Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

Η ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ προσλαμβάνει απόφοιτους Σχολών μηχανολογικών κατευθύνσεων

Η ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για τα Εργοστάσιά της στo Νομό Αττικής (Άλιμο, Ανθούσα και Αυλώνα):

1. Χειριστή Μηχανών Συσκευασίας

(Κωδ: ΧΜΣ_2019)

Ο κάτοχος της θέσης θα έχεις τις εξής αρμοδιότητες:

 • Προετοιμασία των συσκευαστικών μηχανών σύμφωνα με το πρόγραμμα συσκευασίας
 • Χειρισμού των μηχανών συσκευασίας σύμφωνα με τις προκαθορισμένες  αποδόσεις 
 • Καθαρισμό των μηχανών συσκευασίας
 • Εφαρμογή των διαδικασιών παραγωγής και τεκμηρίωσης των σχετικών οδηγιών
 • Τήρηση των κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας
 • Παρακολούθηση των παραγωγικών δεικτών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτοι Σχολών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης ή ΑΤΕΙ μηχανολογικών κατευθύνσεων
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Υποβολή Βιογραφικού:

Για την υποβολή του βιογραφικού σημειώματος για την παραπάνω θέση εργασίας πατήστε εδώ.

2. Production Operators (Εργάτες Παραγωγής)

(Κωδ: ΕΠ_2019)

Ο κάτοχος της θέσης θα έχεις τις εξής αρμοδιότητες:

 • Σωστή εφαρμογή των οδηγιών παραγωγής και σωστής συμπλήρωσης  των εντύπων που τα συνοδεύουν.
 • Ενημέρωση  του προϊσταμένου για τυχόν αποκλίσεις ή προβλήματα ως προς την παραγωγική διαδικασία.
 • Ορθή χρήση των μηχανών.
 • Σωστή  τήρηση  των κανόνων ασφαλείας, GMPs και υγιεινής του χώρου εργασίας τους.
 • Διατήρηση της τάξης και της καθαριότητας του χώρου τους.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτοι Μέσης ή Τεχνικής Σχολής
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1-2 έτη σε αντίστοιχο αντικείμενο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε Φαρμακο/νία.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Για την υποβολή του βιογραφικού σημειώματος για την παραπάνω θέση εργασίας πατήστε εδώ.

Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε διάφορους τομείς της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr