Στην Βουλή το νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Στην Βουλή το νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Κατατέθηκε χθες στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή κ από τον υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου το νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το νομοσχέδιο, που είχε παρουσιαστεί από τον υπουργό, Κώστα Γαβρόγλου, ήδη από τις αρχές Απριλίου 2017.

Πιο αναλυτικά, στο νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής: 

- Η δημιουργία του θεσμού των περιφερειακών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

- Η συγκρότηση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης σε κάθε ΑΕΙ.

- Η θεσμοθέτηση ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου που παρέχονται από τα πενταετή προγράμματα σπουδών και η δημιουργία των προϋποθέσεων για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων από Τμήματα τεχνολογικών κατευθύνσεων των ΤΕΙ.

- Η ενίσχυση της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, με τη δυνατότητα δημιουργίας διετών δομών στα ΑΕΙ που θα παρέχουν πιστοποιημένα διπλώματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων.

- Η ενίσχυση της ακαδημαϊκής λειτουργίας των κοσμητειών και των κοσμητόρων.

- Η «διασφάλιση της ακαδημαϊκότητας» των ΠΜΣ, η εξασφάλιση της πρόσβασης των φοιτητών σε αυτά, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, η διαφάνεια και ο εξορθολογισμός στους προϋπολογισμούς των ΠΜΣ, η ενίσχυση των ΠΜΣ που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

- Η συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στα όργανα διοίκησης.- Η εκλογή αντιπρυτάνεων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και μονοσταυρία.

- Η επαναφορά του Πρυτανικού Συμβουλίου.

- Ρυθμίσεις για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους ΕΛΚΕ (Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας).- Η απαγόρευση παράλληλης απασχόλησης στα μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης.

- Η συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος με Υπουργική Απόφαση.

- Η απλοποίηση της διαδικασίας σύναψης ατομικών συμβάσεων.