Επιστολή του Υπουργού Παιδείας σε πρυτάνεις και προέδρους Πανεπιστημίων-ΤΕΙ για την ισότητα πρόσβασης στα Ιδρύματα

Ο Υπουργός Παιδείας απέστειλε σήμερα στους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και στους Προέδρους των Τ.Ε.Ι. την εξής επιστολή:

«Με αφορμή την άρνηση συγκεκριμένου τμήματος του Α.Π.Θ. να εγγράψει επιτυχόντα φοιτητή με αναπηρία, παρακαλώ να φροντίσετε να αρθούν οποιεσδήποτε διατάξεις που υπάρχουν σε εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας τμημάτων και σχολών ή απορρέουν από συγκεκριμένες αποφάσεις οργάνων, οι οποίες  παραβιάζουν την αρχή της ισότητας στην πρόσβασή στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία παρέχεται από την Ελληνική Πολιτεία».


Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr