Το Υπουργείο Παιδείας στους Πρυτάνεις και προέδρους ΤΕΙ για τη συγκρότηση Επιτροπών

Το Υπουργείο Παιδείας στους Πρυτάνεις και προέδρους ΤΕΙ για τη συγκρότηση Επιτροπών

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως σας έχει ήδη ενημερώσει, προτίθεται να συστήσει επιτροπές για τα παρακάτω θέματα:

α. Απλοποίηση των διαδικασιών - Ενίσχυση του αυτοδιοίκητου των ιδρυμάτων


β. Ρυθμίσεις για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

γ. Νομικό Πλαίσιο για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

δ. Ανάπτυξη ιδίων εσόδων των ιδρυμάτων.

Παρακαλούμε να μας υποδείξετε έναν (1) εκπρόσωπο για κάθε επιτροπή καθώς και τον αναπληρωτή του, με καταληκτική ημερομηνία Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017, ώστε να υπάρξει άμεση συγκρότηση και ενεργοποίηση των επιτροπών την ερχόμενη εβδομάδα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr