Θέσεις εργασίας για πτυχιούχους στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Α) Μεθοδολογική προσέγγιση και ενέργειες για τη χαρτογράφηση των Ελλήνων Επιστημόνων

Πτυχίο: ΠΕ στον τομέα των Πολιτικών, Κοινωνικών ή Οικονομικών Επιστημών

Β) Σχεδίαση και υλοποίηση επικοινωνιακών δράσεων και εκδηλώσεων

Πτυχίο ΑΕΙ με ειδίκευση σε θέματα Επικοινωνίας και ΜΜΕ (η οποία αποκτήθηκε μέσω του βασικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή επαγγελματικής εμπειρίας)

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις θέσεις εργασίας για πτυχιούχους μπορείτε να την δείτε εδώ.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: 31/7/2017

Περισσότερες πληροφορίες: https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/7

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr