Μειωμένο τιμολόγιο ΔΕΗ για όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Μειωμένο τιμολόγιο, ΔΕΗ, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ

Μειωμένο τιμολόγιο ΔΕΗ για όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας

Το Υπουργείο Παιδείας δέχεται συστηματικά, το τελευταίο διάστημα, αιτήματα των ΑΕΙ για παρέμβαση υπέρ της μείωσης των λειτουργικών εξόδων τους. Το ασύμφορο λειτουργικό κόστος αφορά τα πάγια έξοδα και είχε δημιουργηθεί έπειτα από τις συνεχείς μειώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και από τις απαιτήσεις άμεσης εξόφλησης προηγούμενων χρόνων.

Έπειτα από συστηματικές προσπάθειες της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Σίας Αναγνωστοπούλου και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, Γιάννη Παντή, επετεύχθη συμφωνία με τη διοίκηση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τη διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) ώστε να ενταχθούν στο Εταιρικό τιμολόγιο ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΘ.

Παράλληλα συμφωνήθηκε να ρυθμιστούν σε 36 μηνιαίες δόσεις οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας οι οποίες την 31 Ιανουαρίου 2015 ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των 14.416.683,22€.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΡΑΕ, το εκτιμώμενο όφελος που θα προκύψει από την ένταξη των Ιδρυμάτων στο Εταιρικό Τιμολόγιο, είναι η μείωση της χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεσοσταθμικά σε ποσοστό 10% σε ετήσια βάση.

Η συμφωνία προβλέπει ότι εφόσον τα Ιδρύματα διευθετήσουν τις οφειλές τους και καταβάλλουν εφεξής εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς τους, θα επιτρέπεται σε αυτά και η αυτόματη ένταξη στο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων σε συνεπείς πελάτες της ΔΕΗ, το οποίο ξεκινά από τον επόμενο μήνα.

Η ένταξη στο Πρόγραμμα θα αποφέρει πρόσθετη μείωση σε ποσοστό:

-10% για τις παροχές Χαμηλής Τάσης με εταιρικά τιμολόγια Ε21, Ε22, και Ε23

-10% για τις παροχές Μέσης Τάσης με εταιρικό τιμολόγιο ΒΕ

-5% για τις παροχές Μέσης Τάσης με εταιρικά τιμολόγια ΒΜ

Το όφελος που θα προκύψει από την ως άνω μείωση μπορεί να φτάσει έως και το 20%(10%+10%), εφόσον τα Ιδρύματα είναι συνεπή στην εξόφληση των λογαριασμών τους.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων των Ιδρυμάτων, η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, είχαν συνάντηση την Τρίτη 29 Μαρτίου με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)ΓιώργοΠατούλη, όπου και ζητήθηκε η συνεργασία του.

Ειδικότερα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή εκ μέρους των Ιδρυμάτων και των ερευνητικών φορέων της Χώρας, όλων των επιβαλλόμενων δημοτικών φόρων και τελών, προτάθηκε στο πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. η ύπαρξη έκπτωσης 50% τουλάχιστον της χαμηλότερης από τις προβλεπόμενες κλίμακες στους Δήμους της Χώρας, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιλυθεί στην πράξη και επ’ ωφελεία όλων το χρονίζον αυτό πρόβλημα.

Το συνολικό όφελος από τη ρύθμιση υπολογίζεται ότι θα ανέλθει για τα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα σε 10.000.000 ευρώ με αποτέλεσμα να εξασφαλισθούν πρόσθετοι πόροι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών με δεδομένες τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ ευχαριστεί τις διοικήσεις της ΔΕΗ, ΡΑΕ και ΚΕΔΕ για την άμεση ανταπόκρισή τους και τη συμβολή τους στην επίτευξη της συμφωνίας.