Τι αποφάσισε η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ για τα Μεταπτυχιακά στα Πανεπιστήμια

Τι αποφάσισε η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ για τα Μεταπτυχιακά στα Πανεπιστήμια

Η Σύνοδος Πρυτάνεων θεωρεί σημαντική την ύπαρξη μηχανισμού εξωτερικής αξιολόγησης μέσω της ΑΔΙΠ, η οποία πρέπει να αποκτήσει την κατάλληλη στελέχωση και τις ανάλογες διαδικασίες ώστε να αντεπεξέρχεται στο συγκεκριμένο έργο.

Πιο συγκεκριμένα ζητήματα ίδρυσης, λειτουργίας και διαχείρισης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και των εσωτερικών διαδικασιών κάθε Ιδρύματος.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


Αυτό τονίζεται σε ψήφισμα που εξέδωσε σήμερα η  Σύνοδος Πρυτάνεων μετά τη σημερινή συνεδρίαση  για  θέματα που  οποία αφορούν τη λειτουργία των Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα.

Ειδικότερα το ψήφισμα έχει ως εξής:

Αναφορικά με τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Σύνοδος επισημαίνει ότι υφίστανται ήδη δομές εσωτερικής αξιολόγησης οι οποίες ωστόσο μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω. Ταυτόχρονα θεωρεί σημαντική την ύπαρξη μηχανισμού εξωτερικής αξιολόγησης μέσω της ΑΔΙΠ, η οποία πρέπει να αποκτήσει την κατάλληλη στελέχωση και τις ανάλογες διαδικασίες ώστε να αντεπεξέρχεται στο συγκεκριμένο έργο.

Αναφορικά με το ύψος των διδάκτρων επισημαίνει ότι αυτά πρέπει να προσδιορίζονται, όπου υφίστανται, στη βάση της αρχής της ανταποδοτικότητας, υπηρετώντας ταυτόχρονα τους ακαδημαϊκούς και στρατηγικούς στόχους κάθε Πανεπιστημίου.

Σε κάθε περίπτωση, ζητήματα ίδρυσης, λειτουργίας και διαχείρισης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και των εσωτερικών διαδικασιών κάθε Ιδρύματος.

Πηγή: esos.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr