Υποτροφίες ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ σε νέους ερευνητές για να σταματήσει το «brain drain»

Υποτροφίες: Χρηματοδοτούνται μέλη ερευνητικών ομάδων για να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους. Έως 19.500 ευρώ η αμοιβή για τους νέους ερευνητές. Ποια επιστημονικά πεδία πριμοδοτούνται. Στα μέσα Ιανουαρίου η υποβολή των αιτήσεων.

Άλλο ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ενίσχυση της έρευνας αλλά και στην ανακοπή του brain drain τίθεται σε εφαρμογή, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ).

Πρόκειται για τη δράση "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές" (κύκλος Β), μέσω της οποίας θα διατεθούν 20 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ερευνητικών ομάδων. Οι ομάδες αυτές καλούνται να υποβάλλουν προς χρηματοδότηση τις ερευνητικές τους προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών ερευνητικών φορέων σε διάστημα 15 μηνών.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού "Συστήματος Υποβολής", η διεύθυνση του οποίου θα ανακοινωθεί κατά τη δημοσίευση της οριστικής πρόσκλησης προεπιλογής. Εκτιμάται ότι το "Σύστημα Υποβολής" θα είναι έτοιμο να δεχτεί τις ερευνητικές προτάσεις στις 14 Ιανουαρίου 2019 ενώ η χρονική περίοδος υποβολής θα διαρκέσει περίπου δεκαπέντε ημέρες.

Κάθε ερευνητική ομάδα που θα υποβάλλει αίτηση, θα πρέπει να αποτελείται από δύο Υπότροφους Ερευνητές και έναν Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Στη σύνθεση της ομάδας, μπορεί να μετέχει και ένας Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος. Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο των μελών της ερευνητικής ομάδας μπορεί να ανέλθει στα τέσσερα άτομα.

Η συνολική αμοιβή των υποτρόφων ερευνητών έχει τη μορφή υποτροφίας αριστείας, η οποία καλύπτει τα τροφεία καθώς και ενδεχόμενες δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της έρευνας και το ύψος της οποίας, συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων, ορίζεται για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 19.500 ευρώ ανά άτομο και για τους υποψήφιους διδάκτορες σε 15.000 ανά άτομο. Η αμοιβή του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε κατ' αποκοπή ποσό 7.000 και η αμοιβή του Αναπληρωτή Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε 4.000 ευρώ.

Κάθε πρόταση μπορεί να κατατεθεί σε ένα μόνο από τα ακόλουθα Επιστημονικά πεδία:

- Επιστημονικό Πεδίο 1. Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες

- Επιστημονικό Πεδίο 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία

- Επιστημονικό Πεδίο 3. Γεωργικές Επιστήμες

- Επιστημονικό Πεδίο 4. Ιατρικές και Βιολογικές Επιστήμες

- Επιστημονικό Πεδίο 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες

- Επιστημονικό Πεδίο 6. Κοινωνικές Επιστήμες

- Επιστημονικό Πεδίο 7. Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω πεδία εξειδικεύονται περαιτέρω σε Επιστημονικούς Τομείς (υποπεδία) και Επιστημονικές Εξειδικεύσεις βάσει του συστήματος κατανομής που ακολουθεί η "Ενιαία Πλατφόρμα Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων" της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ και η "Ηλεκτρονική Εφαρμογή Μητρώου Αξιολογητών" αυτής.

Ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή των προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Περαιτέρω πληροφορίες και χρήσιμα έγγραφα αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://empedu.gov.gr/.

Προδημοσίευση – Διαδικασία Προ-επιλογής – Μικρά ερευνητικά – Β’ κύκλος

Συχνές Ερωτήσεις

Q&As | Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - Β΄ κύκλος 

1. Πώς και πότε θα γίνουν οι υποβολές των ερευνητικών προτάσεων;

Οι ερευνητικές ομάδες, μέσω του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στο «Σύστημα Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων», το οποίο αποτελεί τμήμα της «Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων» της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, βάσει του Τυποποιημένου Έντυπου Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης που διαμορφώνει η ΕΥΔ.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ερευνητικών προτάσεων, η περίοδος υποβολής, η ηλεκτρονική διεύθυνση του «Συστήματος Υποβολής», οι απαραίτητες οδηγίες για την υποβολή των προτάσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθορίζονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ.

Εκτιμάται ότι το «Σύστημα Υποβολής» θα είναι έτοιμο να δεχτεί τις ερευνητικές προτάσεις στις 14 Ιανουαρίου 2019 ενώ η χρονική περίοδος υποβολής θα διαρκέσει περίπου δεκαπέντε ημέρες. Ακριβείς ημερομηνίες και οδηγίες θα δημοσιευθούν το αμέσως επόμενο διάστημα στην ιστοσελίδα: https://empedu.gov.gr/.

2Μπορεί στην ερευνητική ομάδα να συμμετέχουν επιστήμονες του εξωτερικού;

Στην ερευνητική ομάδα ο «Ακαδημαϊκός Σύμβουλος» και ο «Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος» θα πρέπει να προέρχονται από Φορέα του εσωτερικού. Επίσης, οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να εκπονούν το διδακτορικό τους σε Ελληνικό Ίδρυμα ή Ερευνητικό φορέα.

Οι διδάκτορες που κατέχουν διδακτορικό ιδρύματος εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ και αναγνωρισμένο τίτλο από το ΔΟΑΤΑΠ, προκειμένου η ερευνητική ομάδα στην οποία ανήκουν να μπορεί να χρηματοδοτηθεί. 

3Ποιος είναι ο προϋπολογισμός και ποιά η δυνατή σύνθεση των ερευνητικών ομάδων;

Ο συνολικός προϋπολογισμός περιγράφεται στο Άρθρο 5: Αμοιβές ερευνητικών ομάδων, αξιολογητών και άλλες επιλέξιμες δαπάνες. Επισημαίνετε ότι δαπάνες για αγορά υλικών, συμμετοχή σε συνέδρια κλπ για την υλοποίηση της έρευνας έχουν ενσωματωθεί στις αμοιβές των μελών της ερευνητικής ομάδας.

Οι ερευνητικές ομάδες αποτελούνται υποχρεωτικά είτε από τρία άτομα (Ακαδημαϊκός Σύμβουλος και δύο ερευνητές εκ των οποίων τουλάχιστον ένας «νέος ερευνητής»), είτε από τέσσερα άτομα (Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος και δύο ερευνητές εκ των οποίων τουλάχιστον ένας «νέος ερευνητής»).

4. Τι συμβαίνει αν ένας από τους υποτρόφους ερευνητές αλλάξει ιδιότητα;

Η ιδιότητα των μελών της ερευνητικής ομάδας λαμβάνεται ως εκείνη που έχουν κατά την ολοκλήρωση της υποβολής της πρότασης στο «Σύστημα Υποβολής». Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις που κάποιος ερευνητικός υπότροφος γίνει μέλος ΔΕΠ προκύπτει αδυναμία παροχής της υποτροφίας. Σε αυτή την περίπτωση και μόνο, ο συγκεκριμένος ερευνητής θα μπορεί να συμμετάσχει στην ερευνητική ομάδα και στα παραδοτέα της ως άμισθο μέλος. 

5. Είναι δυνατή η αλλαγή του αριθμού των μελών της ερευνητικής ομάδας κατόπιν της ολοκλήρωσης της υποβολής; 

Δεν είναι δυνατό να αλλάξει ο αριθμός των μελών της ερευνητικής ομάδας μετά την υποβολή της πρότασης. Αντικαταστάσεις επιτρέπονται σύμφωνα με το Άρθρο 3: Σύνθεση ερευνητικής ομάδας παράγραφοι 6, 7 και 8 της «Διαδικασίας προ-επιλογής». 

6. Μπορεί ο υπότροφος ερευνητής να έχει κάποια άλλη απασχόληση; 

Ναι, δεδομένου ότι δεν παραβιάζονται διατάξεις της «Διαδικασίας προ-επιλογής» και της σχετικής Πρόσκλησης που θα δημοσιευθεί.

7. Ποιοι αποκλείονται/επιτρέπονται να συμμετάσχουν στις ερευνητικές ομάδες της πράξης; 

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε ερευνητική ομάδα, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, υπότροφοι ερευνητές που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - Α’ κύκλος». 

Υποψήφιοι διδάκτορες ή διδάκτορες που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές εθνικές ή ευρωπαϊκές, μπορούν να συμμετάσχουν ως υπότροφοι ερευνητές σε ερευνητική πρόταση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν χρηματοδοτούνται ή δεν έχουν χρηματοδοτηθεί για την ίδια ερευνητική πρόταση. 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της ΕΔΒΜ34 μπορούν να συμμετάσχουν στο νέο κύκλο ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι ή Αναπληρωτές Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι, αλλά μόνο σε μία ερευνητική πρόταση.

Τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ή Ερευνητές των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας καθώς και των Ερευνητικών, Κέντρων-Ινστιτούτων-Τεχνολογικών Φορέων του άρθρου 12, ν.4386/2016, δύναται να συμμετέχουν μόνο ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι ή Αναπληρωτές Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι. 

Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕ, ΕΛΕ, δύναται να συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα ως υπότροφοι υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή δεν διαθέτουν σύμβαση αορίστου χρόνου. 

Όσον αφορά στους Δημόσιους Υπάλληλους απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου που χορηγείται από το σχετικό υπηρεσιακό συμβούλιο.

8. Μπορεί να αλλάξει ο Φορέας Υποδοχής μιας ερευνητικής πρότασης;

Κατά τη διάρκεια υποβολής μιας ερευνητικής πρότασης, είναι υποχρεωτικό να αναρτηθεί στο «Σύστημα Υποβολής» βεβαίωση του ΕΛΚΕ που διατίθεται να αποτελέσει το Φορέα Υποδοχής της ομάδας, στην περίπτωση που αυτή προκριθεί για χρηματοδότηση. 

Η αλλαγή του φορέα υποδοχής είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση που διατυπωθεί το σχετικό αίτημα από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο πριν την συμβασιοποίηση με τον οικείο ΕΛΚΕ. Μετά την συμβασιοποίηση, για διαχειριστικούς λόγους, δεν μπορεί να αλλάξει ο Φορέας Υποδοχής.

9. Οι υπότροφοι δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή άλλες ασφαλιστικές παροχές;

Οι υπότροφοι δε δικαιούνται άλλη παροχή πέραν των αμοιβών που ορίζονται στο Άρθρο 5: Αμοιβές ερευνητικών ομάδων, αξιολογητών και άλλες επιλέξιμες δαπάνες της «Διαδικασίας προ-επιλογής».

10. Υπάρχουν ειδικοί όροι υπολογισμού του 60μηνου από την απόκτηση διδακτορικού για στράτευση ή μητρότητα; 

Δεν προβλέπονται ειδικοί όροι για την απαλλαγή του διαστήματος στράτευσης, άδειας μητρότητας κλπ.

11. Μπορεί η πρόταση να υποβληθεί σε άλλη γλώσσα εκτός των ελληνικών;

Όχι, οι ερευνητικές προτάσεις υποβάλλονται μόνο στην ελληνική γλώσσα. 

12. Υπάρχει ηλικιακό όριο για τα μέλη της ερευνητικής ομάδας ή όριο στα έτη που κάποιος είναι υποψήφιος διδάκτορας;

Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια όρια.

13. Πως υπολογίζονται οι 60 μήνες από την απόκτηση του διδακτορικού; 

Το χρονικό διάστημα των εξήντα (60) μηνών υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής των ερευνητικών προτάσεων.

14. Επιτρέπεται στο τελικό παραδοτέο δημοσίευση και ανακοίνωση σε συνέδριο να συμμετέχουν και άτομα εκτός της Ερευνητικής Ομάδας;

Όχι, μόνο τα μέλη της ερευνητικής ομάδας μπορούν να συμμετάσχουν στην κοινή δημοσίευση και στην κοινή ανακοίνωση σε συνέδριο.

15. Μπορούν οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι ή οι ερευνητές να συμμετέχουν σε περισσότερες από μια ερευνητικές προτάσεις; 

Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή σε περισσότερες από μια ερευνητικές ομάδες βλ. Άρθρο 3: Σύνθεση ερευνητικής ομάδας, παρ.3 της «Διαδικασίας προ-επιλογής». Σε περίπτωση παραβίασης των όρων των παραγράφων ένα 1 έως τέσσερα 4 του Άρθρου 3, αποκλείονται από την διαδικασία προ-επιλογής όλες οι ομάδες στις οποίες συμμετέχει το πρόσωπο που την/τις παραβιάζει.

Μεθοδολογία Λειτουργίας Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr