Συνεργασία ελληνικών και γαλλικών Πανεπιστημίων

Συνεργασία ελληνικών και γαλλικών Πανεπιστημίων

Συνάντηση στο Παρίσι είχε η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων με την αντίστοιχη γαλλική, προκειμένου να συνεργαστούν για την προώθηση πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των επενδύσεων στην εκπαίδευση.

Όπως τονίζουν στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, δεσμεύονται να προωθήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών, καλών πρακτικών και κοινές θέσεις για την ανάπτυξη των ιδρυμάτων τους ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αυτονομία τους, τον ευρωπαϊκό τους χαρακτήρα και τη διεθνοποίησή τους.


Επίσης οι δύο Σύνοδοι δεσμεύονται να ισχυροποιήσουν τη συνεργασία τους στον Κοινό Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας. Ήδη, οι δύο Σύνοδοι άρχισαν τον σχεδιασμό κοινών ενεργειών όπως την οργάνωση αμοιβαίων επισκέψεων στις πανεπιστημιουπόλεις τους, την θεσμοθέτηση κοινών διπλωμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), και την διεξαγωγή από κοινού  αλλά και με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια «θερινών σχολείων».

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr