Ολοκλήρωση εγγραφών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ολοκλήρωση Εγγραφών: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι πρωτοετείς φοιτητές 2019-2020 του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) για την ολοκλήρωση της εγγραφή τους. 

Πέρασες στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών; Κάνε LIKE στην σελίδα «Ενημέρωση Φοιτητών Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» για να είσαι πάντα ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του Πανεπιστημίου!

Αφορά τα Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ΕΔΡΑ την ΑΘΗΝΑ και πρωτοετείς φοιτητές των κατηγοριών (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ΚΑΙ 10%).

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι μετά το πέρας της ηλεκτρονικής εγγραφής επιτυχόντων 2019 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ (https://eregister.it.minedu.gov.gr/) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ,  από 1η Οκτωβρίου έως και 6 Οκτωβρίου 2019, να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Γ.Π.Α. μέσω της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ eregister.aua.gr εισάγοντας ως Κωδικό Χρήστη τον Κωδικό Εξετάσεων Υποψηφίου και Κωδικό Ασφαλείας τον αριθμό ΑΜΚΑ (στην περίπτωση που δεν έχετε ΑΜΚΑ, τα 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ αρχικά γράμματα των ονομαστικών στοιχείων με την εξής σειρά: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο). Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να αναγνωρισθείτε από το πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου.

Μετά την είσοδο σας στο eregister.aua.gr θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ή να διορθώσετε τα στοιχεία που έχετε αρχικά συμπληρώσει στην φόρμα Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής του Υπουργείο Παιδείας και ακολούθως να αναρτήσετε:

  1. Αίτηση Εγγραφής Επιτυχόντων 2019 (αρχείο pdf, την αντλείτε από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας https://eregister.it.minedu.gov.gr/app/login)
  2. Σαρωμένο  (“σκαναρισμένο”)  αντίγραφο  της  αστυνομικής  ταυτότητας ή διαβατηρίου (αρχείο pdf).
  3. Ψηφιακή φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (αρχείο jpg)*

Στο e-mail που θα έχετε συμπληρώσει στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΠΑ (eregister.aua.gr) και μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων σας, θα σας αποσταλεί προσωπικός κωδικός πρόσβασης που θα αφορά τις Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες του Γ.Π.Α. και τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ και συγκεκριμένα:

Α)  Τις  ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου  https://estudent.aua.gr (Διαδικτυακή Πύλη Προπτυχιακών Σπουδών),

Β) ΚΠΣ ΕΥΔΟΞΟΣ (προμήθεια διδακτικών συγγραμμάτων) http://eudoxus.gr, Γ) Έκδοσης Ακαδημαϊκής ταυτότητας http://academicid.minedu.gov.gr και

Δ) E-MAIL, το οποίο παρέχει στο  φοιτητή  τη  δυνατότητα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (email) στη διεύθυνση https://mail.aua.gr/ .

Τονίζουμε ότι

*Οδηγίες για τη φωτογραφία

  • Προτιμήστε να ανεβάσετε τη φωτογραφία που θα χρησιμοποιήσετε για τη

 φοιτητική ταυτότητα - πάσο.

  • Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, καθαρή και να απεικονίζει

ευκρινώς ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ σας. Αποφύγετε να ανεβάσετε φωτογραφία από σαρωτή (scanner), εκτός αν είναι καλής ποιότητας.

  • Για να γίνει δεκτή μία φωτογραφία από το σύστημα θα πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 300 Χ 360 pixels, να είναι τύπου jpg και το μέγεθος της να μην υπερβαίνει τα 500 Kbytes.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το ΓΠΑ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr