Οι δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας στην έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων

Οι δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας στην έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων

Ο υπουργός Παιδεία, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου μιλώντας στη έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε στις 14/1/2017 είπε:

Το Υπουργείο Παιδείας θέλει να ευχαριστήσει όλους όσοι εμπλέκονται στη λειτουργία των ΑΕΙ για την τεράστια συνεισφορά τους στο να κρατηθεί όρθια η Ανωτάτη Εκπαίδευση στην διάρκεια της κρίσης. Αναγνωρίζουμε ότι η προσπάθεια που απαιτήθηκε εκ μέρους τους ήταν τιτάνια και ότι δεν θα ήταν δυνατόν να βρισκόμαστε εδώ να συζητάμε τα σημερινά προβλήματα και σχεδιασμούς για το μέλλον, αν δεν είχατε προσφέρει όλοι οι εμπλεκόμενοι σε βαθμό που πολλές φορές ξεπερνούσε και αυτό που θα προσδοκούσε κανείς.  Έχουμε συνείδηση των προβλημάτων: γνωρίζουμε ότι είναι πολλά και έχουν επιφέρει σημαντικές δυσκολίες στη λειτουργία των Πανεπιστημίων. Δεν αφορούν μόνο ποσοτικά δεδομένα ωστόσο.


Το θέμα της ποιότητας είναι πολύ πιο σύνθετο από την παράθεση αριθμητικών δεδομένων και δεικτών. Τα προβλήματα αποτελούν τη συνισταμένη ποσοτικών αλλά κυρίως αξιακών χαρακτηριστικών, τα οποία με άλλοθι την οικονομική δυσπραγία αφήσαμε να ολισθήσουν στο τέλος των προτεραιοτήτων μας. Στόχος είναι να ανατρέψουμε αυτή τη συνθήκη και να κινηθούμε στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της  ακαδημαϊκότητας.

Σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης, και αυτό ισχύει περισσότερο για τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Ιδρύματα, δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί καμία απολύτως αλλαγή αν δεν εξασφαλιστούν ευρείες συναινέσεις. Και τέτοιες συναινέσεις μπορούν να εξασφαλιστούν αν τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας πειστούν ότι οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα και δημιουργούν προοπτικές βελτίωσης της ακαδημαϊκής λειτουργίας των ιδρυμάτων.  Το 2016 υπήρξε μια χρονιά σταθεροποίησης της κατάστασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το 2017 υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μπαίνουμε σε μία νέα φάση, αφήνοντας πίσω τα χειρότερα της κρίσης. Τώρα ήρθε η ώρα να αντιστρέψουμε την προηγούμενη κατάσταση και να σχεδιάσουμε τον τρόπο που θα κινηθούμε προς την αναβάθμιση της ακαδημαϊκότητας και της λειτουργίας των πανεπιστημίων μας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία των ρυθμίσεων εκείνων που στόχος μας είναι να αρχίσουμε άμεσα να υλοποιούμε.

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επιτροπή Μελέτης Οικονομικών της Εκπαίδευσης Συγκροτείται επιτροπή για την μελέτη των οικονομικών αναγκών (σε  υποδομές, υλικό και ανθρώπινο δυναμικό) για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Μία τέτοια συστηματική μελέτη δεν έχει υπάρξει ποτέ, με αποτέλεσμα καμία διοίκηση του Υπουργείου να μην μπορεί να χαράξει πολιτική έχοντας γνώση των επιμέρους προβλημάτων που καλείται να επιλύσει ή των πόρων που μπορεί ή πρέπει να διαθέσει. Η επιτροπή θα στελεχωθεί από εμπειρογνώμονες. Η κυβέρνηση δεσμεύεται, και καλεί και άλλα κόμματα να συναινέσουν στην προσπάθεια αυτή,  ότι σε τρία χρόνια θα καλυφθούν σταδιακά όλες οι βασικές  ανάγκες σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό στο πλαίσιο μιας Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία. Ήδη λειτουργεί Επιτροπή για τα οικονομικά της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οικονομική υποστήριξη των Πανεπιστημίων

Το διάστημα 2009-2016 μειώθηκε σημαντικά ο τακτικός προϋπολογισμός για την Παιδεία και τα Πανεπιστήμια είναι σε οριακό σημείο ως προς τη αντιμετώπιση αυτών καθεαυτών των λειτουργικών τους αναγκών. Το 2017, για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια, έχει υπάρξει μία σημαντική αύξηση στον τακτικό προϋπολογισμό για την παιδεία. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση:

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συνολικά αυξάνονται κατά 5,41% οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου για το έτος 2017 έναντι των πιστώσεων του έτους 2016. Ο συνολικός τακτικός προϋπολογισμός του  2017 ανέρχεται σε 4,518 δις. €.

- Αύξηση των πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης  κατά 6,66% για το έτος 2017.  

- 874,5 εκ. € οι πιστώσεις για το 2017 έναντι των 820 εκ. € για το έτος 2016.

Β. ΕΣΠΑ 2014 -2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020. Συνολικά 270 εκ. € θα διατεθούν σε δράσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Σε εξέλιξη βρίσκονται δράσεις για την υποστήριξη της διδακτορικής έρευνας, την ενίσχυση των μεταδιδακτόρων ερευνητών / ερευνητριών, την απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού και τέλος την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Μέχρι σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη έργα προϋπολογισμού άνω των 50 εκ. €. Εντός του έτους αναμένεται η ενεργοποίηση και ένταξη πράξεων για δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές, στην οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στην χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών.  Συνολικά ωφελούνται 154.000 φοιτητές / νέοι ερευνητές / υποψήφιοι διδάκτορες / μεταδιδάκτορες / ερευνητές/-τριες.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2014-2020

- 60 εκ.€ έχουν προϋπολογιστεί για δράσεις υποστήριξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικότερα προβλέπονται δράσεις υποστήριξης της απασχόλησης και της σταδιοδρομίας των αποφοίτων.  

- Συμμετοχή ερευνητών των ΑΕΙ σε δράσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Συνολικά η έρευνα χρηματοδοτείται με 1,2 δις.€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2014-2020. Εντός του 2017 αναμένεται να βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις ύψους 500 εκ. €.

Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 2014-2020 111 εκ. € θα διατεθούν μέχρι και το 2020 για τη χρηματοδότηση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού των ΑΕΙ μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Γ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Πρόγραμμα  184 εκ. € για τη βελτίωση των υποδομών των ΑΕΙ.  

- 138 εκ. € προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 46 εκ. € καλύπτονται  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

- Υπάρχει δυνατότητα για την ένταξη επιπλέον δράσεων ύψους περίπου 50 εκ. € Η δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπογράφηκε το Δεκέμβριο και έχει ημερομηνία λήξης το καλοκαίρι του 2020.

Δ. ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου, τη συμμετοχή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπροσώπων της Διεύθυνσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης και των ΑΕΙ έχει ξεκινήσει η αποτύπωση των ανελαστικών δαπανών κάθε Ιδρύματος. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α’ τριμήνου του 2017. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Υπουργείο δεσμεύεται να καλύψει τις ανάγκες αυτές σε βάθος τριετίας.

Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ / ΕΣΟΔΩΝ / ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Τα ΑΕΙ καλούνται εντός του α΄ τριμήνου του 2017 να καταθέσουν σχέδιο  για την ανάπτυξη των ίδιων εσόδων-πόρων και για την αξιοποίηση της περιουσίας τους (ακίνητης περιουσίας, κληροδοτημάτων, έσοδα από παροχή υπηρεσιών κ.λπ.). Η χρηματοδότηση τελικά συνδέεται και με την υποβολή/εφαρμογή του σχεδίου αξιοποίησης ή και ανάπτυξης των πόρων του κάθε Ιδρύματος.

ΣΤ. Ελαφρύνσεις

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου ήδη εξασφαλίστηκε έκπτωση 25% στις τιμές του ρεύματος από τη ΔΕΗ και διακανονισμός σε 36 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Βρισκόμαστε επιπλέον σε συζητήσεις για αντίστοιχη μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιών.

ΕΛΚΕ Στις 10 Ιανουαρίου 2017  πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Παιδείας, τον εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και  αντιπροσωπεία Πρυτάνεων και αποφασίστηκαν διαδικασίες για την τροποποίηση του σημερινού νομικού πλαισίου, στην κατεύθυνση της πιο ευέλικτης διαχείρισης.

Ενιαίος οικονομικός προϋπολογισμός και απολογισμός του Ιδρύματος από όλους τους πόρους.

ΙΙ. Διοικητική αναδιάρθρωση και ενίσχυση του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων

Αυτονομία Πανεπιστημίων

Στόχος του Υπουργείου είναι η ενίσχυση της αυτονομίας των Ιδρυμάτων με απλοποίηση των διαδικασιών και μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο στα ΑΕΙ. Αναλυτικότερα μεταφέρονται στην αποκλειστική ευθύνη των ΑΕΙ οι εξής αρμοδιότητες:  

- Διαδικασία προκήρυξης και διορισμού μελών ΔΕΠ  

- Διαδικασία χορήγησης αδειών – απουσίας μελών ΔΕΠ

- Διαδικασία μετατάξεων εντός του ίδιου φορέα, από ειδικότητα σε ειδικότητα

- Διαδικασία σύστασης Τομέων – Εργαστηρίων

- Διαδικασία απόφασης – απόκλισης ωραρίου

- Διαδικασία απόφασης απονομής επιδόματος στέγασης

- Διαδικασία απόφασης απονομής δικαιώματος σίτισης

Διοίκηση

Στα θέματα διοίκησης των Ιδρυμάτων, το Υπουργείο έχει μελετήσει και βρίσκεται στο τελικό στάδιο αποτύπωσης των κάτωθι:

- Εκλογή πρυτάνεων με τετραετή θητεία

- Αντιπρυτάνεις από ξεχωριστή λίστα με μονοσταυρία  Επανασύσταση του Πρυτανικού Συμβουλίου με συμμετοχή του πρύτανη, των αντιπρυτάνεων και εκλεγμένων από τη Σύγκλητο μελών

- Αναβάθμιση της αντιπροσωπευτικότητας της Συγκλήτου, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι Προέδροι των Τμημάτων  Επίδομα ευθύνης Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων

- Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 1982 ως σήμερα, από επιτροπή με Πρόεδρο την καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, κ. Γιάννα Καρύμπαλη

Περιφερειακά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τα Συμβούλια Ιδρύματος θα αντικατασταθούν από Περιφερειακά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΠΣΑΕ), ένα σε κάθε περιφέρεια. Τα ΠΣΑΕ θα έχουν ως στόχο την εξωστρέφεια, την αποκέντρωση και την αναπτυξιακή πορεία του Ενιαίου Χώρου Έρευνας και Εκπαίδευσης. Έχει σημασία να αναδείξουμε την ιδέα πως τα ΠΣΑΕ και ο Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης και Έρευνας και μπορούν να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο αποτελούν θεσμούς που θα συμβάλουν στην ένταξη των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Τα Περιφερειακά αυτά Συμβούλια με βάση συγκεκριμένες προτάσεις, και με σύμφωνη γνώμη των Ιδρυμάτων της κάθε περιφέρειας, θα διεκδικούν χρηματοδοτήσεις και από πηγές διαφορετικές του κρατικού προϋπολογισμού (ΠΕΠ), αλλά και διεθνές φορείς, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα μέλη τους θα εκπροσωπούν τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα ανά Περιφέρεια και θα αναδεικνύονται με εκλογικές διαδικασίες των φορέων στις οποίες θα δύνανται να μετέχουν  υποψήφιοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό χωρίς ποσόστωση. Στο Συμβούλιο θα συμμετέχει εκπρόσωπος της αντίστοιχης Περιφέρειας, του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, και του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας. Τα Περιφερειακά Συμβούλια θα έχουν αναπτυξιακό και συντονιστικό ρόλο, θα ασκούν απολογιστικό έλεγχο στα οικονομικά των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, χωρίς να παρεμβαίνουν στο έργο της διοίκησης των φορέων ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Στόχος είναι να καταστήσουν τα Ιδρύματα «φάρο» καινοτομίας και ανάπτυξης ανά Περιφέρεια και να τα συνδέσουν με την κοινωνία. Κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο Ανωτάτης Εκπαίδευσης θα πριμοδοτηθεί με περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ για να μπορέσει άμεσα να προχωρήσει στην υλοποίηση των προγραμματισμών του.

Οργανισμοί, εσωτερικοί κανονισμοί

Οι Οργανισμοί θα αντικατασταθούν από Οργανογράμματα και Εσωτερικούς Κανονισμούς που θα υποβάλουν τα Ιδρύματα. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί θα εγκρίνονται από τη Σύγκλητο, θα υποβάλλονται για γνωμοδότηση στα Περιφερειακά Συμβούλια και θα υπογράφονται από τον Υπουργό.

Υπουργική απόφαση για την διαδικασία των εκλογών μελών ΔΕΠ

Βλ. Παράρτημα Α’ (σελίδα 10)

Θέσεις ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ

Άμεση ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ. Στόχος η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής προσφοράς των ατόμων που κατέχουν αυτές τις θέσεις με αξιοκρατικές κρίσεις σε ένα πλαίσιο που θα διασφαλίσει αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες και δυνατότητες για αυτοτελείς διδασκαλίες.

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών

Πρόθεση του Υπουργείου είναι να ενισχύσει τα ΑΕΙ ώστε να ανταποκριθούν σύμφωνα με τον ρόλο τους στη νέα ψηφιακή εποχή. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο σχεδιάζει να ενισχύσει τις παρακάτω δραστηριότητες:

- Τον πλήρη ψηφιακό εγγραμματισμό όλων των αποφοίτων των ΑΕΙ

- Την υποχρεωτική εφαρμογή φοιτητολογίου για όλα τα Ιδρύματα με διασύνδεση μεταξύ των Ιδρυμάτων

- Την υποχρεωτική εφαρμογή πλατφόρμας για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των Ιδρυμάτων

- Τη διαμόρφωση ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση του προσωπικού

- Τη δημιουργία κεντρικής πύλης ανοικτής εκπαίδευσης για όλα τα Ιδρύματα.

ΙΙΙ. Εκπαιδευτικά Θέματα

Νομοσχέδιο για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Βλ. Παράρτημα Β’ (σελίδα 23)

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση  Πρέπει να δοθεί η μέγιστη προσοχή να μην «χαθεί ο έλεγχος» σε αυτά τα προγράμματα. Σήμερα δεν υπάρχει νομοθεσία και άρα πολλά από όσα γίνονται είναι έωλα. Το Υπουργείο θα συγκροτήσει επιτροπή για τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ακαδημαϊκότητα και την μεθοδολογία των προγραμμάτων.  Επιπρόσθετα, θα γίνει έλεγχος της νομιμότητας των υφιστάμενων προγραμμάτων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα Ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης και να καταταγούν τα πιστοποιητικά σε Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Το Υπουργείο προχωρά στην διαμόρφωση νέου νομοθετικού πλαισίου για την παιδαγωγική επάρκεια.

Η εφαρμογή του νόμου που προέβλεπε ότι το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιοδήποτε διορισμό στην εκπαίδευση, αναστέλλεται, μέχρι την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του νέου νομικού πλαισίου.

Όσες αιτήσεις εκκρεμούν στο ΙΕΠ σχετικά με την παιδαγωγική επάρκεια των τμημάτων θα διεκπεραιωθούν.

IV. Φοιτητική Μέριμνα

Σύσταση επιτροπής προκειμένου να μεταφερθεί η ευθύνη για την Φοιτητική Μέριμνα από το Υπουργείο στα Ιδρύματα. Στην επιτροπή θα μετέχουν και εκπρόσωποι των Ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα:   Η ευθύνη για τη σίτιση των φοιτητών θα μεταφερθεί στα Ιδρύματα, με αντίστοιχη μεταφορά κονδυλίων από το Υπουργείο στα Ιδρύματα.   Η σίτιση να γίνεται σε Πανεπιστημιακές Φοιτητικές Λέσχες που θα εντάσσονται σε Οργανόγραμμα Ιδρύματος  Μέχρι τον Ιούνιο θα παρουσιαστεί σχέδιο 5ετίας για το ζήτημα των εστιών.

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Τελειώνοντας, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω κάτι που αφορά κυρίως τα Ιδρύματα της Αθήνας, της Πελοποννήσου, του Αιγαίου, της Κρήτης, των Ιονίων και της Δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή, τα Ιδρύματα που δεν έχουν έδρα στις λεγόμενες «Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες». Γνωρίζουμε όλοι για την περίφημη «κλείδα περιφερειακής κατανομής» του ΕΣΠΑ, δηλαδή μιας υποχρεωτικής κατανομής του προϋπολογισμού ανά κατηγορίες περιφερειών. Γνωρίζουμε, επίσης ότι αυτή η περιφερειακή κατανομή δεν συνάδει με την γεωγραφική συγκέντρωση των Ιδρυμάτων και των φοιτητών, άρα και με την γεωγραφική κατανομή των αναγκών.  Σήμερα, μπορώ με ασφάλεια να ανακοινώσω ότι βρισκόμαστε κοντά στην λύση του σημαντικού αυτού προβλήματος. Μέσα από τη στενή συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης διασφαλίστηκε η εξεύρεση πρόσθετων πόρων οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλεί η κλείδα περιφερειακής κατανομής.

Δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά μπορώ να σας πω ότι η πρώτη εφαρμογή του νέου μηχανισμού θα αφορά δύο σημαντικές δράσεις:

(α) την Πρακτική Άσκηση φοιτητών

(β) την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών εκ μέρους των Πανεπιστημίων για την στήριξη φοιτητών που ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες.

Η συνολική αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για αυτές τις δύο δράσεις προσεγγίζει τα 40 εκατ. € ευρώ έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου.

Είναι αυτονόητο ότι πρόθεσή μας είναι η επέκταση του μηχανισμού και σε άλλες δράσεις. Αυτό όμως θα γίνει με προσεκτικά βήματα διότι σχετίζεται και με την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

Παράρτημα Α’

Εκλογή μελών ΔΕΠ

ΘΕΜΑ: α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι. , ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει και του άρθρου τέταρτου με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του ν. 4405/2016 (Α’ 129) . β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195), όπως ισχύει, μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για τη Έρευνα και άλλες διατάξεις». β) της διάταξης της παρ. 7 του ως άνω άρθρου 19 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195), όπως ισχύει, δυνάμει της οποίας χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την έκδοση της παρούσας. γ) του άρθρου τέταρτου με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του ν. 4405/2016 (Α’ 129) «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις». δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄210/5.11.2016). στ) του π.δ. 29/1998 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 308/2001 (Α΄ 209), το Π.Δ. 145/2003 (Α΄121) και της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 3438/2006 (Α΄ 33).

ζ) τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. η) το γεγονός ότι σχέδιο της παρούσης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 22 Δεκεμβρίου 2016. θ) το με αριθμό πρωτ. 5569/12-1-2017/Β2 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 24 του ν. 4270/2014. ι) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό , αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τη διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρυθμίζουμε τα θέματα εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, του ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, και ρυθμίζουμε τη λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα:

Άρθρο 1

Προοίμιο – Γενικές διατάξεις

1. Η έννοια της αποκλειστικής προθεσμίας για τις ρυθμιζόμενες με την παρούσα διαδικασίες. α) Ο χαρακτηρισμός ως αποκλειστικών των προθεσμιών που τάσσονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) και αφορούν τον ορισμό του εκλεκτορικού σώματος και της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, την κατάθεση της εισηγητικής έκθεσης και τη σύγκληση σε κοινή συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του εκλεκτορικού σώματος , έχει την έννοια της έντονης υπόδειξης προς τα σώματα αυτά, προς το σκοπό της ταχύτερης δυνατής περάτωσης της παραπάνω διαδικασίας και όχι της θέσπισης γνήσιας ανατρεπτικής προθεσμίας (σχετικές οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμούς 2481/2015 , 652/2012, 3575/2009 ). β) Οι αναφερόμενες στην ίδια διάταξη προθεσμίες ισχύουν και για τη διαδικασία της ανανέωσης και της μονιμοποίησης του επί θητεία επίκουρου καθηγητή.

2. Η πρόσκληση για την κοινή συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του εκλεκτορικού σώματος. Η πρόσκληση για την κοινή συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του εκλεκτορικού σώματος, πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικά στοιχεία προγενέστερα της συνεδρίασης και να εξασφαλίζεται με αυτήν η δυνατότητα συμμετοχής όλων των τακτικών μελών και των αναπληρωματικών, για την περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας συμμετοχής τακτικών μελών, εγκαίρως και εγγράφως. Για το λόγο αυτό και για την αποφυγή πλημμελειών κατά τις ρυθμιζόμενες με την παρούσα διαδικασίες η πρόσκληση για την κοινή συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του εκλεκτορικού σώματος, και η περιεχόμενη σε αυτήν ημερήσια διάταξη με θέμα την εκλογή ή εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, την ανανέωση και μονιμοποίηση των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) η Γραμματεία δε του Τμήματος υποχρεούται στην τήρηση αρχείου (έντυπου ή ηλεκτρονικού) από το οποίο θα προκύπτει η έγκαιρη και προηγούμενη της συνεδρίασης αποστολή της. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (ενδεικτικά : λόγοι ανωτέρας βίας) καθίσταται αδύνατη η αποστολή της πρόσκλησης με τον ως άνω τρόπο εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α΄45). Τέλος επισημαίνεται η διάταξη της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι : «Το Εκλεκτορικό Σώμα νομίμως συνεδριάζει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δεν βρίσκεται σε απαρτία. Η μη νόμιμη ή εμπρόθεσμη κλήση στη συνεδρίαση των μελών, της Γενικής Συνέλευσης δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της διαδικασίας της εκλογής.»

3. Η απαρτία για τη λειτουργία των εκλεκτορικών σωμάτων. α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α΄ 173), και οι οποίες εφαρμόζονται δυνάμει των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4009/2011 ορίζονται τα εξής : «α) Τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη τους, που έχουν δικαίωμα ψήφου… β) Οι αποφάσεις των συλλογικών πανεπιστημιακών οργάνων, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων μελών τους, εκτός εάν ρητά, προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές, δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όσοι χρησιμοποίησαν λευκή ψήφο, ή απείχαν σε μία ψηφοφορία, δεν υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει καμία επίπτωση σε θέματα απαρτίας γ) …..». Οι γενικές αυτές διατάξεις, που καθορίζουν κατά τρόπο ενιαίο την αναγκαία απαρτία και πλειοψηφία, για τη λήψη αποφάσεων από τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα εφαρμόζονται, όπως προκύπτει τόσο από το γράμμα όσο και από το πνεύμα τους, σε όλα τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, εφόσον δεν εξαιρούνται ρητά, οι γενικές συνελεύσεις Τμημάτων και όλα τα εκλεκτορικά σώματα που είναι αρμόδια για την εκλογή, εξέλιξη, μονιμοποίηση και ένταξη σε θέσεις μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, εκτός αν, οι επί μέρους διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, προβλέπουν ειδικές απαρτίες και πλειοψηφίες, για τη λειτουργία των οργάνων αυτών, οπότε βεβαίως οι ειδικές αυτές διατάξεις, υπερισχύουν των παραπάνω γενικών διατάξεων (Σ.τ.Ε. 2275/87, 3210/89). (ανάμεσα σε άλλες η με αριθμό 4703/2013 απόφαση του ΔΕφΑθ.). β) Ο απαιτούμενος αριθμός των μελών του εκλεκτορικού σώματος για την επίτευξη απαρτίας για μεν τα εκλεκτορικά σώματα που απαρτίζονται από έντεκα (11) μέλη είναι έξι (6) για δε τα εκλεκτορικά σώματα που απαρτίζονται από δεκαπέντε (15) μέλη είναι οκτώ (8).

Άρθρο 2

Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων και εισηγητικών επιτροπών για την εκλογή, εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, και ανανέωση και μονιμοποίηση των επί θητεία επίκουρων καθηγητών.

1. α) Το εκλεκτορικό σώμα συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, εντός αποκλειστικής (υπό τις αμέσως παραπάνω δοθείσες διευκρινίσεις και ερμηνεία της έννοιας) προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, συστήνεται η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ως συλλογικό όργανο του Τμήματος, η οποία έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο ως άνω άρθρο. Με δεδομένο ότι οι περιγραφόμενες στην ίδια διάταξη αρμοδιότητες της αφορούν αμιγώς ακαδημαϊκού χαρακτήρα θέματα σε αυτήν μετέχουν μόνο οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος. β) Το εκλεκτορικό σώμα συγκροτείται ως εξής: (i) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν έως και σαράντα (40) καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, από πέντε (5) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και έξι (6) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης. (ii) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν άνω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από επτά (7) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και οκτώ (8) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης. γ) Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, αλλά και την διαμορφωθείσα μέχρι σήμερα νομολογία του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της Χώρας, κατά την επιλογή των μελών του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής επιλέγονται μέλη καθηγητές ή ερευνητές κ.λπ. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση, και μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, επιλέγονται μέλη συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η απόφαση για την συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος καθώς και για την συγκρότηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής από καθηγητές ή ερευνητές του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσεως δεν υπόκειται κατ’ αρχήν σε ακυρωτικό έλεγχο, γιατί περιέχει κρίση επιστημονικού χαρακτήρα, ελέγχεται όμως είτε η όλως αναιτιολόγητη επιλογή μέλους του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής είτε ο παραμερισμός μέλους που φέρεται ότι κατέχει θέση του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου και η αντικατάστασή του με άλλο που κατέχει θέση λιγότερο συναφούς γνωστικού αντικειμένου (ανάμεσα σε πολλές ΣτΕ 2373/2005, 1010/2004, 2017/2003, 1178/2001 κ.α.). Για το λόγο αυτό, η τεχνική κρίση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου, η οποία προϋποθέτει ειδικές επιστημονικές γνώσεις, πρέπει να φέρει πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολογία, ιδίως όταν οι εκλέκτορες που επιλέγονται θεραπεύουν ποικίλα γνωστικά αντικείμενα τα οποία κρίνονται συναφή προς το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, προκειμένου να καθίσταται εφικτός τόσο ο έλεγχος νομιμότητας από τον ασκούντα τη συνταγματικώς προβλεπόμενη εποπτεία στα Α.Ε.Ι. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όσο και ο ακυρωτικός έλεγχος από το αρμόδιο δικαστήριο ( ΣτΕ 4187/2012).

δ) Με δεδομένη την αναφορά στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, του όρου «επιστημονικό έργο» και στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου του όρου «γνωστικό αντικείμενο», καθίσταται σαφές ότι για την επιλογή των μελών του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής και την αιτιολόγηση της επιλογής αυτής, δεν αρκεί η αναφορά και μόνο του γνωστικού αντικειμένου στην πράξη διορισμού του μέλους που έχει προταθεί αλλά θα πρέπει να αιτιολογείται και να τεκμηριώνεται η επιλογή με αναφορά στο συνολικό επιστημονικό έργο του μέλους που προτείνεται. Η κρίση δε και η αιτιολόγηση της απόφασης για το γνωστικό αντικείμενο (ίδιο ή συναφές) του προτεινόμενου μέλους του εκλεκτορικού σώματος ή της εισηγητικής επιτροπής αφορά τόσο στα εσωτερικά όσο και στα εξωτερικά μέλη των οργάνων αυτών. ε) Όλα τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, τακτικά και αναπληρωματικά, καθώς και τα μέλη της εισηγητικής επιτροπής , πρέπει να κατέχουν θέση βαθμίδας τουλάχιστον ίσης με τη βαθμίδα της προς πλήρωση θέσης.

2. Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από το Τμήμα και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ως προς το κριτήριο της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου η συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος πραγματοποιείται από καθηγητές, με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αριθμητική αναλογία. Με τα αμέσως παραπάνω εισάγεται εξαιρετική διάταξη για τη μη τήρηση της προβλεπόμενης αναλογίας εσωτερικών και εξωτερικών μελών του εκλεκτορικού σώματος και κατά συνέπεια θα πρέπει κατά τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος να υπάρχει πλήρης και τεκμηριωμένη αιτιολογία όσον αφορά την αδυναμία της συγκρότησης του εκλεκτορικού σώματος σε εφαρμογή της κύριας διάταξης. 3. Στην περίπτωση που ο αριθμός των προτεινομένων με κριτήριο το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο είναι μεγαλύτερος του αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος, διενεργείται κλήρωση για τις ως άνω κατηγορίες από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος. Ειδικότερα, στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των μελών του εκλεκτορικού σώματος του ίδιου γνωστικού αντικειμένου είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μελών του εκλεκτορικού σώματος (τακτικών και αναπληρωματικών) διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των μελών του εκλεκτορικού σώματος του ίδιου γνωστικού αντικειμένου είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών του εκλεκτορικού σώματος (τακτικών και αναπληρωματικών) τότε ορίζεται το σύνολο αυτών, για τον αριθμό δε των μελών του εκλεκτορικού σώματος που υπολείπεται, ακολουθείται η ίδια διαδικασία επιλογής από τα μέλη με συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Άρθρο 3

Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

1. Η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, ανανέωσης θητείας, μονιμοποίησης Καθηγητών και εξέλιξης των υπηρετούντων Λεκτόρων. Οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων και οι διαδικασίες ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών υποστηρίζονται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/. Το ως άνω πληροφοριακό σύστημα τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και έχει ως φορέα διαχείρισης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μέσω του συστήματος αυτού, καταρτίζονται και τηρούνται τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων που προκηρύσσονται καθώς και αιτήσεις για τη διαδικασία ανανέωσης ή μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, και αναρτώνται οι πράξεις που διέπουν τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων και τις διαδικασίες ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ανωτέρω διαδικασίες. Τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας υπουργικής απόφασης παραμένουν σε ισχύ.

2. Προκήρυξη θέσεων καθηγητών και αίτηση υποψηφιότητας α) Η προκήρυξη εκλογής ή εξέλιξης καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων, μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) καθώς και η αίτηση για ανανέωση ή μονιμοποίηση των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα από την αρμόδια για την προκήρυξη υπηρεσία του Ιδρύματος. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Η ανωτέρω προθεσμία καταχωρίζεται σε ξεχωριστό πεδίο από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος. β) Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή (επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή) εγγράφονται στο σύστημα και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά το βιογραφικό σημείωμα, το αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Επιπλέον, καταχωρίζουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίζουν και κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο από το Ίδρυμα σύμφωνα με την δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκήρυξη. γ) Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε θέση καθηγητή (επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή) ή οι υπηρετούντες επί θητεία επίκουροι καθηγητές αίτηση ανανέωσης ή μονιμοποίησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αντίστοιχη αίτηση και καταχωρίζουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, εξαιρουμένων όσων από τα δικαιολογητικά έχουν ήδη καταχωρίσει κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης. δ) Η αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή (επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή) και τα απαιτούμενα σύμφωνα με την προκήρυξη δικαιολογητικά και η αίτηση εξέλιξης σε θέση καθηγητή (επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή) καθώς και η αίτηση ανανέωσης ή μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών με τα προβλεπόμενα για τις διαδικασίες αυτές δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με την αμέσως παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία . Η μη υποβολή της αίτησης με τον περιγραφόμενο στην παρούσα παράγραφο τρόπο και εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης της υποψηφιότητας. 3. Γενικό Μητρώο – Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών ιδρύματος α) Το γενικό μητρώο που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα Απέλλα, απαρτίζεται από τους καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμους επίκουρους καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι οφείλουν να εγγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα. Παράλληλα, δύνανται να εγγράφονται οι καθηγητές, οι αναπληρωτές καθηγητές και οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές των ομοταγών Α.Ε.Ι της αλλοδαπής, καθώς και οι ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής αντίστοιχων βαθμίδων. β) Η εγγραφή των καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών και μόνιμων επίκουρων καθηγητών των Α.Ε.Ι. και των ερευνητών αντίστοιχης βαθμίδας των ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική καταχώριση των ατομικών τους στοιχείων, του βιογραφικού τους σημειώματος, της βαθμίδας της θέσης τους και της Σχολής ή του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού Ιδρύματος στο οποίο υπηρετούν. Περαιτέρω οι καθηγητές ή οι ερευνητές οφείλουν να αναρτούν σε ηλεκτρονική μορφή την πράξη διορισμού τους, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) και να καταχωρίζουν το προκύπτον από αυτήν γνωστικό αντικείμενο. Εάν το γνωστικό αντικείμενο προκύπτει από μεταγενέστερη δημοσιευθείσα πράξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), θα αναρτάται και αυτή. Σε περίπτωση που το γνωστικό αντικείμενο δεν αναφέρεται σε κάποια από τις δύο ως άνω πράξεις, ο καθηγητής ή ο ερευνητής θα καταχωρίζει με δική του ευθύνη το γνωστικό του αντικείμενο, όπως αυτό απορρέει από το εν γένει επιστημονικό του έργο. Η καταχώριση της πράξης διορισμού συνιστά όρο του ενεργού της συμμετοχής τους στο γενικό μητρώο. Η καταχώριση του βιογραφικού σημειώματος δεν είναι υποχρεωτική, εάν ο καθηγητής ή ερευνητής συμπληρώσει στο οικείο πεδίο τον ενιαίο εντοπιστή πόρων (URL) του Ιδρύματος, στον ιστότοπο του οποίου έχει αναρτηθεί το βιογραφικό του σημείωμα. γ) Η εγγραφή των καθηγητών των Α.Ε.Ι. και των ερευνητών της αλλοδαπής ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική καταχώριση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Ιδρύματος στο οποίο υπηρετούν και του ενιαίου εντοπιστή πόρων (URL) του τελευταίου. Στην περίπτωση που στον ιστότοπο του Ιδρύματος δεν υφίσταται το βιογραφικό σημείωμα του εγγεγραμμένου καθηγητή ή ερευνητή, αυτό αναρτάται με ευθύνη του.

δ) Οι καθηγητές και ερευνητές που έχουν ενταχθεί κατά τη δημοσίευσης της παρούσης στο γενικό μητρώο του πληροφοριακού συστήματος «Απέλλα» δεν εγγράφονται εκ νέου σε αυτό. ε) Οι καταχωρίσεις των προηγούμενων παραγράφων επικαιροποιούνται με ευθύνη των καθηγητών και των ερευνητών. στ) Με ευθύνη των γραμματειών των τμημάτων και των σχολών καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα οι αποφάσεις των Πρυτάνεων των οικείων Α.Ε.Ι. σχετικά με τη χορήγηση επιστημονικής άδειας, άδειας άνευ αποδοχών, αναστολής καθηκόντων καθώς και κάθε άλλη διοικητική πράξη δυνάμει της οποίας ο καθηγητής του Τμήματος δεν δύναται να μετέχει σε εκλεκτορικό σώμα. Από την ως άνω καταχώριση θα πρέπει να προκύπτει ο αριθμός της απόφασης καθώς και η διάρκεια του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο καθηγητής κωλύεται να συμμετέχει σε εκλεκτορικό σώμα. ζ) Τα Τμήματα καταρτίζουν με απόφαση της Συνέλευσης, ένα μητρώο εσωτερικών και ένα μητρώο εξωτερικών μελών, επιλέγοντας τα μέλη τους από το γενικό μητρώο. Στο μητρώο εσωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του οικείου Τμήματος. Στο μητρώο εξωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Οι πράξεις συγκρότησης και επικαιροποίησης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής κατά περίπτωση. Τα ως άνω μητρώα επικαιροποιούνται χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των Τμημάτων της Σχολής. η) Τα μέλη των εκλεκτορικών σωμάτων και των τριμελών εισηγητικών επιτροπών για τη διαδικασία εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών επιλέγονται από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών όπως ορίζεται στην παρούσα.

4. Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος και Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής α) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή, εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων και για την ανανέωση και μονιμοποίηση των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, επιλέγονται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό έργο των μελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Η ανωτέρω πράξη, καθώς και όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στη συγκρότηση και στη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος, αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη της Γραμματείας του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος. β) Η συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, όπως αποτυπώνεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, απεικονίζεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη της Γραμματείας του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος. γ) Η ημερομηνία συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και το πρακτικό επιλογής αυτής, αναρτώνται αμμελλητί με ευθύνη της Γραμματείας του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος στο πληροφοριακό σύστημα. δ) Η συγκρότηση των μελών της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, όπως αποτυπώνεται στο πρακτικό του Εκλεκτορικού Σώματος, απεικονίζεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη με ευθύνη της Γραμματείας του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος. ε) Η εισηγητική έκθεση ή το υπόμνημα της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής αναρτώνται αμελλητί με ευθύνη με ευθύνη της Γραμματείας του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος στο πληροφοριακό σύστημα. στ) Η ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα όλων των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση πράξεων, αποφάσεων και διαδικασιών αποτελεί πλήρη απόδειξη γνώσης αυτών για τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, του Εκλεκτορικού Σώματος, της Εισηγητικής Επιτροπής, της Συνέλευσης του Τμήματος και τους υποψηφίους.

5. Εκλογή, εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων , ανανέωση και μονιμοποίηση των επί θητεία επίκουρων καθηγητών. α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί κατά περίπτωση το Εκλεκτορικό Σώμα, ενώπιον της Συνέλευσης του Τμήματος, για τη διαδικασία της εκλογής ή εξέλιξης των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων και της ανανέωσης ή μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών. Η ημερομηνία της συνεδρίασης, καθώς και η σχετική ημερήσια διάταξη αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη της Γραμματείας του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος. β) Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν υπόμνημα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο αναρτούν εντός της ίδιας προθεσμίας με ευθύνη τους στο πληροφοριακό σύστημα. Η παράλειψη της ανάρτησης εντός της ως άνω ταχθείσης προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου του υπομνήματος. γ) Η διαδικασία της εκλογής ή εξέλιξης των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων και της ανανέωσης ή μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών καταγράφεται σε πρακτικό, το οποίο αναρτάται αμελλητί με ευθύνη της Γραμματείας του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος στο πληροφοριακό σύστημα. δ) Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στις συνεδριάσεις του μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Ανάρτηση των πράξεων και των αποφάσεων του εκλεκτορικού σώματος και των σχετικών με αυτές διοικητικών πράξεων και εγγράφων. α) Η Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Ιδρύματος οφείλει να καταχωρίζει αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα το διαβιβαστικό έγγραφο του πρακτικού εκλογής, εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης του Προέδρου του Τμήματος προς τον Πρύτανη του οικείου Ιδρύματος για την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας. Το ως άνω έγγραφο κοινοποιείται ηλεκτρονικά με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος στους υποψηφίους και στα μέλη του Τμήματος. Οι υποψήφιοι και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, μπορούν να λάβουν γνώση του φακέλου της διαδικασίας, εκλογής, εξέλιξης, ανανέωσης ή μονιμοποίησης με την αποστολή σε αυτούς ηλεκτρονικά αντιγράφου του, μετά την κοινοποίηση σε αυτούς του ως άνω διαβιβαστικού εγγράφου.

β) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου νομιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου ο Πρύτανης του οικείου Ιδρύματος εκδίδει κατά περίπτωση την πράξη διορισμού του επιλεγέντος υποψηφίου είτε πράξη αναπομπής του φακέλου της διαδικασίας στο οικείο Τμήμα. Οι ως άνω πράξεις αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος. γ) Οι διατάξεις των αμέσως προηγούμενων περιπτώσεων ισχύουν και για την περίπτωση αρνητικής κρίσης.

7. Υπεύθυνος του Ιδρύματος Με απόφαση του Πρύτανη του οικείου Ιδρύματος ορίζεται ο υπεύθυνος του Ιδρύματος, ο οποίος είναι υπάλληλος του Α.Ε.Ι., έχει την ευθύνη της χορήγησης πρόσβασης στους δικαιούμενους αυτήν και συντονίζει τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος σε επίπεδο Ιδρύματος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστημα της άσκησης των καθηκόντων του καθώς και ο αναπληρωτής του σε περίπτωση που παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του για οποιοδήποτε λόγο κατά τον χρόνο της άσκησής των.

8. Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος – δικαίωμα πρόσβασης. α) Ο φορέας διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος εκτελεί αποκλειστικά και μόνο χρέη τεχνικής υποστήριξης, στο πλαίσιο των ως άνω οριζόμενων διαδικασιών. Τα Α.Ε.Ι., μέσω των υπηρεσιών τους, των γραμματειών τους και των ορισθέντων υπευθύνων, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις ενέργειες που επιτελούνται μέσω του πληροφοριακού συστήματος και συγκεκριμένα για όλα τα στάδια που συνθέτουν τις διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων και της ανανέωσης ή μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών των Α.Ε.Ι. β) Οι διαδικασίες της εκλογής ή εξέλιξης των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων και της ανανέωσης ή μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών καθώς και οι αναφερόμενες και περιγραφόμενες στην παρούσα πράξεις και αποφάσεις, είναι προσβάσιμες στις αρμόδιες υπηρεσίες, στις γραμματείες των Τμημάτων και των Σχολών στον υπεύθυνο του Ιδρύματος, στους υποψηφίους για την πλήρωση της θέσης, στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και στα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το βαθμό της συμμετοχής τους σε αυτές. Ειδικότερα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης δύνανται να έχουν πρόσβαση στα μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών μελών καθώς στις αναφερόμενες και περιγραφόμενες στην παρούσα πράξεις και αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχαν. δ) Οι προκηρύξεις και τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών είναι προσβάσιμα στο σύνολο των εγγεγραμμένων χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα. ε) Όλες οι οριζόμενες στην παρούσα διαδικασίες εποπτεύονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσω λογαριασμού πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα. Η ως άνω υπηρεσία, έχει δικαίωμα πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα μέσω λογαριασμού πρόσβασης, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 4 της παρούσης και με αποκλειστικό σκοπό την διευκόλυνση του ελέγχου νομιμότητας

9. Μητρώα Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των Α.Ε.Ι.

α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή τα μητρώα των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των Α.Ε.Ι. Αρμόδια Διεύθυνση για την τήρηση και την επικαιροποίηση του οικείου μητρώου είναι η Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης. β) Για την τήρηση και ενημέρωση του οικείου μητρώου η ως άνω υπηρεσία συνεργάζεται με τα Α.Ε.Ι., τα οποία υποχρεούνται στην παροχή κάθε απαραίτητου για την τήρηση του μητρώου εγγράφου ή στοιχείου. Στα μητρώα καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία των Καθηγητών και των υπηρετούντων Λεκτόρων των Α.Ε.Ι., η βαθμίδα που υπηρετούν και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν, όπως αυτά αναφέρονται στη δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πράξη διορισμού τους. γ) Η ως άνω Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης οφείλει να εξασφαλίζει με τον πλέον πρόσφορο και ενδεδειγμένο τρόπο πρόσβαση στα οικεία μητρώα, στις αντίστοιχες διευθύνσεις ή τμήματα προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. .

Άρθρο 4

Διαδικασία ελέγχου νομιμότητας

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης για την εκλογή ή εξέλιξη των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων και την ανανέωση ή μονιμοποίηση των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, και την επικύρωση των πρακτικών, ο σχετικός φάκελος υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος στον Πρύτανη του Ιδρύματος για τον προβλεπόμενο από την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, έλεγχο νομιμότητας και την έκδοση και δημοσίευση της πρυτανικής πράξης διορισμού στην προς πλήρωση θέση. Έλεγχος νομιμότητας πραγματοποιείται και στις άγονες εκλογές και στις αρνητικές κρίσεις και το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού κοινοποιείται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

2. Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας του ελέγχου νομιμότητας, ο Πρύτανης συνεπικουρείται από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Πανεπιστημίου, και τον αρμόδιο για ακαδημαϊκά θέματα Αναπληρωτή Πρύτανη. Η Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή να γνωμοδοτεί, εφόσον της ζητηθεί, επί νομικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τον έλεγχο νομιμότητας.

3. Ο έλεγχος νομιμότητας αφορά την τήρηση της τυπικής διαδικασίας και δεν επεκτείνεται σε θέματα ουσίας ούτε αφορά την επιστημονική – τεχνική κρίση των μελών του εκλεκτορικού σώματος.

4. Όσοι έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν ενώπιον του Πρύτανη και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών που άρχεται την επόμενη ημέρα της αποστολής των πρακτικών εκλογής από τον Πρόεδρο του Τμήματος στον Πρύτανη υπόμνημα, το οποίο ο Πρύτανης οφείλει να λάβει υπόψη του κατά την διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας. Οι προσφεύγοντες οφείλουν να αναρτήσουν το υπόμνημα εντός της ίδιας προθεσμίας με ευθύνη τους στο πληροφοριακό σύστημα. Η παράλειψη της ανάρτησης εντός της ως άνω ταχθείσης προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου του υπομνήματος. Σε περίπτωση απόρριψης του σχετικού υπομνήματος για ουσιαστικούς λόγους, αυτή πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Το έγγραφο του Πρύτανη με το οποίο απορρίπτεται το υπόμνημα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και αναρτάται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα.

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Πρύτανη είτε αυτεπαγγέλτως, είτε μετά από την υποβολή του υπομνήματος του προηγούμενου εδαφίου έλλειψη νομιμότητας, ο Πρύτανης αναπέμπει τον σχετικό φάκελο εκλογής μέσω του Προέδρου του οικείου Τμήματος στο αρμόδιο όργανο προς επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο που διαπιστώθηκε η πλημμέλεια .Η πράξη αναπομπής αναρτάται αμελλητί με ευθύνη του αρμόδιου τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι. στο πληροφοριακό σύστημα.

6. Ο Πρύτανης οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του φακέλου σε αυτόν. Η ρηθείσα προθεσμία εφαρμόζεται και για τις διαδικασίες που κρίθηκαν άγονες καθώς και για τις διαδικασίες με αρνητική κρίση. Η ως άνω προθεσμία δεν αναστέλλεται έπειτα από τυχόν έγγραφο ερώτημα στη νομική υπηρεσία του Ιδρύματος σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις : α) ζητηθούν νέα στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον υποβληθέντα στον Πρύτανη φάκελο εκλογής β) τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας και γ) τα εν λόγω στοιχεία να ζητηθούν πριν από την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή η ως άνω προθεσμία αναστέλλεται για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση της απάντησης από τη νομική υπηρεσία, εκκινεί δε εκ νέου από την ημερομηνία περιέλευσης της απάντησης στον Πρύτανη. Για την αναστολή της προθεσμίας εκδίδεται πράξη του Πρύτανη η οποία αναρτάται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα, με την οποία διαπιστώνεται τεκμηριωμένα η πλήρωση των λόγων αναστολής. Στην περίπτωση αυτή της έκδοσης πράξης αναστολής της προθεσμίας για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την περιέλευση του φακέλου στον Πρύτανη έως την έκδοση της πράξης αναστολής της προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση η πρυτανική πράξη με την οποία ολοκληρώνεται ο έλεγχος νομιμότητας αναρτάται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαδικασία κρίνεται σύννομη, ο Πρύτανης υποβάλλει δια της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), τις σχετικές κατά περίπτωση Πρυτανικές πράξεις προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες για τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Οι πράξεις μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών , αποστέλλονται απευθείας από τον Πρύτανη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

9. Στην περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά της εκδοθείσας πράξης του Πρύτανη ή εάν αποφασισθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της νομιμότητας της πράξης του Πρύτανη, ο Πρύτανης υποχρεούται να αποστείλει τον φάκελο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.. μαζί με κάθε σχετικό έγγραφο.

10. Το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος, τόσο ενώπιον του Πρύτανη, όσο και ενώπιον του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσδιορίζεται δυνάμει της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 47 του π.δ. 18/1989 (Α΄8) και της σχετικής νομολογίας των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων της χώρας.

11. Προϋπόθεση για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν προσφυγής του έχοντος έννομο συμφέρον, είναι η προηγούμενη έκδοση της πράξης διορισμού ή της διαπιστωτικής πράξης άγονης εκλογής ή αρνητικής κρίσης από τον Πρύτανη η οποία αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού άρχεται από την έκδοση της ως άνω πράξης του Πρύτανη και λήγει εξήντα (60) μέρες από τη δημοσίευση της Πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της στον προσφεύγοντα ή αφότου τεκμηριωμένα έλαβε γνώση αυτής ο προσφεύγων. Στις περιπτώσεις άγονης εκλογής ή αρνητικής κρίσης, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής είναι εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη η οποία αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα. Η εξάμηνη προθεσμία ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ισχύει και για διαδικασίες των άγονων εκλογών και για αυτές των αρνητικών κρίσεων.

Άρθρο 5

Μεταβατικές διατάξεις

Εκλεκτορικά σώματα και εισηγητικές επιτροπές που συγκροτήθηκαν κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για τη Έρευνα και άλλες διατάξεις» και το άρθρο τέταρτο με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του ν. 4405/2016 (Α’ 129) «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις» και πριν την έκδοση της παρούσης θεωρούνται νομίμως συγκροτηθέντα. Από της δημοσιεύσεως της παρούσης, καταργείται η αρ. πρ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (ΦΕΚ 2619/Β΄/16-10-2013). Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Τα παρακάτω αποτελούν τα βασικά στοιχεία ενός οδικού χάρτη για την αναβάθμιση και βέλτιστη λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Έχει μεγάλη σημασία πρώτα να συμφωνηθούν οι αρχές και άξονες δράσεις, και στη συνέχεια να διευθετηθούν άμεσα οι λεπτομέρειες υλοποίησης. Η χρονική διάρκεια ανάμεσα στη συμφωνία επί των αρχών και στη διευθέτηση της υλοποίησης πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή. Τα παρακάτω δεν συμπεριλαμβάνουν προτάσεις για τον κύκλο διδακτορικών σπουδών.

1. Αποκλειστική ευθύνη για την ίδρυση, λειτουργία και οικονομική διαχείριση των ΠΜΣ έχουν τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Το πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης των ΠΜΣ καθορίζεται από την πολιτεία.

2. Η βασική φιλοσοφία των ρυθμίσεων για τα ΠΜΣ θα πρέπει να αναδεικνύει τη διασφάλιση της ποιότητας, την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, την ανταποδοτικότητα, την κοστολόγηση των προγραμμάτων, την πλήρη διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία καθώς και την εξασφάλισης της πρόσβασης οικονομικά αδύναμων φοιτητών σε αυτά.

3. Κάθε Τμήμα, καταθέτει στην Κοσμητεία μία αναλυτική μελέτη σκοπιμότητας, στην οποία αναλύονται οι επιστημονικοί, επιστημολογικοί και κοινωνικοί λόγοι για τους οποίους καθίσταται αναγκαία και σημαντική η λειτουργία του συγκεκριμένου ΠΜΣ. Η Κοσμητεία με αιτιολογημένη απόφαση της, σε περίπτωση διαφωνίας αναπέμπει στο Τμήμα ή σε περίπτωση συμφωνίας στέλνει στην Σύγκλητο την απόφαση της σχετικά με το προτεινόμενο ΠΜΣ. Αν υπάρχει και δεύτερη αναπομπή από την Κοσμητεία, το Τμήμα έχει το δικαίωμα να στείλει κατευθείαν στη Σύγκλητο την πρόταση του.

4. Η Σύγκλητος του κάθε Πανεπιστημίου και η Συνέλευση κάθε ΤΕΙ αποφασίζουν την ίδρυση νέων ή τη συνέχιση των υπαρχόντων ΠΜΣ σύμφωνα με το 3.

5. Στην μελέτη σκοπιμότητας του κάθε ΠΜΣ καταγράφονται αναλυτικά η συνάφεια του ΠΜΣ με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, η δυνατότητα υποστήριξής του από μέλη ΔΕΠ του τμήματος με ανάλογο ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο και οι διαδικασίες αυτοαξιολόγησης του κάθε προγράμματος. Η Σύγκλητος μετά από εισήγηση των Τμημάτων αποφασίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης του κάθε ΠΜΣ από εξωτερικούς φορείς.

6. Τα ΠΜΣ είναι μονοετή (μπορεί να προβλεφθεί ένα επιπλέον εξάμηνο για τη διπλωματική) ή διετή.

7. Κάθε μέλος ΔΕΠ, αν θέλει να διδάξει σε δεύτερο ΠΜΣ, είναι υποχρεωμένο να διδάξει σε ΠΜΣ του Τμήματος του χωρίς αμοιβή. Αν το Τμήμα στο οποίο ανήκει δεν έχει ΠΜΣ, τότε μπορεί να διδάξει σε άλλο, χωρίς να αμείβεται. Εφόσον πληροί αυτή την προϋπόθεση, δικαιούται επίσης να διδάξει κατά μέγιστο σε ένα ΠΜΣ αμειβόμενος. Τα Τμήματα, σε περίπτωση που έχουν δυνατότητες αμοιβής, θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα την πρόσληψη νέων επιστημόνων, και μόνον αν δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, θα μπορούν να διδάσκουν το μάθημα μέλη ΔΕΠ αμειβόμενα με ποσό που να μην υπερβαίνει το 25% του μισθού τους.

8. Οι διδάσκοντες σε μονοτμηματικό ΠΜΣ θα πρέπει να προέρχονται κατά πλειοψηφία από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Σε διατμηματικά ΠΜΣ το 75%των μελών ΔΕΠ που διδάσκουν σε αυτά θα πρέπει να προέρχεται από τα Τμήματα. Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από πλήρως αιτιολογημένες εκθέσεις, τα ποσοστά αυτά μπορούν να μεταβληθούν.

9. Κάθε ΠΜΣ καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εισαγωγής των υποψηφίων σε αυτό. Με ευθύνη των Τμημάτων θα πρέπει να γίνονται συνεννοήσεις ανάμεσα σε Τμήματα με ομοειδή γνωστικά αντικείμενα, ώστε να ακολουθούνται κατά το δυνατόν οι ίδιες διαδικασίες εισαγωγής στα ΠΜΣ.

10. Κάθε Ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να διασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση όλων των φοιτητών που ικανοποιούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Στα ΠΜΣ με τέλη εγγραφής, αποτελεί  υποχρέωση των Ιδρυμάτων να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε αυτά όσοι έχουν οικογενειακό και προσωπικό εισόδημα που να εμπίπτει στο 50% των φορολογικών δηλώσεων του συνολικού πληθυσμού. Τα άτομα αυτά θα προσφέρουν ολιγόωρη εβδομαδιαία εργασία (8 ωρών) στο Ίδρυμα, ή στο Τμήμα φοίτησης. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα των ΠΜΣ, θα πρέπει να οριστεί για κάθε ΠΜΣ ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά διδάσκοντα. καθώς και ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά Τμήμα ανάλογα με τον αριθμό των διδασκόντων και των προπτυχιακών φοιτητών. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποτυπωθούν στον γενικό κανονισμό ΠΜΣ που θα πρέπει να έχει εγκριθεί από την Σύγκλητο.  Οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε ΠΜΣ φοιτητές καταθέτουν τα δικαιολογητικά διαπίστωσης της κοινωνικής τους κατάστασης και του οικογενειακού τους εισοδήματος μετά τη δημοσίευση της αξιολόγησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων εισαγωγής στο εν λόγω ΠΜΣ. Κανένα ΠΜΣ δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς να ανταποκρίνεται στους παραπάνω όρους.

11. Κάθε ΠΜΣ καταθέτει αναλυτικό και αιτιολογημένο κόστος λειτουργίας του. Οι κατηγορίες κόστους θα πρέπει να αποτυπώνονται στον γενικό κανονισμό ΠΜΣ του κάθε Ιδρύματος.

12. Το κάθε Ίδρυμα με απόφαση της Συγκλήτου αποφασίζει το ύψος του τέλους εγγραφής. Ο καθορισμός αυτός γίνεται στο πλαίσιο της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και παίρνοντας υπόψη το αναλυτικό κόστος του κάθε ΠΜΣ και τον μη αποκλεισμό των μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταβάλουν το τέλος εγγραφής. Το ύψος του τέλους εγγραφής θα πρέπει να υπόκειται στην αρχή της ανταποδοτικότητας ώστε τα τέλη να επιστρέφουν ως υπηρεσίες στους φοιτητές που τα κατέβαλαν.

13. Θα πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια όχι μόνο να συνεχίσουν την λειτουργία τους τα ΠΜΣ που δεν έχουν τέλη εγγραφής αλλά και να αυξηθεί ο αριθμός τους σε κάθε Ίδρυμα. Η ύπαρξη δωρεάν ΠΜΣ, θα συνυπολογίζεται «θετικά» στην κατανομή των κρατικών πιστώσεων από το Υπουργείο στα Ιδρύματα.

14. Οι αποφάσεις των Συγκλήτων και Συνελεύσεων θα πρέπει να συνεκτιμήσουν και το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής για τον καθορισμό των οικονομικών της εκπαίδευσης, θα υπάρχει δημόσια δέσμευση της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση όλων των ανελαστικών δαπανών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης εντός τριετίας.

15. Το 1/3 των μελών ΔΕΠ ενός Τμήματος έχουν το δικαίωμα πριν από την έναρξη του ΠΜΣ να καταθέσουν εγγράφως στις Συγκλήτους και Συνελεύσεις ΤΕΙ αιτιολογημένες αντιρρήσεις σε περίπτωση που θεωρούν ότι το ύψος των τελών εγγραφής είναι υψηλό. Η Σύγκλητος και η Συνέλευση εντός 15 ημερών από την παραλαβή του εγγράφου θα πρέπει να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι με τις αντιρρήσεις και να λάβουν την οριστική απόφαση.

16. Όλα τα ΑΕΙ έχουν την υποχρέωση να δημοσιεύουν ετησίως και απολογιστικά εκθέσεις με το ύψος των εσόδων και την κατανομή των δαπανών των ΠΜΣ ανά κατηγορία. Στις εκθέσεις θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι κύριες δαπάνες, καθώς και το ύψος των αμοιβών κι ο αριθμός των διδασκόντων που τις εισέπραξαν. Η πρώτη έκθεση θα αφορά απολογιστικά τα παραπάνω στοιχεία για την περίοδο 2012-16.

17. Τα εξ ’αποστάσεως μεταπτυχιακά θα πρέπει να ρυθμιστούν νομοθετικά. Για το σκοπό αυτό συντείνεται επιτροπή με εκπροσώπους της Συνόδου των Πρυτάνεων και του Υπουργείου Παιδείας για τη διατύπωση των βασικών αρχών της νομοθετικής ρύθμισης.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr