Τα Πανεπιστήμια που ζητούν μειώσεις εισακτέων - Πώς θα κινηθούν

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Τα Πανεπιστήμια που ζητούν μειώσεις εισακτέων - Πώς θα κινηθούν

Πριν από λίγες ημέρες, οι διοικήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, έστειλαν προς το Υπουργείο Παιδείας, αιτιολογημένες εισηγήσεις για τον αριθμό των εισακτέων, τους οποίους μπορούν να δεχτούν, το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων, θεωρούν ότι έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης, λόγω της υποχρηματοδότησης των ιδρυμάτων και των κενών, σε διδακτικό προσωπικό ενώ σημειώνουν ότι οι προτάσεις – εισηγήσεις, τις οποίες έχουν στείλει προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, δεν έχουν συνταχθεί αυθαίρετα, αλλά στηρίζονται στη λογική πόσους φοιτητές μπορούν να εκπαιδεύσουν τα Ιδρύματα, με βάση τα οικονομικά δεδομένα, τις υποδομές των ΑΕΙ και το έμψυχο δυναμικό.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθηγητής Χειρουργικής Οδυσσέας Ζώρας, στην εισήγησή του, προτείνει τη μείωση κατά 40% των εισακτέων στο σύνολο των τμημάτων του ιδρύματος. Όπως υποστηρίζει ο πρύτανης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει περίπου 17.000 φοιτητές και 450 καθηγητές, δηλαδή 1 καθηγητής προς 38 φοιτητές, τη στιγμή κατά την οποία, τα ευρωπαϊκά δεδομένα ορίζουν 1 καθηγητή προς 5-6 φοιτητές.

Αυτό, έχει υποβαθμίσει την ποιότητα της εκπαίδευσης και τη φοιτητική μέριμνα καθώς όπως σημείωσε, ο αριθμός της εισαγωγής των νέων φοιτητών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα πρέπει να γίνεται βάσει προγραμματισμού και όχι για επικοινωνιακούς λόγους.

Όσον αφορά άλλα κεντρικά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο ζητούν να μειωθούν οι εισακτέοι κατά 50%, το ΤΕΙ Αθήνας μείωση 42%, το Πανεπιστήμιο Πειραιά μείωση 35,80%, το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 34,10% και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 30%.

Τέλος, ο Πρύτανης του πανεπιστημίου Κρήτης τόνισε ότι αν το υπουργείο δεν λάβει υπόψη τις εισηγήσεις, τότε έχει την πρόθεση να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα.

Την απάντηση του Υπουργού Παιδείας μπορείτε να την δείτε εδώ.