ΣΑΕΠ, πτυχία, επαγγελματική ισοδυναμία, αναγνώριση πτυχίων Περισσότερα από 3.000 πτυχία για επαγγελματική ισοδυναμία θα εξεταστούν σε ένα τρίμηνο

ΣΑΕΠ | Περισσότερα από 3.000 πτυχία για επαγγελματική ισοδυναμία θα εξεταστούν σε ένα τρίμηνο

Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα εξεταστούν περισσότεροι από 3.000 πτυχία αποφοίτων Κολλεγίων κ.α. που ζητούν από το ΣΑΕΠ αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης εξωτερικού.

Πρόκειται για τη γνωστή καθυστέρηση ισοδυναμίας που εκκρεμεί την τελευταία διετία. Για να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες μέχρι το καλοκαίρι.

Την άλλη εβδομάδα θα χρεωθούν όλοι οι φάκελοι των αιτούντων πτυχιούχων στους αντίστοιχους εισηγητές του ΣΑΕΠ, προκειμένου να ξεκινήσει η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών.

Στο αποτέλεσμα αυτό συνέβαλε η Ομάδα Εργασίας που μέσα σε ένα μήνα:

α/ Εξέτασε την πληρότητα και τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης εξωτερικού,

β/ Την ηλεκτρονική καταγραφή των φακέλων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων,

γ)/Την κατηγοριοποίηση όλων των αιτήσεων ανά:

i. Νομοθετικό πλαίσιο (επαγγελματικά προσόντα ή ισοδυναμία τίτλων σπουδών)

ii. Γνωστικό πεδίο (επάγγελμα, ειδικότητα κ.λπ.)

iii. Εκπαιδευτικό Ίδρυμα χορήγησης τίτλων.

Συνεδρίασε το ΣΑΕΠ

Το ΣΑΕΠ το οποίο επανασυστάθηκε, συνεδρίασε μια φορά για υποθέσεις που αφορούσαν αιτήσεις αναγνώρισης μετά από επιτυχείς εξετάσεις σε μαθήματα που χρεώθηκαν ως αντισταθμιστικά μέτρα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ