Πτυχία

Ρυθμίστηκαν τα Επαγγελματικά Δικαιώματα 13 ειδικοτήτων του επαγγέλματος του Μηχανικού

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2018 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει την ρύθ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικού Μηχανικού

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Πολιτικού Μηχανικού.

Επαγ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Αρχιτέκτονα Μηχανικού.…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Μηχανολόγου…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Ηλεκτρολόγου Μηχανικο…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Αγρονόμου -…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Χημικού Μηχανικού

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Χημικού Μηχανικού.

Επαγγελμ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμά…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Ναυπηγού Μηχανικού 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Ναυπηγού Μηχανικού.

Επαγγ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρονικού Μηχανικού

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Ηλεκτρονικού Μηχανικού…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Περιβάλλοντος

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Μηχανικού Περιβάλλοντ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Ορυκτών Πόρων

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Μηχανικού Ορυκτών Πόρ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Μηχανικού Π…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ψηφιακά πτυχία από 5 πανεπιστήμια από το 2019 – Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας

ΠτυχίαΤην καθιέρωση ψηφιακών πτυχίων ΑΕΙ ανακοίνωσε ο Υπουργός Κ. Γαβρόγλου στο Συμπόσιο Ψηφιακής Τεχνολογίας για τα 20 χρόνια του ΕΔΕΤ.…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ισοτίμηση τίτλων Ναυτικών σχολών με τους τίτλους σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ): Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτω…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια