Το διετείς πρόγραμμα υποτροφιών που ανακοίνωσε τo Facebook ότι θα χορηγήσει είναι ανοικτό για φοιτητές από όλο τον κόσμο, που εκπονούν το διδακτορικό τους στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Architecture
 • Computer Vision
 • Data Mining
 • Databases
 • Distributed Systems
 • Economics and Computation
 • Human-Computer Interaction & Social Computing
 • Machine Learning
 • Natural Language Processing
 • Networking & Operating Systems
 • Programming Languages & Compilers
 • Security & Privacy
 • Software Engineering

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν φοιτητές από όλο τον κόσμο, και οι επιτυχόντες θα λάβουν:

 • Υποτροφία που θα καλύπτει τα δίδακτρα τους για περίοδο 2 ετών.
 • 37.000 δολλάρια ετησίως.
 • Επίσης θα έχουν την ευκαιρία παρουσιάσουν την έρευνα τους στα κεντρικά γραφεία του Facebook με όλα τα έξοδα πληρωμένα καθώς τη δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6/01/2015

Περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της υποτροφίας: https://www.facebook.com/notes/facebook

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr