Έρχεται σύστημα «myschool» για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Έρχεται σύστημα «myschool» για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

«Μεγάλος αδελφός» αναμένεται να εγκατασταθεί στο υπουργείο Παιδείας, ο οποίος θα έχει κεντρικό ηλεκτρονικό έλεγχο, κάτι σαν το myschool , στη διαχείριση των πόρων και τον λεπτομερέστερο έλεγχο των λειτουργικών   οικονομικών μεγεθών των  ΑΕΙ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του esos.

Η υλοποίηση  περιλαμβάνει τη διασύνδεση του Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας ( BI) με τα Πληροφοριακά Συστήματα που βρίσκονται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα:


1. Π.Σ Φοιτητολόγιο

2. Π.Σ Οικονομικών

3. Π.Σ Προσωπικού

4. Π.Σ Ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας.

Παραδόθηκε η μελέτη στον υπουργό Παιδείας

Ηδη σχετικά με το θέμα έχει γίνει μελέτη η οποία παραδόθηκε, προ ημερών  στον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη μελέτη:

Α. Η διαλειτουργική διασύνδεση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων των εποπτευόμενων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων με το Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI), του Υπουργείου παιδείας, που θα επιτελέσει κεντρικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Παιδείας, καθώς αποβλέπει στη διάχυση της πληροφορίας που παράγεται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα προς τους μηχανισμούς διοίκησης, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον περιορισμό των δαπανών του Δημοσίου μέσα από την απλοποίηση των γραφειοκρατικών μηχανισμών, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων και τον λεπτομερέστερο έλεγχο των λειτουργικών μια οικονομικών μεγεθών.  Διαλειτουργική διασύνδεση του κεντρικού συστήματος Φοιτητικής Μέριμνας με τα το πληροφοριακό σύστημα Φοιτητολόγιο των ιδρυμάτων για άντληση στοιχείων φοιτητικής κατάστασης των φοιτούντων για παροχή υπηρεσιών μέριμνας προς αυτούς καθώς επίσης και άντληση στοιχείων πτυχιούχων για παραγωγή πληροφορίας για πτυχία.

Β. Διαλειτουργική διασύνδεση του κεντρικού συστήματος Φοιτητικής μέριμνας με τα πληροφοριακά συστήματα Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου του υπουργείο Εσωτερικών για άντληση στοιχείων σχετικά με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Γ. Διαλειτουργική διασύνδεση του κεντρικού συστήματος Φοιτητικής μέριμνας με το πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων για άντληση στοιχείων σχετικών με το Ε9 και μισθωτηρίων και συμβολαίων.

Τετραετές Φοιτητικό Επίδομα ύψους 4.500 ευρώ το χρόνο (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr