Πτυχία

Κλειστός ο ΔΟΑΤΑΠ για το κοινό 24 και 31 Δεκεμβρίου

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) δεν θα δέχεται κοινό στις 24 και 31 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις μπ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΣΑΕΠ: Πτυχιούχοι μαζεύουν υπογραφές για τις καθυστερήσεις αναγνώρισης των πτυχίων τους

Περισσότεροι από 2.100 πτυχιούχοι έχουν μέχρι στιγμής υπογράψει στην επιστολή διαμαρτυρίας που αναμένεται να αποσταλεί προς τον Υπουρ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ρυθμίστηκαν τα Επαγγελματικά Δικαιώματα 13 ειδικοτήτων του επαγγέλματος του Μηχανικού

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2018 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει την ρύθ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικού Μηχανικού

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Πολιτικού Μηχανικού.

Επαγ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Αρχιτέκτονα Μηχανικού.…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Μηχανολόγου…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Ηλεκτρολόγου Μηχανικο…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Αγρονόμου -…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Χημικού Μηχανικού

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Χημικού Μηχανικού.

Επαγγελμ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμά…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Ναυπηγού Μηχανικού 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Ναυπηγού Μηχανικού.

Επαγγ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρονικού Μηχανικού

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Ηλεκτρονικού Μηχανικού…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Περιβάλλοντος

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Μηχανικού Περιβάλλοντ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Ορυκτών Πόρων

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Μηχανικού Ορυκτών Πόρ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Μηχανικού Π…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια