Μεταπτυχιακές και διδακτορικές υποτροφίες (1.000 €/μήνα) κληροδοτήματος «Κων. Βέλλιου»

Προκηρύσσονται δύο (2) διαγωνισμούς σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων υποτρόφων άπορων πτυχιούχων των ημεδαπών Πανεπιστημίων για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, σε πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Οι υποψήφιοι καταλαμβάνουν τις ανωτέρω θέσεις υποτροφίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει η προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας για τη χορήγηση υποτροφίας από το ως άνω κληροδότημα. Δεδομένου ότι ο όρος της οικονομικής αδυναμίας και ο τόπος καταγωγής συνιστούν αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας, οι αιτούντες συμμετοχή στους παρόντες διαγωνισμούς θα κληθούν να υποβάλουν τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και αφού διαπιστωθεί η συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων θα συμμετάσχουν στους προκηρυσσόμενους με την παρούσα Προκήρυξη διαγωνισμούς.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Σε αντίθετη περίπτωση η διεξαγωγή των διαγωνισμών θα ματαιωθεί. Στην παρούσα διαδικασία δεν δύνανται να συμμετέχουν όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές για την ίδια βαθμίδα σπουδών από το κληροδότημα ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ ή από άλλο κληροδότημα. Εκ των ανωτέρω τεσσάρων (4) θέσεων υποτρόφων, μία (1) θέση προορίζεται για τους καταγόμενους από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης και μία (1) για τους καταγόμενους από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας.

Οι ανωτέρω θέσεις υποτρόφων απονέμονται με τον πρώτο (1ο ) διαγωνισμό. Σε περίπτωση που προσέρχεται μέχρι ένας (1) υποψήφιος για κάθε μια εκ των δύο (2) ανωτέρω θέσεων υποτροφίας, ο 1 ος διαγωνισμός παραλείπεται.

Οι λοιπές δύο (2) θέσεις υποτροφίας και οι θέσεις υποτροφίας του 1 ου διαγωνισμού που απομένουν κενές, πληρούνται με δεύτερο (2ο ) διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποιείται μεταξύ των καταγόμενων από τη Μακεδονία, στον οποίο δύνανται να συμμετέχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη του Ν. Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά το 2 ο διαγωνισμό, προτιμώνται οι καταγόμενοι κατά σειρά από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, την Καστοριά και τη Σιάτιστα.

Η Προκήρυξη

Προκηρύσσουμε δύο (2) διαγωνισμούς σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων υποτρόφων άπορων πτυχιούχων των ημεδαπών Πανεπιστημίων για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, σε πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Οι υποψήφιοι καταλαμβάνουν τις ανωτέρω θέσεις υποτροφίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει η προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας για τη χορήγηση υποτροφίας από το ως άνω κληροδότημα.

Δεδομένου ότι ο όρος της οικονομικής αδυναμίας και ο τόπος καταγωγής συνιστούν αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας, οι αιτούντες συμμετοχή στους παρόντες διαγωνισμούς θα κληθούν να υποβάλουν τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και αφού διαπιστωθεί η συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων θα συμμετάσχουν στους προκηρυσσόμενους με την παρούσα Προκήρυξη διαγωνισμούς. Σε αντίθετη περίπτωση η διεξαγωγή των διαγωνισμών θα ματαιωθεί.

Στην παρούσα διαδικασία δεν δύνανται να συμμετέχουν όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές για την ίδια βαθμίδα σπουδών από το κληροδότημα ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ ή από άλλο κληροδότημα.

Εκ των ανωτέρω τεσσάρων (4) θέσεων υποτρόφων, μία (1) θέση προορίζεται για τους καταγόμενους από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης και μία (1) για τους καταγόμενους από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας. Οι ανωτέρω θέσεις υποτρόφων απονέμονται με τον πρώτο (1ο) διαγωνισμό. Σε περίπτωση που προσέρχεται μέχρι ένας (1) υποψήφιος για κάθε μια εκ των δύο (2) ανωτέρω θέσεων υποτροφίας, ο 1ος διαγωνισμός παραλείπεται.

Οι λοιπές δύο (2) θέσεις υποτροφίας και οι θέσεις υποτροφίας του 1ου διαγωνισμού που απομένουν κενές, πληρούνται με δεύτερο (2ο) διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποιείται μεταξύ των καταγόμενων από τη Μακεδονία, στον οποίο δύνανται να συμμετέχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη του Ν. Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά το 2ο διαγωνισμό, προτιμώνται οι καταγόμενοι κατά σειρά από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, την Καστοριά και τη Σιάτιστα. 

Οι ανωτέρω διαγωνισμοί  θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, ως εξής:

Α) Ο 1ος  διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις  7/2/2019, ημέρα Πέμπτη

Β) Ο 2ος  διαγωνισμός  θα πραγματοποιηθεί στις  8/2/2019, ημέρα Παρασκευή

Οι  υποψήφιοι θα  ενημερωθούν  για τον  τόπο και  την ώρα  διεξαγωγής του διαγωνισμού με ανακοίνωση της  Εξεταστικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στους ανωτέρω διαγωνισμούς από τις 20/9/2018, ημέρα Πέμπτη έως και τις 4/1/2019, ημέρα Παρασκευή, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται ως εξής: 

Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουθώντας τη διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελείς Περιουσίες Οι Αιτήσεις μου. Συμπληρώνει τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο Taxisnet. 

Ο υποψήφιος επιλέγει τη δημιουργία αίτησης που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ και στη φόρμα της αίτησης συμπληρώνει υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία και ό,τι επιπλέον απαιτείται στην παρούσα προκήρυξη:

α) Τον τύπο της αίτησης «Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ» (όπου χορηγία νοείται υποτροφία).

β) Το είδος της προκήρυξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΩ  ΣΠΟΥΔΩΝ»

γ) Την προκήρυξη για την οποία υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση, επιλέγοντας το θέμα της προκήρυξης.

δ) Τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν δηλωθεί στον λογαριασμό τους στο Taxisnet, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση. ε)Το Τμήμα ή τη Σχολή και το Πανεπιστήμιο από τα οποία αποφοίτησαν, 

στ) Τη χώρα, στην οποία μετέβησαν κατά το ακαδ. έτος 2015-2016, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

ζ) Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2015-2016.

η) Τον τόπο καταγωγής σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη (Βλάστη Ν. Κοζάνης, Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, Μακεδονία, Καστοριά, Σιάτιστα).

θ) Το γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.

ι) Την αποδοχή του πεδίου «Δηλώνω υπεύθυνα βάσει της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι πληρώ τους όρους της προκήρυξης και τις ειδικές προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας της κοινωφελούς περιουσίας, για την οποία υποβάλω την παρούσα αίτηση και αποδέχομαι τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων και προϋποθέσεων».

Οι αιτούντες δύνανται να δηλώσουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στο πεδίο ‘’Παρατηρήσεις’’ της ηλεκτρονικής αίτησης. (Στην περίπτωση αυτή ο αιτών υποβάλλει την ημέρα του διαγωνισμού γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί γραπτώς). 

Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται μοναδικός κωδικός αίτησης με την ημερομηνία υποβολής της και ο αιτών μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄).

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα: α) Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση- Έκθεση) και 

β) Γνωστικό αντικείμενο, όπως ορίζεται από τα οικεία Τμήματα των ημεδαπών Πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα:

1) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Θεολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: 

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Γεν. Εκκλησιαστική Ιστορία Α, Εισαγωγή στην Πατρολογία και Πατρολογία Α΄, Δογματική Α΄, Ιστορία των Δογμάτων Α΄. 

2) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Εισαγωγή στη Θρησκειολογία, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Χριστιανική Αγωγή, Πατρολογία, Δογματική, Χριστιανική Ηθική. 

3) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νομικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Γενικό Ποινικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Ατομικό Εργατικό Δίκαιο.

4) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Πολιτική Επιστήμη I, Κοινωνιολογία, Πολιτική Επιστήμη ΙΙ, Δημόσια Διοίκηση Ι, Θεωρία των Οργανώσεων, Θεωρία & Θεσμοί της Διεθνούς Οργάνωσης.

5) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Πολιτική Οικονομία Ι, Στατιστική Ι, Στατιστική ΙΙ, Δημόσια Οικονομική, Θεωρία & Πολιτική Οικονομικής Ανάπτυξης, Μακροοικονομική Ι & ΙΙ. 

6) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία, Βασικές Έννοιες στη Θεωρία της Επικοινωνίας, Αισθητική και Επικοινωνία, Θεωρία & Πρακτική της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, Σύγχρονη Κοινωνία & ΜΜΕ, Γνωστικοί & συναισθηματικοί παράγοντες στην επικοινωνία. 

7) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών επιλέγουν ένα (1) από παρακάτω μαθήματα: Γλωσσολογία,  Οθωμανική Ιστορία Ι, Τουρκική Γλώσσα ΙV, Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, Γεωπολιτική της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας, Σχέσεις Ελληνικής και Τουρκικής Γλώσσας .

8) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Ηρόδοτος (εισαγωγή στην ιστοριογραφία ερμηνεία κειμένων), Λατινική Φιλολογία : Εισαγωγή στην Λατινική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: αρχαϊκή επική ποίηση πλην Ομήρου(εισ. στην αρχαϊκή επική ποίηση. Γλώσσα & μέτρο. Ερμηνεία κειμένων), Λατινική Φιλολογία: Ρητορεία, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Ευριπίδης(εισαγωγή, ερμηνεία κειμένων), Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία.

9) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Κλασσική Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία, Βυζαντινή Αρχαιολογία Α΄, Βυζαντινή Ιστορία.

Α) Τομέας Αρχαιολογίας επιλέγεται ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Ιστορία της Τέχνης Β, Προϊστορική Αρχαιολογία.

Β) Τομέας Ιστορίας, επιλέγεται ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Μεθοδολογικά προβλήματα Ιστορίας, Ιστορία Νέου Ελληνισμού. 

10) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Εισαγωγή στη Παιδαγωγική, Αρχαία Φιλοσοφία Α΄ (Προσωκρατικοί-Σωκράτης-Πλάτων), Εξελικτική Ψυχολογία, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ.

11) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ψυχολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Εξελικτική Ψυχολογία Ι, Εξελικτική Ψυχολογία ΙΙ, Ψυχολογία της Προσωπικότητας ,Ψυχοπαθολογία, Σχολική Ψυχολογία, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας- Στατιστική.

12) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Αγγλική Πεζογραφία, Μετάφραση: Πρακτικές Εφαρμογές, Αμερικανική Ποίηση, Φωνητική της Αγγλικής, Σαίξπηρ, Εφαρμ. Γλωσσολογία στη διδασκαλία & εκμάθηση Γλωσσών.

13) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Εισαγωγική στη θεωρητική Γλωσσολογία, Γραπτός Λόγος ΙΙ: Κείμενα & Γραμματική, Κοινωνική, πολιτική & πολιτισμική ζωή της Γαλλίας κατά το 20ο αιώνα, Θεματική & αισθητική του ρομαντισμού. Η απήχηση  της στροφής  προς  τον  κοινωνικοπολιτικό  προβληματισμό  στα  λογοτεχνικά  κείμενα,  Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και διδασκαλία των γλωσσών, Μετάφραση: Θεωρία και Πράξη .

14) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Γερμανική Γλώσσα, Γερμανική Γλωσσολογία, Γερμανική Λογοτεχνία.

15) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Ιταλική Γλώσσα Ι, Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός, Μεσαιωνική Λατινική Λογοτεχνία, Ιστορία Ιταλικής Γλώσσας, Ιστορία Ιταλικής Λογοτεχνίας, Γλωσσολογία:Tομείς Γλωσσικής Ανάλυσης.

16)  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (πεζογραφία), εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙΙΙ (θέατρο), Ισπανικός Πολιτισμός, Ισπανική Γλωσσολογία, Ιστορία της Ισπανικής Τέχνης , Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας . 

17)Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία, Εισαγωγή στην Ιστορική & Συστηματική Μουσικολογία , Ιστορία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ψαλτικής τέχνης, Μορφολογία της Ευρωπαϊκής Μουσικής I & II, Ιστορία Νεοελληνικής Έντεχνης Μουσικής, Ιστορία της Ενορχήστρωσης, Μουσική Παιδαγωγία & Διδακτική Ι, Πολιτισμική και Μουσική Ανθρωπολογία. 

18) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Ιστορία Ευρωπαϊκού Θεάτρου Α και Β, Ελληνικό Θέατρο Νεωτέρων Χρόνων Α και Β.

19)Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας & Σλαβικών Σπουδών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία, Ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης, Λογοτεχνία των Ανατολικών Σλάβων (μεχ. 18ο αι.), Ιστορία της Χερσονήσου του Αίμου , Ρωσική Γλώσσα V και VI, Παλαιοσλαβική Γλώσσα. 

20) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Φυσική Ι (Μηχανική), Ανάλυση ΙΙ & Εφαρμογές, Φυσική ΙΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός), Μηχανική Ι, Ηλεκτρονική Ι, Εισαγωγή στην Πυρ. Φυσική & τα Στοιχειώδη Σωμάτια.

21) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Χημείας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Γενική και Ανόργανη Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Οργανική Χημεία Ι, Φυσικοχημεία Ι, Βιομηχανική Χημεία, Χημεία Περιβάλλοντος . 

22) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μαθηματικών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Γραμμική Άλγεβρα Ι & ΙΙ, Απειροστικός Λογισμός Ι & ΙΙ, Διαφορικές Εξισώσεις Ι, Βασική Άλγεβρα, Αριθμητική Ανάλυση Ι, Στατιστική Ι. 

23) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Βιοχημεία Ι, Εισαγωγή στη Βοτανική, Γενετική, Ζωολογία ΙΙ, Οικολογία Πληθυσμών, Γενική Μικροβιολογία. 

24) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Εισαγωγή στη Γεωλογία, Μακροπαλαιοντολογία, Γεωφυσική, Στρωματογραφία, Γεωλογία Ελλάδος, Γεωμορφολογία.

25) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Λογική Σχεδίαση, Δίκτυα Επικοινωνιών Ι, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Σήματα και Συστήματα. 

26) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Ευρωπαϊκή Ιστορία (Ιστορία Πολιτισμού ΙΙ & ΙΙΙ),Ηθική, Ιστορία Πολιτισμού και Θεσμών (Ιστορία Πολιτισμού), Γνωσιολογία και Μεταφυσική, Ιστορία Μαθηματικών . 

27) Οι πτυχιούχοι της Ιατρικής Σχολής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Βιολογία Ι & ΙΙ, Ιατρική Φυσική Ι & ΙΙ, Περιγραφική Ανατομική Ι & ΙΙ, Πειρ. Φυσιολογία Ι & ΙΙ ,Γεν. & Ειδ. Παθολογική Ανατομική, Παθολογική Φυσιολογία Ι & ΙΙ, Σημειολογία- Νοσ/γία & Παθολογία, Χειρ. Σημειολογία- Χειρ. Παθολογία, Θεραπευτική, Πνευμονολογία. 

28) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οδοντιατρικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Βιολογία ,Οδοντ. Μορφολ. & Εισαγωγή στη Σύγκλειση, Διαγνωστική & Ακτινολογία του Στόματος Ι, Οδοντική Χειρουργική Ι, Ενδοδοντία Ι, Περιοδοντολογία Ι, Στοματολογία Ι, Παιδοδοντιατρική. 

29) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φαρμακευτικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Ανόργανη Χημεία Ι, Οργανική Χημεία ΙΙ, Ραδιοφαρμακευτική Χημεία, Αναλυτική Χημεία ΙΙ, Φαρμακευτική Χημεία Ι, Βιοφαρμακευτική- Φαρμακοκινητική Ι, Φαρμακογνωσία ΙΙΙ, Φαρμακευτική IV.

30) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Βιολογία του Κυττάρου, Ανατομική-Ιστολογία – Εμβρυολογία ΙΙ, Βασική Νοσηλευτική ΙΙ, Συστήματα Νοσ/κής Φροντίδας, Παθολογική Νοσηλευτική Ι, Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ.

31) Οι πτυχιούχοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Νεοελληνική Λογοτεχνία –Ποίηση & Πεζογραφία (19ος -20ος αιών),Θεωρίες της Αγωγής, Συγκριτική Παιδαγωγική, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Εκπ/σης, Διδακτική Μεθοδολογία Ι. 

32) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Eισαγ. στη Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Γλώσσα- κοινωνία και νόηση, Ανάπτυξη του Λόγου, Ελληνική Ιστορία 19ος αιώνας, Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί & παιδαγωγικές πρακτικές στο νηπιαγωγείο, Σχεδιασμός οργάνωση & διαχείριση περιβαλλόντων μάθησης για τις μικρές ηλικίες. 

33) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Λειτουργική Ανατομική, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Κινητική Συμπεριφορά, Εργοφυσιολογία, Αθλητική Παιδαγωγική, Προπονητική.

Οι πτυχιούχοι των Πολυτεχνικών Σχολών θα εξεταστούν ανά Σχολή ως εξής: 

 1. Οι πτυχιούχοι της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Ιστορία και Θεωρία 5, Οικοδομική 2, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 9, Πολεοδομία 2.
 2. Οι πτυχιούχοι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Μηχανική των Ρευστών, Στατική ΙΙ, Εδαφομηχανική Ι, Οδοποιΐα Ι.
 3. Οι πτυχιούχοι της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι, Μηχανική Ρευστών Ι, Στοιχεία Μηχανών Ι, Κατεργασίες Ι.
 4. Οι πτυχιούχοι της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών εξετάζονται σε ένα  (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο και Κυκλώματα, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Σήματα και Συστήματα.
 5. Οι πτυχιούχοι της Σχολής Χημικών Μηχανικών εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Ανάλυση Συστημάτων Χημικής Μηχανικής, Χημεία, Ανώτερα Μαθηματικά, Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι. 
 6. Οι πτυχιούχοι της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Ανώτερη Γεωδαισία, Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου, Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων, Τεχνική Υδρολογία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων. 
 7. Οι πτυχιούχοι της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών εξετάζονται σε ένα από τα παρακάτω μαθήματα: Εξαγωγική Μεταλλουργία, Μεταλλογνωσία, Εκμετάλλευση Μεταλλείων, Τεχνική Γεωλογία.
 8. Οι πτυχιούχοι της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Αντοχή Πλοίου, Μελέτη & Εξοπλισμός Πλοίου Ι- Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου, Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου Ι, Εγκαταστάσεις Πρόωσης.
 9. Οι πτυχιούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ, Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι), Φυσική ΙV (Κβαντομηχανική Ι), Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό). 

Οι πτυχιούχοι των Γεωπονικών Σχολών εξετάζονται  ανά Τμήμα ως εξής:

 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Γενική Γεωργία, Γενική Δενδροκομία, Γενική Φυτοπαθολογία, Γενική και Συστηματική Γεωργική Εντομολογία.
 2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Φυσιολογία Θρέψεως, Εκτροφή Μηρυκαστικών, Υδροβιολογία, Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων.
 3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Γενική Εδαφολογία – Λιπασματολογία, Ελκυστήρες - Γεωργικά Μηχανήματα, Θερμοκηπιακές Κατασκευές, Γενική Υδραυλική.
 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Μοριακή Βιολογία, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία, Γενετική. 
 5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Γεωργική Οικονομική, Αγροτική Πολιτική, Αγροτική Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στη Στατιστική.
 6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Αρχές Μηχανικής Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων Ι, Χημεία Τροφίμων Ι, Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων και Εισαγωγή στη διατροφή του Ανθρώπου.

Οι πτυχιούχοι του Παντείου Πανεπιστημίου εξετάζονται  ανά Τμήμα ως εξής: 

 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Nεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος αι.), Πολιτική Επιστήμη Ι, Πολιτική Επιστήμη ΙΙ, Ιστορία Ελληνικού Κράτους. 
 2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών εξετάζονται σε ένα  (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Κ.Μ. 343 ‘Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική και τους Διεθνείς Θεσμούς’, Κ.Μ. 309 ‘Διεθνείς Σχέσεις Ι’, Κ.Μ. 312 ‘Μακροοικονομική’, Κ.Μ. 313 ‘Διεθνές Δίκαιο Ι’. 
 3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Κ.Μ. 8063 του Η΄ Εξαμήνου ‘Περιφερειακός Προγραμματισμός’, Κ.Μ. 8029 του Ε΄ Εξαμήνου Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης’, Κ.Μ. 8031 του Ε΄ Εξαμήνου, ‘Δημοσιονομική Θεωρία & Πολιτική Ι’, Κ.Μ. 8017 του Γ΄ Εξαμήνου ‘Οικονομική Ανάπτυξη Ι’. 
 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Κοινωνική Θεωρία Ι, Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία , Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ευρώπη, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Συστημάτων Ι, Θεωρία της Ελληνικής Κοινωνικής Δομής.
 5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Πολιτική Επικοινωνία (Κ.Μ. 410185), Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία (Κ.Μ. 410058), Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία και Έρευνα (Κ.Μ. 410255), Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης (Κ.Μ. 410058).
 6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική, Εισαγωγή στις Ποιοτικές Ερευνητικές Μεθόδους, Συγκριτική Κοινωνική Πολιτικής 
 7. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας, Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία, Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ανθρωπολογικές Θεωρίες της Οικογένειας και της Συγγένειας.
 8. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ψυχολογίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Κοινωνικές Αναπαραστάσεις, Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία του Ενήλικα, Κοινωνική και Πολιτική Ψυχολογία. 
 9. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο.

Οι πτυχιούχοι του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου εξετάζονται ανά Τμήμα ως εξής:

 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Ιστορία και φιλοσοφία της επιστήμης της Οικιακής Οικονομίας, Μακροοικονομία, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Ιστορία του Πολιτισμού, Οικονομικά της Οικογένειας.
 2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Βιοχημεία ΙΙ, Χημεία Τροφίμων, Διατροφή και Δημόσια Υγεία, Κλινική Διατροφή Ι, Κλινική Διατροφή ΙΙ. 
 3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωγραφίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία, Φυσική Γεωγραφία, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Χωροταξία.
 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Βάσεις Δεδομένων, Δίκτυα Υπολογιστών Ι, Κατανεμημένα Συστήματα, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα. 

Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται στην κλίμακα 0-20. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) και στα δύο μαθήματα, στα οποία διαγωνίστηκαν στη βαθμολογική κλίμακα με άριστα το είκοσι (20). Μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίων που επέτυχαν τον ίδιο μέσο όρο γενικής βαθμολογίας, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από το βαθμό του πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών. Στο 2ο διαγωνισμό μεταξύ ισόβαθμων προτιμώνται οι καταγόμενοι από Βλάστη Κοζάνης, Νέα Πέλλα Αταλάντης, Καστοριά και Σιάτιστα.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων αναρτάται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Ένσταση κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού επιτρέπεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας, που περιγράφεται ανωτέρω με επιλογή του τύπου αίτησης «Ένσταση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ», και συμπλήρωση στις Παρατηρήσεις της ένστασης του κωδικού αριθμού της αρχικής αίτησης και των λόγων που επικαλείται ο ενιστάμενος. Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος επιθυμεί, μπορεί να επισυνάψει στην ηλεκτρονικά υποβληθείσα ένσταση υπογεγραμμένη επιστολή του, στην οποία δύναται να αναφέρει επιπλέον λόγους για την υποβληθείσα ηλεκτρονικά ένσταση. Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν και στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και απευθύνονται προς τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών. Αναθεώρηση της βαθμολογίας των γραπτών δεν επιτρέπεται. 

Μετά την ανάρτηση του πίνακα αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Οικονομικών και, εφόσον η συνδρομή για τους υποψήφιους των προϋποθέσεων και των όρων για τη χορήγηση της υποτροφίας, έτσι όπως ορίζονται από τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος, έχει ελεγχθεί προ της διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι, που με το μέσο όρο της βαθμολογίας τους από τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα επέτυχαν μια εκ των οριζομένων στην παρούσα Προκήρυξη θέσεων υποτροφίας, διορίζονται υπότροφοι από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει: 

α) η ηλικία του υποψηφίου, η οποία δεν  υπερβαίνει τα 36 έτη,

β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου (δηλ. ο τόπος γέννησης του υποψηφίου) που προβλέπεται ανωτέρω. 

Επισημαίνεται ότι εφόσον ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης του ιδίου, προσκομίζεται επιπλέον:

- φωτοαντίγραφο ΑΔΤ του γονέα, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου, και φωτοαντίγραφο ΑΔΤ του παππού του ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου, ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, προσκομίζεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. 

2. Αντίγραφο του Πτυχίου του υποψηφίου, με βαθμολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου του υποψηφίου.

4. Α. Οι υποψήφιοι που κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εξακολουθούν να φοιτούν σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής υποβάλλουν:

i.Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής κατά το ακαδ. έτος 2015-2016, σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο, τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο, καθώς και 

ii.Επίσημη μετάφραση της βεβαίωσης επικυρωμένη επίσης από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο ή από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.).

4. Β. Οι υποψήφιοι, που κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (και δεν έχουν ήδη τα έγγραφά τους επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο): 

i. Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής σε πρωτότυπο ή αντίγραφο, τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Δικηγόρο, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Πρεσβείες κ.λ.π.) ή φωτοαντίγραφο του ως άνω πρωτοτύπου ή του αντιγράφου αυτού και η Επίσημη μετάφραση της ως άνω βεβαίωσης εγγραφής και φοίτησης από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.) καθώς και 

iii. Πράξη ακαδημαϊκής αναγνώρισης του αλλοδαπού τίτλου σπουδών από τον αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (ΔΟΑΤΑΠ).

5. Αντίγραφο του τελευταίου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης εκκαθαριστικού σημειώματος για το δηλούμενο ατομικό και οικογενειακό φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο εισόδημα, το οποίο συνολικά δεν θα υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, προκειμένου περί οικογένειας με ένα προστατευόμενο τέκνο και θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Επίσης θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και για κάθε μέλος της ως άνω οικογένειας που παρουσιάζει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Διευκρινίζεται ότι στον υπολογισμό του εισοδήματος για την οικονομική αδυναμία λαμβάνουμε υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του συνολικού δηλούμενου και τεκμαρτού εισοδήματος χωριστά του υπόχρεου και χωριστά της συζύγου. Το εκκαθαριστικό σημείωμα μπορεί να αναζητηθεί και ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος www.gsis.gr. 

Κατά περίπτωση, όπου κρίνεται αναγκαίο, ζητούνται από τους υποψήφιους εκκαθαριστικά σημειώματα περισσότερων ετών. 

Η συνδρομή του κριτηρίου της οικονομικής αδυναμίας, που συνιστά προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας από το κληροδότημα ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ, ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος: i. είτε δεν υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση, ii. είτε δεν έχει ατομική ακίνητη περιουσία, iii. είτε και τα δύο υποχρεούται να το/τα δηλώσει με Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75). 

6. Οι υποψήφιοι που κατάγονται από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, προσκομίζουν και Βεβαίωση από το «Σύλλογο των εις Νέα Πέλλα Αταλάντης Οικιστών Μακεδόνων» που να φαίνεται ότι έλκουν την καταγωγή τους από τη Μακεδονία.

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπαγγέλτως.

Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται σε χίλια (1000) Ευρώ και προσμετράται από την έναρξη των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (κυρίως για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής). Η χορήγησή της διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και εφόσον επαρκούν τα έσοδα του κληροδοτήματος και η πορεία των σπουδών του υποτρόφου είναι πολύ καλή. Σε περίπτωση εξ αποστάσεως σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού η μηνιαία χορηγία ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή κατά το ακαδ. έτος 2015-2016 σε εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος, στον οποίο θα χορηγηθεί υποτροφία σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να τύχει νέας υποτροφίας για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις συγκεκριμένες μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές και για προηγούμενες μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές) είτε από την ίδια είτε από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr