Κρίσιμη σύσκεψη Πρυτάνεων/προέδρων ΤΕΙ στο γραφείο της Σ. Αναγνωστοπούλου

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κρίσιμη σύσκεψη, Πρυτάνεων, προέδρων ΤΕΙ, γραφείο,Σ. Αναγνωστοπούλου

Κρίσιμη σύσκεψη Πρυτάνεων/προέδρων ΤΕΙ στο γραφείο της Σ. Αναγνωστοπούλου

Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή σύσκεψη στο γραφείο της Αναπληρώτριας υπουργού Παιδείας Σ. Αναγνωστοπούλου με τους Πρυτάνεις και προέδρους των ΤΕΙ σύμφωνα με το esos, κατόπιν πρόσκλησης της υπουργού για την κατανομή των υπό έγκριση, 500 θέσεων μελών ΔΕΠ και ΕΠ.

Αν και το θέμα της πρόσκλησης αφορά την κατανομή θέσεων, θεωρείται βέβαιο ότι θα τεθεί από την πλευρά των διοικήσεων των ΑΕΙ το ζήτημα το ρυθμίσεων που θα συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Νόμου για την Ερευνα, το οποίο, σύμφωνα πληροφορίες θα κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα, με τη μορφή κατεπείγοντος, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Τόσο οι Πρυτάνεις όσο και οι πρόεδροι των ΤΕΙ θα ζητήσουν από την Αν. υπουργό, να τους ενημερώσει ποιες ρυθμίσεις που αφορούν τα ΑΕΙ θα συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Νόμου.

Η διοικήσεις των ΑΕΙ θα επιμείνουν να ξεκαθαρίσει η Αν. υπουργός το ζήτημα των αμοιβών των καθηγητών στα Μεταπτυχιακά, εάν θα κατατεθεί στο Σχέδιο Νόμου για την Ερευνα ή θα τεθεί στον Εθνικό Διάλογο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Σχέδιο νόμου για την Ερευνα , μεταξύ άλλων ,  εκτός απροόπτου, θα ενταχθεί η ακόλουθη ρύθμιση:

Καταργείται η αμοιβή  στους καθηγητές των ΑΕΙ που διδάσκουν  στα Μεταπτυχιακά,με στόχο να προσληφθούν νέοι επιστήμονες.

Προστίθεται στα “ασυμβίβαστα” των καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ,στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), η εξής παράγραφος:

Οι καθηγητές  των ΑΕΙ απαγορεύεται "να λαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως και μορφής αμοιβές από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών" .

Ετσι εάν τελικά δεν αφαιρεθεί η συγκεκριμένη διάταξη από το Σχέδιο Νόμου και ψηφιστεί από τη Βουλή, στους καθηγητές  των ΑΕΙ απαγορεύεται:

α) να απασχολούνται ως σύμβουλοι ή με διοικητικά ή διδακτικά ή ερευνητικά καθήκοντα ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια, σε φορέα παροχής εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών που δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα,

β) να ιδρύουν ή να συμμετέχουν, με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα, σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παρο- χή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. και

γ) να κατέχουν άλλη, πλην του διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. ή της θέσης δικαστικού λειτουργού ή εκκλησιαστικού υπαλλήλου, μόνιμη οργανική θέση στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α ́247), με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 23.

δ) Να λαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως και μορφής αμοιβές από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Η  κατανομή των 500 θέσεων

Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη απηύθυνε στους Πρυτάνεις και προέδρους των ΤΕΙ η Αν. υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία ως προς την κατανομή των 500 θέσεων μελών ΔΕΠ και ΕΠ στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Η Αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας ήδη έχει απευθύνει αίτημα για έγκριση 500 θέσεων προς το υπουργείο Εσωτερικών.

H κ. Αναγνωστοπούλου στην πρόσφατη συνάντηση με την ΠΟΣΔΕΠ δήλωσε ότι θα προκηρυχθούν  500 θέσεις ΔΕΠ  άμεσα  και ίσως άλλες 500 το φθινόπωρο χωρίς όμως να υπάρχουν χρήματα.

Η κ. υπουργός διατύπωσε την εκτίμηση ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκλογής, θα έχουν βρεθεί και τα χρήματα!

Σε ερώτηση μέλους της ΠΟΣΔΕΠ αν αυτό θεσμικά είναι επιτρεπτό, απάντηση δεν δόθηκε.

Πηγή: esos.gr