Με προσφυγή κατά του ΔΟΑΤΑΠ προειδοποιεί η Σύνοδος Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων

Η Σύνοδος Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων προειδοποιεί πως θα προσφύγει στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια για την απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ 

Η Σύνοδος Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων συνεδρίασε εκτάκτως την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και της Προέδρου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), προκειμένου να συζητήσει την πρόσφατη (26.06.2020) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της Ελλάδας που «επικαιροποιεί» το πλαίσιο αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως.

Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι η απόφαση:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


1. Δεν «επικαιροποιεί» απλώς, αλλά μεταβάλλει ριζικά το πλαίσιο αναγνώρισης τίτλων σπουδών που αποκτώνται με σπουδές εξ αποστάσεως, σε βαθμό τέτοιο που πρακτικά καθιστά απαγορευτικές τις εξ αποστάσεως σπουδές στους φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους στην Ελλάδα.

2. Ελέγχεται ως προς τη νομική της ισχύ έναντι τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως δυνάμει πολλαπλώς παραβιάζουσα βασικές αρχές του Δικαίου και ως υπερβαίνουσα τις εκ του νόμου κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3. Είναι παιδαγωγικά, ακαδημαϊκά και κοινωνικά πολύ προβληματική. Είναι πλήρως αντίθετη με τις πρακτικές που υποστηρίζει το European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) σε σχέση με τη διασφάλιση ποιότητας στα προγράμματα σπουδών που υλοποιούνται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής και διαδικτυακής μάθησης.

4. Βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με ευρέως διαδεδομένες υφιστάμενες πρακτικές σε χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής.

5. Είναι πλήρως αντίθετη με τη φιλοσοφία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  η οποία αποσκοπεί στη παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης καταργώντας εμπόδια και περιορισμούς σε σχέση με το χρόνο και το χώρο σπουδών. Ως εκ τούτου, αφαιρεί το δικαίωμα πρόσβασης στην Ανώτερη Εκπαίδευση σε άτομα τα οποία για διάφορους λόγους  αδυνατούν να ταξιδεύουν.

6. Επιφέρει ζημιογόνες συνέπειες και αναστάτωση στους υφιστάμενους και νέο-εγγραφέντες φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προγραμματίσει τις σπουδές τους βάσει προϋπολογισμού και με βάση τα υφιστάμενα, πριν της αποφάσεως, δεδομένα. Πολλοί εξ αυτών θα αναγκαστούν είτε να διακόψουν τις σπουδές τους ή να μην τις αρχίσουν, με αποτέλεσμα να   απωλέσουν το δικαίωμά τους για πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

7. Επιφέρει ζημιογόνες και καταστροφικές συνέπειες σε όλα τα πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας που προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση

8. Επιφέρει καίριο πλήγμα στον στρατηγικό στόχο της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Για τους λόγους αυτούς, η Σύνοδος:

1. Ζητά από την Ελληνική κυβέρνηση να ενεργήσει για την άμεση ανάκληση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

2. Δηλώνει ότι, σε αντίθετη περίπτωση, και προς στήριξη και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των φοιτητών και φοιτητριών, επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νόμιμων μέσων κατά της απόφασης αυτής ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και αρχής, εθνικής ή Ευρωπαϊκής. Τα μέσα αυτά εξετάζονται ήδη.

3. Διαβεβαιώνει τους φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούν ή προγραμματίζουν να φοιτήσουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών των Κυπριακών Πανεπιστημίων ότι, σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ακύρωσης στην πράξη των επιπτώσεων της απόφασης αυτής.

Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων η οποία θα είναι μέλος του Confederation of European Union Rectors’ Conference κατ’ αναλογία με Συνόδους Πρυτάνεων άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, προσφέρει ακόμη ένα βήμα για την προαγωγή των συμφερόντων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, η Σύνοδος Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων (ΣΠΚΠ) διασφαλίζει την αυτονομία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας και παράλληλα θα προάγει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr