Το Ομόφωνο Ψήφισμα που εξέδωσε η Σύνοδος Πρυτάνεων

Το Ομόφωνο Ψήφισμα που εξέδωσε η Σύνοδος Πρυτάνεων

Σε ομόφωνα ψήφισμά της η Σύνοδος των Πρυτάνεων αναφέρει τα εξής: "Οι συνεχείς μειώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των Πανεπιστημίων, κατά τα τελευταία χρόνια, τα έχουν οδηγήσει σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, αφού οι μειώσεις των προϋπολογισμών είναι συνολικά μεγαλύτερες από 70%.

Η πολιτική αυτή ακολουθείται, σύμφωνα με τον κατατεθέντα προϋπολογισμό, και για το έτος 2017, αφού, παρά την αύξηση του συνολικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, διαπιστώνεται περαιτέρω αδικαιολόγητη μείωση στον τακτικό προϋπολογισμό  των Πανεπιστημίων.


Παράλληλα, το ύψος των κονδυλίων για τη φοιτητική μέριμνα και ειδικά για τη σίτιση έχει στην ουσία  μειωθεί και υπολείπεται σημαντικά του απαιτούμενου ύψους για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών, λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων οικονομικών συνθηκών.

Είναι καθοριστικό να γίνει άμεσα σημαντική αύξηση των κονδυλίων για τις δαπάνες λειτουργίας, σίτισης και γενικότερα φοιτητικής μέριμνας, με προστασία από οποιεσδήποτε μελλοντικές περικοπές, ώστε τα Πανεπιστήμια να μπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες λειτουργίας τους.

Αποφασίστηκε έκτακτη σύνοδος των Πρυτάνεων στις 14 Ιανουαρίου 2017

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων, συναισθανόμενη την ιδιαιτέρως σημαντική της ευθύνη για τη λειτουργία των Ιδρυμάτων, θα προχωρήσει σε ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας για τη διαφαινόμενη αδυναμία λειτουργίας τους από την συνεχιζόμενη υποχρηματοδότησή τους, σε ημέρα που θα ανακοινωθεί σύντομα."

Η ανακοίνωση σε μορφή pdf

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr