelstufe III
 • Ιταλικά: Superiore
 • Ισπανικά: Superiore
 • Πορτογαλικά: Superior

6. Συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο. 

7. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος της οικογένειας και του ίδιου του/της υποψήφιου/ας, στην περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση, συνοδευόμενο από φωτοτυπία του εντύπου Ε9.

8. Για τους άρρενες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών.

9. Κατά την αξιολόγηση, θα προτιμηθούν παιδιά ναυτικών ή εργαζομένων στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας.

Υποτροφία “NEPTUNE LINES” 2019-2020 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

*

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ NEPTUNE LINES ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ, ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΟΥ ΤΗΣ «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΑΥΛΟΥ», ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

ΥΨΟΥΣ 10.000 ΕΥΡΩ

Απαιτούμενες προϋποθέσεις-δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να σταλούν μέχρι και την 4η Μαρτίου 2019 στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ακτή Μιαούλη 85, Πειραιά 185 35, τηλ.: 210 4291159-65, Υπόψη κας Ε. Πρασίνου) είναι τα εξής:

1. Επιστολή / αίτηση του ενδιαφερόμενου/νης  με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα. (Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής). 

2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον 8 δεόντως επικυρωμένο. Πέραν της βαθμολογίας θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου.

3. Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό μεταφρασμένη και επικυρωμένη.

4. Όριο ηλικίας το 26ο.

5. Πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για πραγματοποίηση των σπουδών:

 • Αγγλικά: Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS.
 • Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II
 • Γερμανικά: Mittelstufe III
 • Ιταλικά: Superiore
 • Ισπανικά: Superiore
 • Πορτογαλικά: Superior

6. Συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο.

7. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος της οικογένειας και του ίδιου του/της υποψήφιου/ας, στην περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση, συνοδευόμενο από φωτοτυπία του εντύπου Ε9.

8. Για τους άρρενες υποψηφίους, πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών.

9. Κατά την αξιολόγηση, θα προτιμηθούν παιδιά ναυτικών ή εργαζομένων στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας.

Υποτροφία “ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΑΕ” 2019-2020

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

*

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΑΕ, ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ, ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020,   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ), 

ΥΨΟΥΣ 10.000 ΕΥΡΩ

Απαιτούμενες προϋποθέσεις-δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να σταλούν μέχρι και την 4η Μαρτίου 2019 στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ακτή Μιαούλη 85, Πειραιά 185 35, τηλ.: 210 4291159-65, Υπόψη κας Ε. Πρασίνου) είναι τα εξής:

1. Επιστολή / αίτηση του ενδιαφερόμενου/ης με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα. (Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής)

2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον 7 δεόντως επικυρωμένο. Πέραν της βαθμολογίας θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου.

3. Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο ή Ελληνικό Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό μεταφρασμένη και επικυρωμένη.

4. Όριο ηλικίας το 26ο.

5. Πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για πραγματοποίηση των σπουδών:

 • Αγγλικά: Proficiency of Cambridge ή TOEFL (απαιτούμενο συνολικό σκορ 100) ή IELTS (βαθμός IELTS 7.0).
 • Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II
 • Γερμανικά: Mittelstufe III
 • Ιταλικά: Superiore
 • Ισπανικά: Superiore
 • Πορτογαλικά: Superior

6. Συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο.

7. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος της οικογένειας και του ίδιου του/της υποψήφιου/ας, στην περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση, συνοδευόμενο από φωτοτυπία του εντύπου Ε9.

8. Για τους άρρενες υποψηφίους, πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών.

9. Κατά την αξιολόγηση, θα προτιμηθούν παιδιά ναυτικών ή εργαζομένων στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας. 

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr