Τέλος στα ξένα πτυχία νομικής με μόλις δύο έτη φοίτησης

Τέλος στα ξένα πτυχία νομικής με μόλις δύο έτη φοίτησης

Φρένο στα «λάιτ» πτυχία Νομικής που χορηγούνται από ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, έπειτα από νομικές σπουδές μόλις δύο ετών, σε αποφοίτους άλλων σχολών έβαλε η χώρα μας.

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) δημοσίευσε – στις 8 Ιουνίου- απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία θα ζητείται στο εξής από όσους έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών Νομικής έπειτα από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών σε πρόγραμμα Νομικής στην Κύπρο η προσκόμιση, ως επιπλέον δικαιολογητικό για τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου, βεβαίωσης από τη Νομικής Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας για δυνατότητα εγγραφής του αιτούντος ως ασκούμενου στον δικηγορικό σύλλογο της Κύπρου.


Αυτή η δυνατότητα όμως, όπως είπε στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ, καθηγητής Στέλιος Κατρανίδης προέρχεται πλέον στην Κύπρο μόνο σε όσους απόφοιτους έχουν κάνει τουλάχιστον τρία έτη αμιγώς νομικών σπουδών. Όπως επιβεβαίωσε στα «ΝΕΑ» και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας Κύπρου, στο εξής για την πρόσβαση στο δικηγορικό επάγγελμα απαιτείται ο υποψήφιος να έχει κάνει τετραετείς αμιγώς νομικές σπουδές στην Κύπρο – ή τουλάχιστον τριετείς αν προέρχεται από άλλο κράτος.

Συνεπώς η απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ ισοδυναμεί με κόκκινη κάρτα για ακαδημαϊκή αναγνώριση σε όσους προσδοκούσαν να σπουδάσουν νομικά με τη διαδικασία της κατάταξης, η οποία αφορά όσους έχουν πτυχίο άλλης σχολής και κατατάσσονται για σπουδές Νομικής για μόλις δύο έτη. Τα τελευταία χρόνια η «τεθλασμένη» αυτή οδός είχε γίνει ευρύτερα γνωστή στην Ελλάδα και σημαντικός αριθμός αποφοίτων μη νομικών σχολών εγγράφονταν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, συμπλήρωναν ακόμη δύο έτη νομικών σπουδών πάνω στο Ελληνικό Δίκαιο (παρότι το Δίκαιο της Κύπρου είναι βρετανικό που επέστρεφαν δικηγόροι.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr