Τι συζητήθηκε στην 81η Σύνοδο Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο

Τι συζητήθηκε στην 81η Σύνοδο Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο

Η 81η Σύνοδος Πρυτάνεων πραγματοποιήθηκε στο Βόλο στις 20-21 Μαΐου, εξέτασε το σύνολο των προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Η Σύνοδος διαπίστωσε την ανάγκη για μια συνολική εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Σύνοδος ζητά από την Πολιτεία τη στήριξη των Πανεπιστημίων με πόρους και επιστημονικό δυναμικό, αλλά και με ένα θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την αυτοτέλεια των Ιδρυμάτων και την ενίσχυση της ευελιξίας τους στην παραγωγή και μετάδοση σύγχρονων γνώσεων.


Η Σύνοδος εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ψήφιση μιας σειράς διατάξεων του πρόσφατου Νόμου 4386/2016 για την έρευνα, καθώς και για τη διάθεση πεντακοσίων θέσεων καθηγητών στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας. Η Σύνοδος επεξεργάζεται θέσεις για όλα τα μεγάλα ζητήματα της Παιδείας, συμπεριλαμβανομένων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και δηλώνει την ετοιμότητά της να συμμετέχει σε έναν οργανωμένο διάλογο με την Πολιτεία για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr