Υπ. Παιδείας: Δεν υπάρχει θέμα επαναφοράς της «βεβαίωσης παροχής υπηρεσιών» στα ΑΕΙ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Υπ. Παιδείας: Δεν υπάρχει θέμα επαναφοράς της «βεβαίωσης παροχής υπηρεσιών» στα ΑΕΙ

Σχετικά με τη «βεβαίωση παροχής υπηρεσιών» που φέρεται να προκύπτει  σε ορισμένα ΑΕΙ ως παρουσιολόγιο για μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό – μόνιμο και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικό, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει τα εξής:

Η όλη διαδικασία είχε αρχικά προκύψει σε κάποια Α.Ε.Ι. στις 16 Φεβρουαρίου 2017 κατόπιν παρερμηνείας του υπ’ αριθμ. ΕΑΠ 2000487/15-2-2017 εγγράφου της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διευκρίνισε εγγράφως, την ακριβώς επόμενη ημέρα, 17 Φεβρουαρίου 2017 ότι «δεν απαιτείται κανένα έγγραφο προς την ΕΑΠ» σχετικά με την επιβεβαίωση παροχής υπηρεσιών και η όποια παρερμηνεία θεραπεύτηκε. Η απάντηση της ΕΑΠ πρωτοκολλήθηκε στο Ε.Κ.Π.Α. στις 17 Φεβρουαρίου με αριθμ. πρωτ. 1617018420.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι δεν προκύπτει κανένα θέμα επαναφοράς του ζητήματος «βεβαίωσης παροχής υπηρεσιών».

Είναι απορίας άξιο για ποιους λόγους επανήλθε ένα θέμα που έχει οριστικά λήξει.