Υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα στο ΑΠΘ 

Υποτροφίες: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας» (T1ΕΔΚ-04174), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονική υπεύθυνη την κα. Στυλιανή Κοκκίνη, Καθηγήτρια του τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ προκηρύσσει μία (1) υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, έως τις 03/06/2021 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για τον υποψήφιο διδάκτορα. Στην περίπτωση που ο τελευταίος καταστεί διδάκτορας κατά την διάρκεια του έργου, το ανωτέρω ποσό μπορεί να αυξηθεί έως 1050,00 € ανά μήνα.

1 άτομο / Πτυχιούχος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Υποψήφιος Διδάκτορας / έως 03-06-2021 / έως 16.500,00 €

Τα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Θέμα διδακτορικής διατριβής σχετικό με συλλογή, ταξινομική αναγνώριση και χαρακτηρισμό φυτών
 • Τρεις ανακοινώσεις σε εθνικά ή διεθνή επιστημονικά συνέδρια
 • Ερευνητική εμπειρία 6 μηνών στη συλλογή από φυσικούς πληθυσμούς φυτών της ελληνικής βιοποικιλότητας
 • Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης 
 • Προθεσμία: Έως 25 Ιουλίου 2019

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr