Θα αναβαθμιστούν οι πληροφοριακές υποδομές σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα

Θα αναβαθμιστούν οι πληροφοριακές υποδομές σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνέχεια της δράσης http://edulabs.minedu.gov.gr για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ξεκινά την σταδιακή αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας.

Η αναβάθμιση αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις στη ψηφιακή υποδομή των φορέων και μόνο στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη. Θα στηριχθεί δε, σε Τεχνολογίες Ελεύθερου Ανοικτού Λογισμικού αλλά και σε νέο εξοπλισμό (υλικό/λογισμικό) που προσφέρεται για τη διδακτική και ερευνητική κυρίως αξιοποίηση.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα καλούνται Ιδρύματα, Σχολές και Εργαστήρια, να αποτυπώσουν συνοπτικά την τρέχουσα κατάσταση των ψηφιακών τους υποδομών και να καταχωρήσουν αίτηση αναβάθμισης τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://relabs.minedu.gov.gr, η οποία θα παραμένει συνεχώς ανοικτή για την υποβολή προτάσεων, με τον πρώτο κύκλο συλλογής και αξιολόγησης προτάσεων να λήγει στις 31-8-2016.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr