ΑΕΙ: Ανάπτυξη προπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΕΙ: Ανάπτυξη προπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα (Άποψη)

Το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τα πανεπιστήμιά μας είναι η υποχρηματοδότησή τους από την πολιτεία αλλά και ο σφιχτός εναγκαλισμός τους από αυτήν, με αποτέλεσμα να μην τα αφήνει στην πράξη να βρουν δικούς τους πόρους για την επιβίωσή τους.

Η άμεση χρηματοδότηση των ΑΕΙ από την πολιτεία πρέπει να συνδεθεί με τις υπηρεσίες που εκείνη ζητεί από αυτά. Αυτές πρέπει να αποτιμηθούν και να κοστολογηθούν. Μπορεί επίσης να συνυπολογιστούν και άλλοι παράγοντες για τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, όπως για παράδειγμα η καλή ή κακή τους αξιολόγηση κ.λπ.

Πέρα όμως από την άμεση χρηματοδότηση από την πολιτεία, τα πανεπιστήμια πρέπει ν’ αφεθούν ελεύθερα να αναζητήσουν και άλλους τρόπους χρηματοδότησης, κοστολογώντας τις πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν. Ειδικότερα να αφεθούν ελεύθερα ανάλογα με τις δυνατότητές τους να παρέχουν με δίδακτρα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία πρέπει να ενισχυθούν αλλά παράλληλα να είναι και υπό συνεχή αξιολόγηση, ξενόγλωσσα εκπαιδευτικά προγράμματα με δίδακτρα, εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως, προγράμματα διά βίου μάθησης.

Ταυτόχρονα, πρέπει να προχωρήσει η ελεύθερη ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε προπτυχιακό επίπεδο πέραν του αριθμού των φοιτητών που εισάγονται από τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων και φοιτούν δωρεάν (το οποίο ασφαλώς και πρέπει να διαφυλαχθεί). Η ρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι θα έχει άμεσα θετικά αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα. Τα κυριότερα θα είναι:

  • Φοιτητές που δεν πέρασαν μέσω των Πανελληνίων στη σχολή που ήθελαν, θα μπορούν έπειτα από επιλογή τους να σπουδάσουν σε αυτήν με δίδακτρα.
  • Θα ανακοπεί (έως θα μηδενιστεί έπειτα από κάποια χρόνια) η έξοδος Ελλήνων φοιτητών σε πανεπιστήμια (όπως Τσεχία, Ουγγαρία, Βουλγαρία κ.λπ.) που είναι σαφώς κατώτερα από τα ελληνικά και που πηγαίνουν σε αυτά αναγκαστικά επειδή θέλουν να σπουδάσουν είτε γιατί δεν πέρασαν στη σχολή που ήθελαν είτε γιατί δεν πέρασαν καθόλου. Είναι προφανές το όφελος τόσο της ελληνικής οικογένειας όσο και της ελληνικής οικονομίας, καθώς θα πάψει να εξάγεται μεγάλο ποσό συναλλάγματος για σπουδές (στα αγγλικά, αμερικανικά κ.λπ. πανεπιστήμια δεν αναμένεται να επηρεαστεί η έξοδος από αυτό το μέτρο).
  • Τα ΑΕΙ θα αποκτήσουν επιπλέον πόρους για αναβάθμιση των υποδομών τους και της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Επιπλέον, τα ιδρύματα πρέπει να αναπτύξουν όλη την απαραίτητη υποδομή για τη δημιουργία εταιρειών έντασης γνώσης (spin-off) ώστε να ενισχυθεί επί της ουσίας η επιχειρηματικότητα στα πανεπιστήμια, και να ενισχύσουν όσο γίνεται περισσότερο τις διαδικασίες αξιολόγησής τους σε όλα τα επίπεδα. Τα ΑΕΙ πρέπει ν’ αξιολογούνται τόσο για την εκπαιδευτική τους λειτουργία από την ΑΔΙΠ, όσο και για τη διοικητικοοικονομική τους λειτουργία από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

* Ο κ. Στάθης Ευσταθόπουλος είναι καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, πρώην πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, επικεφαλής της Συνεργασίας, πρώτης παράταξης της ΠΟΣΔΕΠ - Καθημερινή