Ομόφωνο Ψήφισμα της 85ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ομόφωνο Ψήφισμα της 85ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Σύνοδος Πρυτάνεων: Πραγματοποιήθηκε στα Καλάβρυτα η 85η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων από 5-8 Σεπτεμβρίου 2017. Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου συμμετείχε στις εργασίες της Συνόδου ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Καθ. Κώστας Γαβρόγλου και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Καθ. Γεώργιος Αγγελόπουλος. Στη Σύνοδο συζητήθηκαν θέματα που προκύπτουν από την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου, και δόθηκαν οι απαραίτητες απαντήσεις και διευκρινίσεις, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τους προσκεκλημένους θεσμικά αρμοδίους, σε πολύ καλό κλίμα συνεργασίας.

Στη Σύνοδο τέθηκαν με έμφαση ζητήματα χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων. Ο Υπουργός Παιδείας μας ανακοίνωσε οικονομικά μέτρα για την ενισχυση των Ιδρυμάτων για τα οποία θα σας ενημερώσουμε στο άμεσο μέλλον.

Η Σύνοδος εκφράζει την ανησυχία της για τη διαδικασία που ακολουθείται στην ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής χωρίς τη συμμετοχή της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Εξελέγη το νέο Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων που αποτελείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παραθέτουμε τα ονόματα των θεσμικά αρμοδίων που παρευρέθησαν στη Σύνοδο:

 • Γ. Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπουργείου Οικονομικών, Φ. Κουτεντάκης
 • Γιώργος Ιωαννίδης, Ειδικός Γραμματέας Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ, Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
 • Ευάγγελος Μάλλιος, ΝομικόςΣύμβουλος Υπουργείου Παιδείας
 • Πρόεδρος της ΑΔΙΠ Καθ. Ν. Παϊσίδου
 • Πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ, Καθ. κ. Παπαδοπούλου Ελένη
 • Πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, Καθ. Ε. Ευσταθόπουλος
 • Πρόεδρος του ΣΕΑΒ Καθ. Θ. Ιωαννίδου
 • Πρόεδρος ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κ. Θ. Μπλίκας
 • Μαρία Νιφόρου, Διευθύντρια Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
 • Ειρήνη Κλουκινιώτου, Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
 • Χρήστος Τζώρτζης, Προϊστάμενος Προϋπολογισμού Γενικού Λογιστήριου Κράτους
 • Δημήτριος Φακίτσας, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
 • Δημήτριος Τάσιος, Προϊστάμενος Μονάδας Β2.4 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα που αφορούν τις Συνόδους Πρυτάνεων