Με Μάστερ/Μεταπτυχιακό θα ισοδυναμούν τα πτυχία των Πολυτεχνείων

Με Μάστερ/Μεταπτυχιακό θα ισοδυναμούν τα πτυχία των Πολυτεχνείων

Με Μάστερ/Μεταπτυχιακό θα ισοδυναμούν τα πτυχία που χορηγούν τα Πολυτεχνεία, οι Πολυτεχνικές και Γεωπονικές Σχολές ύστερα από ενιαίες και αδιάσπαστες πενταετείς ή εξαετείς σπουδές, σύμφωνα με διάταξη που προωθεί το υπουργείο Παιδείας.

Με αυτή τη διάταξη του υπουργείου Παιδείας, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των πολυτεχνικών και γεωπονικών σχολών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ισοδυναμία με πτυχία Masters θα ισχύει μόνο για τα τμήματα ή τις σχολές οι οποίες - κατά την κρίση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση - πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


- Προσφέρουν σπουδές γνωστικού αντικειμένου με θετικό-εφαρμοσμένο προσανατολισμό.

- Εχουν πρόγραμμα ενιαίας και αδιάσπαστης πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης.

- Διαθέτουν επαρκή σε εύρος και λογική διάρθρωση μαθήματα, που καλύπτουν ολόκληρο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου, περιλαμβανομένων και επαρκών μαθημάτων εμβάθυνσης (προχωρημένου επιπέδου) διαρκείας δύο τουλάχιστον εξαμήνων.

- Προβλέπουν την υποχρεωτική εκπόνηση ερευνητικού χαρακτήρα διπλωματικής εργασίας, εντός ενός εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.

Διαβάστε ακόμη: Πρόταση για τέλος εγγραφής 200 ευρώ ανα εξάμηνο για κάθε φοιτητή!

Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη διάταξη όπως γράφει το "Εθνος" είχε συμπεριληφθεί σε παλαιότερο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας της παρούσας κυβέρνησης, το οποίο όμως δεν προχώρησε τελικά προς ψήφιση στη Βουλή.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου θα περιληφθεί διάταξη με την οποία τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας θα έχουν τη δυνατότητα να ιδρύουν και διετή τμήματα τα οποία θα απονέμουν διπλώματα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5, δηλαδή θα είναι αντίστοιχα με τα διπλώματα που χορηγούν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, σε αυτά τα τμήματα θα μπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις απόφοιτοι των επαγγελματικών λυκείων.

Για να μείνετε ενημερωμένοι για το παρόν θέμα πατήστε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr