Η e-ψηφοφορία στα πανεπιστήμια αποκτά οπαδούς

Η έναρξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στα πανεπιστήμια ήταν δύσκολη, καθώς -για πολιτικούς λόγους- υπήρξαν οξύτατες αντιδράσεις φοιτητών και πανεπιστημιακών. Οι αντιδράσεις δεν προέρχονταν από τεχνοφοβικούς επιστήμονες, προσκολλημένους στην παραδοσιακή κάλπη, αλλά από εκείνους που ήθελαν να μπορούν να κλέβουν τις κάλπες και να ακυρώνουν τις εκλογές. Και η ηλεκτρονική ψηφοφορία τους ακύρωνε τα σχέδια. Και όμως, πλέον το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έχει αρχίσει να αποκτά οπαδούς...

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Δικτύου Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής πρυτάνεων για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και για το ΕΜΠ, συμπληρώνονται 251 αμιγώς ηλεκτρονικές εκλογές οργάνων στα πανεπιστήμια και άλλους φορείς με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος ΖΕΥΣ. Το σύστημα προσφέρεται από το ΕΔΕΤ και εξασφαλίζει την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με ηλεκτρονικό τρόπο.

Οι πρώτες εκλογές με το σύστημα οργανώθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 2012 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και έκτοτε περισσότεροι από 45.000 εκλέκτορες έχουν αξιοποιήσει την ψηφιακή αυτή κάλπη για την εκλογή διοικητικών οργάνων (συμβούλια ιδρύματος, πρυτάνεις, κοσμήτορες, προέδρους κ.λπ.). Μάλιστα, τα ποσοστά συμμετοχής ήταν πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα των συμβατικών εκλογών.


Ουσιαστικά, σύμφωνα με το ΕΔΕΤ, το σύστημα ΖΕΥΣ (http://zeus.grnet.gr) «προσφέρει αδιάβλητες διαδικασίες ψηφοφορίας, διασφαλίζοντας τόσο την ανωνυμία των ψηφοδελτίων όσο και την αποτροπή οποιασδήποτε αλλοίωσής τους. Αυτό εξασφαλίζεται με την αξιοποίηση των πλέον προηγμένων τεχνολογιών κρυπτογράφησης και κατανεμημένης επεξεργασίας». Η υπηρεσία ΖΕΥΣ υποστηρίζει πολλαπλούς τύπους εκλογών (με μία ή περισσότερες επιλογές, με ιεραρχημένες επιλογές κ.λπ.) καλύπτοντας έτσι σχεδόν όλες τις πιθανές ανάγκες ενός συλλογικού φορέα. Το ΕΔΕΤ διαθέτει την υπηρεσία ΖΕΥΣ δωρεάν σε όλη την ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα. Επιπλέον, το κοινό μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα την διαδικτυακή υπηρεσία για εκλογές που περιλαμβάνουν έως 40 ψηφοφόρους από τη διεύθυνση.

''Καθημερινή''

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr