Συνεργασία Φινλανδικών με Ελληνικών Πανεπιστημίων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Συνεργασία Φινλανδικών με Ελληνικών Πανεπιστημίων

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πραγματοποίησε ταξίδι στο Ελσίνκι της Φινλανδίας μεταξύ 13 και 15/ Ιουνίου, όπου συναντήθηκε με κυβερνητικούς και πανεπιστημιακούς εκπροσώπους της Φινλανδίας, καθώς και με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελλήνων Φινλανδίας.

Αναλυτικότερα, τη Δευτέρα 13 Ιουνίου στη συνάντηση με τη Μόνιμη Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Φινλανδίας, κα. Anita Lehikoinen, παρουσία και του Έλληνα πρέσβη, η κα. Αναγνωστοπούλου ενημερώθηκε για τη δομή και λειτουργία, αλλά και για τα προβλήματα της φινλανδικής Ανώτατης Εκπαίδευσης -που, παρεμπιπτόντως, παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με τα ελληνικά-, μετά και τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων.

Ακολούθησε συνάντηση στην ελληνική πρεσβεία με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελλήνων Φινλανδίας, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν την εκεί ελληνική κοινότητα. Από την πλευρά του Συνδέσμου, δόθηκε έμφαση στο αίτημα για αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) στο Ελσίνκι, το οποίο καταργήθηκε τον Απρίλιο του 2012, καθώς και στην κάλυψη της ανάγκης διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό Ελλήνων στη Φινλανδία, μετά και την παύση αποσπασμένου δασκάλου το 2011.

Την Τρίτη 14 Ιουνίου, σε συνάντηση με τον κ. JormaKauppinen, Διευθυντή Γενικής Εκπαίδευσης στο Φινλανδικό Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, παρουσιάστηκε λεπτομερώς η δομή του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων για τους τρόπους και τις μεθόδους ενσωμάτωσης των παιδιών προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο στην Φινλανδία όσο και την Ελλάδα.

Το μεσημέρι της Τρίτης δόθηκε γεύμα προς τιμήν της Αν. Υπουργού από τους αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι, κα. AnnaMauranen, του Πανεπιστημίου του Aalto, κ. HannuSeristo, και τον επικεφαλής διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι, κ. MarkusLaitinen. Ένα από τα βασικά θέματα που έθεσε η Αν. Υπουργός ήταν η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης, δηλαδή τα οριζόντια ευρωπαϊκά κριτήρια τα οποία πρέπει να τεθούν, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των προσφύγων στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Τέλος, η κα. Αναγνωστοπούλου επισκέφτηκε τον οργανισμό Unifiry, ο οποίος λειτουργεί ως Πρυτανικό Συμβούλιο των Φινλανδικών Πανεπιστημίων, αλλά και ως το βασικό think-tank της ανώτατης εκπαίδευσης, με κύριο άξονα τον διάλογο και τη συνεργασία των πανεπιστημίων. Το συμβούλιο, όπως και τα άλλα όργανά του, απαρτίζονται από πρυτάνεις και ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των πανεπιστημίων της Φινλανδίας, και έχει στόχο την προώθηση των συμφερόντων των πανεπιστημίων.