Δείτε ποια είναι τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ που δίνουν δουλειά - Πτυχία με μέλλον

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κορυφώνεται σήμερα η αγωνία για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς το μεσημέρι αναμένεται να αναρτηθούν στα σχολεία όλης της χώρας οι βαθμοί των Πανελλαδικών. Με την ανακοίνωση των βαθμών ξεκινά και η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των μηχανογραφικών, του οποίου η συμπλήρωση, όπως κάθε φορά, αποτελεί για τους υποψηφίους ένα μεγάλο γρίφο.

Αφενός τα στατιστικά στοιχεία με βάση τους βαθμούς των υποψηφίων που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες και θα δώσουν μια εικόνα για το πού θα κινηθούν οι βάσεις, αλλά και το μέγα θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης και των προοπτικών που δίνει η κάθε σχολή, θα κρίνουν κατά πολύ τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 14 Ιουλίου, οπότε και λήγει η σχετική προθεσμία.

Και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση αποτελούσε πάντα φλέγον ζήτημα, πολύ περισσότερο σήμερα, παρακάτω καταγράφονται οι φανερές και οι κρυφές επαγγελματικές διέξοδοι που δίνουν τα τμήματα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας, όπως τις παρουσιάζει η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Δημοσιογράφοι

Επικοινωνιολόγοι

Εταιρείες δημοσκοπήσεων

Σύμβουλοι επικοινωνίας

Διαφημιστικές εταιρείες

Δημόσιες σχέσεις σε εταιρείες

Σχολές Ψυχολογίας

Καθηγητές ΔΕ

Υποστήριξη ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα

Νοσοκομεία

Ελεύθεροι Επαγγελματίες, ως ψυχολόγοι

Σύμβουλοι αγωγής σε υπουργεία

Ως ψυχολόγοι σε φυλακές

Σε ερευνητικά κέντρα

Σχολές Φιλολογίας

Καθηγητές ΔΕ

Φροντιστήρια

Ιδιαίτερα μαθήματα

Αρχαιολόγοι

Σε ιστορικές έρευνες

Συγγραφικές εργασίες

Ως διορθωτές σε εκδοτικούς οίκους και ΜΜΕ

Σε βιβλιοθήκες

Σε Αρχεία

Νομικές Σχολές

Δικηγόροι

Συμβολαιογράφοι

Στον δικαστικό κλάδο (κατόπιν εξετάσεων και φοίτηση στη σχολή Δικαστών και Εισαγγελέων)

Νομικοί σύμβουλοι σε εταιρείες, στο Δημόσιο, σε Τράπεζες

Διεθνών Σπουδών

Στο Διπλωματικό Σώμα

Σε ινστιτούτα πολιτικών ερευνών

Ως καθηγητές

Σε διεθνείς οργανισμούς

Στο ΥΠΕΞ

Πολιτικών Επιστημών

Στο ΥΠΕΞ

Στο διπλωματικό σώμα

Σε ινστιτούτα πολιτικών και ιστορικών ερευνών

Στο Δημόσιο

Σε διεθνείς οργανισμούς

Σε εταιρείες δημοσκοπήσεων

Σε ερευνητικά κέντρα

Ξενόγλωσσα Τμήματα

Καθηγητές ΔΕ

Μεταφραστές

ΜΜΕ

Συνεργάτες σε εκδοτικούς οίκους

Τουριστικές επιχειρήσεις

Σε διεθνείς οργανισμούς

Παιδαγωγικά

Σε δημόσια νηπιαγωγεία

Σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία

Σε δημόσια δημοτικά

Σε ιδιωτικά δημοτικά

Σε φροντιστήρια

Ιδιαίτερα μαθήματα

Σε κέντρα φροντίδας παιδιών

Σε προγράμματα λαϊκής επιμόρφωσης

Σε ιδρύματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Σχολές Τέχνης

Θεατρολόγοι σε σχολεία

Σε εκδοτικούς οίκους

Σε τηλεοπτικούς σταθμούς

Σε πολιτιστικά κέντρα

Ως μουσικοί

Ως ηθοποιοί

Ως ηχολήπτες

Ως κριτικοί θεάτρου

Ως κριτικοί κινηματογράφου

Σε ερευνητικά προγράμματα ΑΕΙ και ΤΕΙ

ΤΕΦΑΑ

Γυμναστές σε σχολεία

Γυμναστές σε γυμναστήρια

Ως προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους

Σε προγράμματα άθλησης του Δημοσίου και των ΟΤΑ

Στο υπουργείο Αθλητισμού και στη Γραμματεία Νέας Γενιάς

Κοινωνιολογικές και Κοινωνικές Σπουδές

Ως καθηγητές ΔΕ

Στο Δημόσιο

Σε συμβουλευτικά κέντρα

Σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

Σε ιδρύματα ανηλίκων

Σε ερευνητικά κέντρα

Σε εταιρείες δημοσκοπήσεων

Σε διαφημιστικές εταιρείες

Σε κέντρα απεξάρτησης

Σε σωφρονιστικά ιδρύματα

Θεολογικές Σπουδές

Καθηγητές ΔΕ

Στην ιεροσύνη

Σε υπηρεσίες εκκλησιαστικής διακονίας

Στις ιερές μητροπόλεις

Βιβλιοθηκονομία-Αρχειονομία

Σε δημόσιες βιβλιοθήκες

Σε ιδιωτικές βιβλιοθήκες

Σε εταιρείες πληροφορικής

Σε  εκδοτικούς οίκους

Σε ιστορικά αρχεία

Στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Χημεία

Καθηγητές ΔΕ

Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα

Σε φροντιστήρια

Ιδιαίτερα

Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα

Στον ποιοτικό έλεγχο πρώτων υλών και τελικών προϊόντων

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες ανοίγοντας εργαστήρια χημικών αναλύσεων

Σε εταιρείες περιβαλλοντικής διαχείρισης

Σε εταιρείες

Σε νοσοκομεία

Στο Γενικό Χημείο του Κράτους

Στο Δημόσιο

Στις εισαγωγές και εξαγωγές χημικών προϊόντων

Στην οινολογία

Σπουδές Πληροφορικής

Χειρισμός συστημάτων πληροφορικής

Ως καθηγητές ΔΕ

Σε εταιρεία πληροφορικής

Σε τμήματα μηχανογραφημένης λογιστικής

Ως αναλυτές προγραμματιστές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Μαθηματικά

Ως καθηγητές ΔΕ

Σε φροντιστήρια

Ιδιαίτερα

Αναλογιστές σε τράπεζες

Μετεωρολόγοι

Σε εταιρείες δημοσκοπήσεων

Σε ασφαλιστικές εταιρείες

Φυσική

Ως καθηγητές ΔΕ

Ως μετεωρολόγοι

Ραδιοηλεκτρολόγοι

Σε ερευνητικά κέντρα

Ως σεισμολόγοι

Γεωπονία

Στο υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης

Ως αγρότες

Σε ανθοκομικές επιχειρήσεις

Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς

Σε θερμοκήπια

Σε δήμους

Ως καθηγητές ΔΕ

Στατιστική

Στη Στατιστική Αρχή

Σε τράπεζες ως αναλογιστές

Σε εταιρείες δημοσκοπήσεων

Σε ιδιωτικές στατιστικές εταιρείες

Σε ασφαλιστικές εταιρείες

Ως καθηγητές ΔΕ

Γεωολογία -Γεωγραφία

Ως καθηγητές ΔΕ

Σε γραφεία γεωλογικών ερευνών

Ως σεισμολόγοι

Σε εταιρείες εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου

Σε τουριστικές και στρατιωτικές σχολές

Λογιστική-Χρηματοοικονομική

Στο χρηματιστήριο

Στο ΥΠΟΙΚ

Ως λογιστές-φοροτεχνικοί

Σε τράπεζες

ΣΕ ελεγκτικές εταιρείες (ορκωτοί λογιστές)

Επιστήμες οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Στο δημόσιο

Στο ΥΠΟΙΚ

Ως λογιστές

Ως καθηγητές ΔΕ

Σε τράπεζες

Σε βιομηχανίες

Οικονομολόγοι

Ορκωτοί λογιστές

Ως λογιστές-φοροτεχνικοί

Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

Σε εταιρείες οικονομικών μελετών

Marketing

 

Ως καθηγητές ΔΕ

Οπου εργάζονται και οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών και διοίκησης επιχειρήσεων

Σε δημόσιες σχέσεις

Σε διαφημιστικές

Στην επιχειρησιακή έρευνα

Ναυτιλιακές Σπουδές

Στο υπουργείο Ναυτιλίας

Σε τράπεζες

Σε υπηρεσίες του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα

Σε ναυτιλιακές

Σε ασφαλιστικές

Τουριστικές

Στον ΕΟΤ

Σε τουριστικές μονάδες

Σε τουριστικά γραφεία

Σε ξενοδοχεία

Σε εταιρείες οργάνωσης εκθέσεων

Ιατρικές Σχολές

Στο ΕΣΥ

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Στα ασφαλιστικά ταμεία

Σε ιδιωτικά νοσοκομεία

Σε μεγάλες επιχειρήσεις, εργοστάσια και πλοία

Οδοντιατρικές Σχολές

ΕΣΥ

Ιδιωτικά νοσοκομεία

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Στα ασφαλιστικά ταμεία

Φαρμακευτικές Σχολές

Φαρμακεία

Νοσοκομεία (Δημόσια-Ιδιωτικά)

Σε φαρμακευτικες

στην έρευνα

Σε ασφαλιστικά ταμεία

Νοσηλευτικές Σχολές

Στο ΕΣΥ

Σε ιδιωτικά νοσοκομεία

Σε ασφαλιστικά ταμεία

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Σε κέντρα αποκατάστασης

Σε γηροκομεία

Ως καθηγητές σε ΙΕΚ και σχολές νοσοκόμων

Βιολογία

Ως καθηγητές ΔΕ

Σε ερευνητικά κέντρα

Σε νοσοκομεία

Σε θερμοκήπια

Σε αγροκτήματα

Σε βιομηχανικές μονάδες

Ως  γεωπόνοι

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Κτηνιατρικές Σχολές

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Σε φαρμακευτικές βιομηχανίες παρασκευής ζωοτροών

Στο ΕΟΦ

Διατροφολογία

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Αθλητικοί σύλλογοι

Σχολεία

νοσοκομεία

κέντρα ψυχικής υγείας

Ιατρικά Εργαστήρια

Νοσοκομεία

Κλινικές

Ιατρικά κέντρα

Φαρμακοβιομηχανίες

Ασφαλιστικά Ταμεία

Μαιευτικές

Μαιευτήρια

Κλινικές

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Σε γυναικολογικά κέντρα

Οδοντοτεχνικές σχολές

Νοσοκομεία

Κλινικές

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Σε ιατρικά κέντρα

Ως καθηγητές Τεχνικών Λυκείων

Αρχιτεκτονικές Σχολές

Σε τεχνικά γραφεία

Σε γραφεία μελετών

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Ως καθηγητές στη ΔΕ

Στο δημόσιο

Ως εργολήπτες σημοσίων έργων

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Σε τεχνικές εταιρείες

Σε γραφεία μελετών

Στον κατασκευαστικό τομέα

Ως καθηγητές ΔΕ

Στο δημόσιο

Στη βιομηχανία ηλεκτρονικών

Ως εργολήπτες δημοσίων έργων

Μηχανικοί υπολογιστών

Σε εταιρείες πληροφορικής

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Στο Δημόσιο

Σε τμήματα μηχανογράφισης

Ως καθηγητές ΔΕ

Μηχανολόγοι-Μηχανικοί

Σε τεχνικές εταιρείες

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Σε γραφεία μελετών

Στο δημόσιο

Ως καθηγητές ΔΕ

Ως εργολήπτες Δημοσίων Εργων

Πολιτικών Μηχανικών

Σε τεχνικές εταιρείες

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Σε βιομηχανίες

Στο δημόσιο

Ως καθηγητές ΔΕ

Ως συγκοινωνιολόγοι

Ως μηχανικοί σε έργα μεταφορών

Ναυπηγών

Στο υπουργείο Ναυτιλίας

Εργολήπτες δημοσίων έργων

Σε μηχανολογικά γραφεία

ΣΕ ναυτιλιακές

Ως σύμβουλοι ναυτιλιακών θεμάτων

Ως καθηγητές ΔΕ

Δασολογία -Διαχείριση Περιβάλλοντος

Στο δημόσιο

Σε φυτώρια

Σε βιομηχανίες παραγωγής και αξιοποίησης προϊόντων δάσους

Στην έρευνα τεχνολογικής ανάπτυξης

Ως καθηγητές ΔΕ

Σε ιχθυοκαλλιέργειες

Σε ζωολογικούς κήπους

Στη σύνταξη δασικών χαρτών

Αγρονομοι -Τοπογράφοι Μηχανικοί

Σε γραφεία μελετών

Σε τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες

Στο δημόσιο

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Ως καθηγητές ΔΕ

Σχολές Σχεδίου Γραφιστικής

Σε διαφημιστικές

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Σε εκδοτικές

Σε τμήματα πολυμέσων

Σε τεχνικές