Δέκα διδακτορικές υποτροφίες στο ΕΜΠ στην Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στα γνωστικά αντικείμενα των τριών Τομέων της:

  • Γεωλογικών Επιστημών
  • Μεταλλευτικής
  • Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν από τις 3 Μαΐου 2018 μέχρι 18 Μαΐου 2018 στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα).

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 18 Μαΐου 2018

Πιο Συγκεκριμένα

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στα γνωστικά αντικείμενα των τριών Τόμέων της (Γεωλογικών Επιστημών, Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δεκτοί ως Υποψήφιοι Διδάκτορες γίνονται κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που είναι Διπλωματούχοι της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλόυργών, άλλων Σχολών του ΕΜΠ και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, αποφοίτων Γεωλογικών Τμημάτων και άλλων Τμημάτων Θετικής κατεύθυνσης ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και ισοτίμων Σχολών ΑΕΙ του εξωτερικού, με συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των μεταπτυχιακών τους σπουδών με την αντίστοιχη επιστημονική περιοχή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής μπορεί να γίνει δεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτορας και μη κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος, ο βαθμός διπλώματος, η επίδοση στα συναφή προς την κατεύθυνση διδακτορικών σπουδών προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η γνώση ξένων γλωσσών (και ιδίως της αγγλικής), η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία και συστατικές επιστολές, καθώς και η δυνατότητα των μελών ΔΕΠ προς επίβλεψη. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν από τις 3 Μαΐου 2018 μέχρι 18 Μαΐου 2018 στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 ΑΘήνα) τα εξής δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση σε ειδικό έντυπο (χορηγείται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα της Σχολής), στην οποία να αναγράφεται η ευρύτερη επιστημονική περιοχή εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και να προτείνεται, αν είναι δυνατόν, ένα μέλος ΔΕΠ της Σχολής, από τις βαθμίδες του Καθηγητή, Αναπλ. Καθηγητή ή Εηίκ. Καθηγητή, ως επιβλέπων.

2) Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

3) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακού.

4) Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).

5) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου.

6) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

7) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

8) Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδάηοί και της ελληνικής γλώσσας.

9) Δύο συστατικές επιστολές.

10) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής (κ. Γαλάνη Μαρία τηλ.: 2107722062). 

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr