Διδακτορικές Υποτροφίες

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις υποτροφίες "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές" ύψους 20 εκατ. ευρώ - Τα Επιστημονικά Πεδία

Υποτροφίες: Το «Σύστημα Υποβολής» θα ανοίξει προκειμένου να δεχτεί τις ερευνητικέ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ σε νέους ερευνητές για να σταματήσει το «brain drain»

Υποτροφίες: Χρηματοδοτούνται μέλη ερευνητικών ομάδων για να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους. Έως 19.500 ευρώ η αμοιβή για τους νέ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΕΛΙΔΕΚ: 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

Υποτροφίες: Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστεία…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες ΙΚΥ (2019) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας - Αιτήσεις και Οικονομικές Παροχές

Υποτροφίες: Τον Νοέμβριο 2018 προκηρύχθηκαν πέντε (5) θέσεις υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Προκήρυξη υποτροφίας από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας

Υποτροφίες: Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Μεταδιδακτορική Υποτροφία από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ

Υποτροφίες: Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βι…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Νέες διδακτορικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδακτορικές ΥποτροφίεςΔείτε παρακάτω τις νέες διδακτορικές υποτροφίες που προκηρύχθηκαν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφία από την Ακαδημία Αθηνών με μηνιαία αμοιβή 500€

Υποτροφίες: Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη multiplex ELISA για την κλι…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Νέες υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Πατρών - Οι προκηρύξεις

Υποτροφίες: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «BIOIMAGING-GR- UoP» της Πράξης «Ελληνική Ερευνητική Υπ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες Facebook (2019) ύψους 36.000 ευρώ έκαστη - Πως να υποβάλετε αίτηση

ΥποτροφίεςΤο πρόγραμμα υποτροφιών Facebook Fellowship Program and Emerging Scholar Award είναι σχεδιασμένο για να ενθαρρύνει και υποστηρίξει…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές υποτροφίες από το ΙΤΕ - Μέχρι σήμερα η υποβολή αιτήσεων

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002735, η οπο…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Χορήγηση (10) διδακτορικών υποτροφιών από το ΑΠΘ

Χορήγηση δέκα (10) διδακτορικών υποτροφιών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για το ακαδ. έτος 2018-2019. Δείτε μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ο Πρόεδρος του ΙΚΥ περί αδικιών σχετικά με τα αποτελέσματα του Προγράμματος Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων

Ο Πρόεδρος του ΙΚΥ, Κυριάκος Αθανασίου, ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ προέβη σε διευκρινίσεις για την αξιολόγηση των υποψήφ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΙΚΥ: Τα Αποτελέσματα των 700 Διδακτορικών Υποτροφιών (ΛΙΣΤΕΣ)

Σήμερα, 7-9-2018, ανακοινώθηκαν από το ΙΚΥ τα αποτελέσματα των επτακοσίων (700) διδακτορικών υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνη…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Υποτροφίες για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών από το ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη εμπ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΙΚΥ: Πίνακες μη επιλέξιμων και απορριφθεισών αιτήσεων Phd, 2ος κύκλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητι…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια