Βελτίωση υποδομών, φοιτητικών εστιών, δάνειο απο την ECB Βελτίωση των υποδομών των φοιτητικών εστιών με δάνειο απο την ECB

Βελτίωση των υποδομών των φοιτητικών εστιών με δάνειο απο την ECB

Με στόχο τη διερεύνηση αξιοποίησης των χρηματοδοτικών προϊόντων της CEB για την υλοποίηση έργων στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Οικονομίας και της Αναπτυξιακής Τράπεζας του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe Development Bank).

Η CEB συνεισφέρει οικονομικά στην εφαρμογή επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή στην Ευρώπη σε τέσσερις κύριους τομείς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις στην εκπαίδευση.


Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν οι όροι δανειοδότησης και ο τύπος των παρεμβάσεων. Έργα προτεραιότητας του Υπουργείου είναι:

 α) η δημιουργία του «έξυπνου σχολείου» (smart schools) αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθολογική διαχείριση των πόρων.

β) η εισαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών στα σχολεία (digital schools) και η  ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών.

γ) η βελτίωση των υποδομών των φοιτητικών εστιών.

Με δεδομένο ότι οι όροι δανειοδότησης είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί (επιτόκιο δανεισμού μικρότερο της μονάδας) το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει τη δυνατότητα συνεργασίας με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το ποσό στο οποίο μπορεί να φτάσει η δανειοδότηση από τη συγκεκριμένη πηγή είναι 700 εκ. ευρώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr