Διάταξη θα δώσει το δικαίωμα στον Υπουργό Παιδείας να καταργεί Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διάταξη θα δώσει δικαίωμα στον Υπουργό Παιδείας Ίδρυσης, Συγχώνευσης, Κατάτμησης Μετονομασίας και κατάργησης Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Το δικαίωμα στο εκάστοτε υπουργό Παιδείας να καταργεί Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, που δεν καλύπτονται από επαρκή αριθμό φοιτητών, αποφοίτων, καθηγητών, ύστερα από ερώτημα σε ΑΔΙΠ και σε ΕΣΕΚΑΑΔ, προβλέπει το Προσχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ, σύμφωνα με πληροφορίες του esos, που ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.

Η διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 5 του Προσχεδίου Νόμου και ορίζει συγκεκριμένα ότι ο υπουργός έχει δικαίωμα Ίδρυσης, Συγχώνευσης, Κατάτμησης Μετονομασίας και Κατάργησης ΑΕΙ, που δεν καλύπτονται από επαρκή αριθμό φοιτητών, αποφοίτων, καθηγητών με ερώτημα σε ΑΔΙΠ και σε ΕΣΕΚΑΑΔ.

ΔΙΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ: Το Προσχέδιο Νόμου προβλέπει επίσης την ίδρυση διετών τμημάτων στα ΤΕΙ με απονομή διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης Επιπέδου 5. Στα τμήματα αυτά θα εισάγονται χωρίς εξετάσεις οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ.

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΟΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ: Από το  αρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου 4009/11 αφαιρείται ο όρος “επαγγελματικά πεδία” (σ.σ. συγκεκριμένα αφαιρείται από την παράγραφο: α) Τα Πανεπιστήμια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ: Δίνεται η δυνατότητα στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ να ιδρύουν και να λειτουργούν Παραρτήματα  σε άλλες χώρες υπό συγκεκριμένους όρους.

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Προβλέπεται αυτοδύναμα τμήματα τουλάχιστον από 8 καθ εκ των οποίων 4 πρώτης βαθμίδας.

ΘΗΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: Η Θητεία Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων Προέδρων ΤΕΙ, Αντιπροέδρων και Κοσμητόρων ορίζεται με το Προσχέδιο Νόμου 1+1 και όχι συνεχή  ‎θητεία. Δηλαδή ο Πρύτανης έχει τη δυνατότητα να κάνει δύο θητείες, με την προϋπόθεση ότι μετά την πρώτη θητεία θα υπάρξει παύση τουλάχιστον για μία.  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ: Προβλέπεται μέχρι 20 τμήματα ή λειτουργία σε 3 γεωγραφικές έδρες 3 Αντιπρυτάνεις ή Αντιπροέδρους ΤΕΙ, και πάνω από 20 τμήματα ή 4 γεωγραφικές έδρες 4 Αντιπρυτάνεις ή Αντιπροέδρους.

ΣΥΜΜΕΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ: Στις Συγκλήτους ορίζονται 5 εκπρόσωποι φοιτητών, 3 προπτυχιακοί και 2 μεταπτυχιακοί,με μονοετή θητεία,  ένας εκπρόσωπος του υπόλοιπου ΕΠ και ένας Διοικητικός Υπάλληλος με διετή θητεία και καθολική ψηφοφορία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ- ΠΡΟΕΔΡΩΝ: Προβλέπεται εκλογή Πρυτάνεων Προέδρων ΤΕΙ, Αντιπρυτάνεων, Αντιπροέδρων και Κοσμητορων από τους καθηγητές με συντελεστή 0.9 και τους υπόλοιπους πλην φοιτητών με 0.1. Οι φοιτητές δεν συμμετέχουν στις εκλογές.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ: ‎Διδακτορικά οργανώνονται μόνο από τα Πανεπιστήμια. Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών από καθηγητές ΑΕΙ, ίδιου ΑΕΙ ή αλλού ΑΕΙ ή από ερευνητές.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ: Θεσμοθετείται το  Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο  συγκροτείται από εκπροσώπους όλων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων (Ε.K.), οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π./Ε.Π. ή ερευνητές της οικείας ή άλλης Περιφέρειας ή και από το εξωτερικό, με τετραετή θητεία.

Πηγή: esos.gr